Prevetrávané fasády: moderné riešenie zdravej a efektívnej izolácie

Prevetrávané fasády sú moderným riešením, ktoré umožňuje efektívne a funkčné zateplenie budov. Používajú sa čoraz častejšie vďaka svojej schopnosti znižovať náklady na energiu a prispievať tak k udržateľnosti. Kľúčovou zložkou prevetrávaných fasád je minerálna izolácia, ktorá zlepšuje ich tepelný a akustický komfort a zvyšuje bezpečnosť konštrukcie z hľadiska vlhkosti. Ako fungujú vetrané fasády, z čoho sa skladajú a aké výhody prinášajú obyvateľom budov?

vetrana izolácia

Prevetrávané fasády sú typom vonkajšieho plášťa budovy. Používajú sa najmä v novostavbách, ale môžu sa použiť aj pri rekonštrukcii starších budov. Sú vhodné pre rôzne typy budov vrátane bytových domov, kancelárskych budov a škôl a v súčasnosti sa považujú za jednu z najúčinnejších foriem izolácie.

„Ako už názov napovedá, prevetrávané alebo vetrané fasády majú medzi vrstvou tepelnej izolácie a finálnym vonkajším obkladom vetranú vzduchovú medzeru, ktorá umožňuje prirodzenú výmenu vzduchu. Ide teda o tzv. bezkontaktné zateplenie,“ vysvetľuje Ing. arch. Tereza Vojancová zo spoločnosti URSA, popredného výrobcu a distribútora minerálnych izolácií.

Ako funguje prevetrávaná fasáda?

Prevetrávaná fasáda sa skladá z niekoľkých vrstiev, ktoré majú rôzne funkcie. Najprv sa na stenu upevní nosná konštrukcia exteriérového obkladu. Ak je nosná konštrukcia drevená, pri návrhu sa musí zohľadniť ochrana proti dažďu. Ďalej sa aplikuje vrstva tepelnej izolácie. „Najčastejšie používaným materiálom na túto vrstvu je minerálna izolácia. Na zateplenie prevetrávaných fasád možno použiť napríklad minerálnu izoláciu URSA VENTO 34, URSA PROFILO 35 alebo URSA PROFILO 39,“ odporúča architektka Tereza Vojancová.

Minerálna izolácia sa umiestňuje do priestoru medzi obvodovou stenou a fasádou. V závislosti od typu exteriérového obkladu sa rozhoduje o potrebe difúznej fólie nad izoláciou. Nakoniec sa upevní vonkajší obklad. Medzi minerálnou izoláciou a samotnou pohľadovou vrstvou fasády je potrebné ponechať vetranú medzeru, ktorá prostredníctvom prúdenia vzduchu odvádza vlhkosť z konštrukcie. „Ak v skladbe vetranej fasády použijeme minerálnu izoláciu, umožní to domu, aby sa difúzny odpor konštrukcie znižoval smerom z interiéru do exteriéru. Vďaka tomu môže byť vlhkosť odvádzaná skrz konštrukciu a ďalej prevetrávanou fasádou preč. Tým výrazne znižujeme riziko hromadenia vlhkosti v konštrukcii, zabezpečíme dlhodobo bezpečnú funkciu izolácie a podporíme príjemné a zdravé prostredie vo vnútri domu,“ popisuje Vojancová jednu z ich najväčších výhod. Navyše, tento typ fasády možno realizovať pri akejkoľvek vonkajšej teplote, keďže montážne práce možno vykonať kedykoľvek.

Bez minerálnej izolácie to nepôjde

Ako už bolo spomenuté, kľúčovou súčasťou vetraných fasád je minerálna izolácia. „Minerálna izolácia má vysokú difúznu schopnosť, čo znamená, že umožňuje prirodzenú výmenu vlhkosti medzi zateplenou stenou a vonkajším prostredím. Keďže sa izolácia aplikuje z vonkajšej strany steny smerom do exteriéru, zabezpečuje najväčšiu možnú akumuláciu tepla pre budovu v zime. Na druhej strane v lete cirkuláciou vzduchu vo vetranej medzere pomáha znižovať vysoké teploty na fasáde. Tým sa výrazne znižujú náklady na vykurovanie aj klimatizáciu,“ vysvetľuje architektka Vojancová.

Vďaka prevetrávanej fasáde a minerálnej izolácii tak neuniká v zime z domu teplo a v lete sa budova neprehrieva. Tým sa šetria náklady na vykurovanie a prevádzku klimatizácie. Výhodou minerálnej izolácie sú aj jej akustické vlastnosti – poskytuje vynikajúcu ochranu pred hlukom. A keďže je na báze skla, je nehorľavá, čo tiež zvyšuje požiarnu bezpečnosť budov.

Funkčné, estetické i ekologické riešenie

Prevetrávané fasády majú teda mnoho praktických výhod – okrem toho, že umožňujú cirkuláciu vzduchu, znižujú riziko vzniku plesní a poskytujú tepelnú a zvukovú izoláciu, zvyšujú aj celkovú architektonickú hodnotu objektu. Ako vonkajší obklad možno upevniť širokú škálu materiálov, ako je napríklad drevo, kameň alebo plech. Táto variabilita ponúka dizajnovo zaujímavé kombinácie, ktoré zaručujú originalitu a sú moderné a neprehliadnuteľné. „Vonkajší obklad prevetrávaných fasád závisí od estetických a finančných požiadaviek investora. Závisí aj od ochoty venovať sa údržbe fasády počas jej životnosti. Samozrejme, pri výbere obkladového materiálu je dôležité zohľadniť aj lokalitu, napríklad z dôvodu pamiatkovej ochrany alebo iných obmedzení na vzhľad budovy,“ radí Tereza Vojancová, ktorá odporúča zvážiť nielen estetickú, ale aj ekologickú stránku veci.

Viac informácií nájdete na www.ursa.cz.

O spoločnosti URSA

Spoločnosť URSA CZ s.r.o. úspešne pôsobí na českom stavebnom trhu už takmer 30 rokov a patrí medzi popredných dodávateľov tepelných, akustických a protipožiarnych izolácií. Produktové skupiny URSA ponúkajú širokú škálu konštrukčných riešení v pozemnom staviteľstve, čím URSA napĺňa svoju stratégiu byť na čele trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia prostredníctvom znižovania energetickej náročnosti budov. Spoločnosť URSA je členom rešpektovaných záujmových združení, napr. Asociácia výrobcov minerálnych izolácií a Asociácia dodávateľov montovaných stavieb, ktoré sa okrem iného zameriavajú na kvalitu a osvetu v oblasti zatepľovania budov. Podrobné informácie o produktoch spoločnosti URSA vám radi poskytnú odborníci na izolácie na adrese sales.ursa.sk@etexgroup.com.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu