Tri najčastejšie mýty o sadrokartónových priečkach a ich vyvrátenie

V posledných rokoch sa akustika ľahkých priečok stala predmetom intenzívneho výskumu a diskusií.  O ich akustických vlastnostiach kolujú rôzne mýty. Zameriame sa na objasnenie týchto mýtov a poskytneme komplexný pohľad na skutočnú akustickú účinnosť ľahkých priečok. Spolu s architektkou Terezou Vojancovou zo spoločnosti URSA sa pozrieme na normy a štandardy v oblasti akustických ľahkých priečok a na to, ako ich možno správne interpretovať, a tak sa vyhnúť dezinformáciám a vychádzať pri rozhodovaní zo správnych informácií.

Mýtus č. 1: Ľahká priečka netlmí hluk. Akustické vlastnosti tehly sú oveľa lepšie.

„V prvom rade si treba uvedomiť, že existujú dva princípy, ktoré umožňujú tlmenie hluku. Po prvé, je to princíp hmotnosti a po druhé, je to striedanie tzv. hmoty – pružiny – hmoty,“ hovorí na úvod Tereza Vojancová a pokračuje: „Murovaná priečka tlmí vďaka hmote, a platí to, že čím je hmotnosť väčšia, tým je útlm lepší, zatiaľ čo ľahká priečka tlmí vďaka princípu hmota-pružina-hmota (prekladanie ťažkého obkladového materiálu ľahkou pohltivou výplňou, napríklad minerálnou izoláciou). Výsledkom je, že ľahké priečky dosahujú rovnaké alebo lepšie akustické výsledky pri oveľa menšej hmotnosti a menšej hrúbke než napríklad odľahčené murivo.“

Odľahčené murivo potrebuje na dosiahnutie dostatočných tlmiacich vlastností veľkú hrúbku. To ho robí veľmi neefektívnym, pretože murovanou priečkou sa znižuje úžitková plocha domu. Na priečky sa v súčasnosti len zriedkavo používajú ťažké plné tehly; skôr sa stretnete s odľahčenými materiálmi. Akustika tehlovej steny preto nemusí byť taká dobrá, ako by ste čakali. Veľmi účinným riešením je postaviť ľahké priečky a vyplniť ich minerálnou izoláciou URSA.

Tá v ľahkých priečkach pôsobí ako zvukovo pohlcujúca vložka, ktorá výrazne znižuje prenos hluku cez priečku a vy získate domov plný ticha. „Výsledná hodnota nepriezvučnosti je vypočítaná z celého spektra počuteľného hluku a v sadrokartónových priečkach sa využíva symbióza pevnej hmoty sadrokartónu a mäkkej izolácie. Sadrokartón pohlcuje najmä nízke basové frekvencie a minerálna izolácia vysoké frekvencie,“ vysvetľuje Ing. Martin Lukeš, projektový manažér spoločnosti Siniat & Promat SK.

Ako zistím, ktorá izolácia bude dobre pohlcovať zvuk v priečke?

„Dôležitými porovnávacími vlastnosťami izolácie pre priečky z hľadiska akustiky sú dva faktory – zvuková pohltivosť a odpor proti prúdeniu vzduchu. Zvuková pohltivosť sa vyjadruje činiteľom zvukovej pohltivosti, ktorý udáva pomer pohlteného akustického vlnenia k dopadajúcim zvukovým vlnám. Minerálne izolácie URSA majú najlepšiu triedu zvukovej pohltivosti A, t. j. sú maximálne pohltivé. Ďalším dôležitým parametrom je odpor prúdenia vzduchu – AFr.

Ak sú hodnoty AFr väčšie alebo rovné 5, znamená to, že materiál bráni dostatočnému prúdeniu vzduchu, aby mohol pôsobiť ako tlmič. Všetky minerálne izolácie URSA určené na priečky majú deklarovanú hodnotu AFr 5 alebo vyššiu, takže sú vhodné ako akustické izolácie. Medzi tieto materiály patria napríklad URSA FONO 38, URSA SILENTIO 33 a URSA SILENTIO 37,“ vysvetľuje Vojancová.

Mýtus č. 2: Tehla je rokmi overený materiál. Ľahké priečky sú novinka a ja im neverím

Sadrokartón je na trhu už takmer 130 rokov. Tak dlho sa stavitelia spoliehajú na tento materiál, ktorý sa neustále vyvíja a zdokonaľuje. V súčasnosti sú na trhu materiály, ktoré spĺňajú rovnaké normy ako tehla alebo pórobetón. Priečky s minerálnou izoláciou zároveň chránia miestnosti pred nežiaducimi únikmi tepla.

Ak by boli ľahké priečky nespoľahlivé, určite by sa nepoužívali vo veľkých developerských projektoch, ktoré musia spĺňať najprísnejšie požiadavky. Ide napríklad o prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower, polyfunkčný komplex Klingerka, obytné veže Panorama Towers alebo pražský bytový dom Eliška, kde investori nemohli riskovať, že budova nebude spĺňať akustické parametre a nebude skolaudovaná. Výsledky akustických meraní priamo na budovách dokazujú, že sadrokartónové priečky spoľahlivo zabezpečujú akustický komfort. Na druhej strane sa trend používania ľahkých priečok zvyšuje, a to najmä vďaka:

  1. rýchlosť výstavby bez zbytočných technologických prestávok,
  2. odľahčenie nosnej konštrukcie v porovnaní s masívnymi stenami (napr. pri výškových budovách sa kumuluje úspora v zaťažení konštrukcie, čo môže priniesť úsporu pri dimenzovaní samotnej nosnej konštrukcie),
  3. nízke náklady na realizáciu a dopravu,
  4. použitie ľahkých sadrokartónových priečok (tenších než murovaných) zvyšuje úžitkovú plochu bytu, a tým aj predajnú cenu.

Výhodou ľahkých SDK konštrukcií je ich dizajnová variabilita, stropy a steny tak získavajú moderné dizajnové riešenia bez limitov, detaily pôsobia čisto a ľahko. Príkladom sú oblúkové konštrukcie, kupoly, svetelné rampy, garniže, police či pulty,“ vysvetľuje Lukeš a ďalej pokračuje: „Nesmieme zabúdať aj na fakt, že moderná budova je plná inštalácií. Do murovaných a železobetónových stien a stropov sa toto musí pracne zasekávať alebo frézovať. Naopak ľahké montované SDK konštrukcie s izoláciou ponúkajú možnosť viesť káble a inštalačné potrubia v dutinách stien a podhľadov. Pri zachovaní rovnakej hodnoty nepriezvučnosti majú SDK priečky s izoláciou menšiu hrúbku. Technológia murovaných stien pritom vyžaduje aj aplikáciu omietky.“

Pri rovnakej hrúbke medzibytové priečky často dosahujú lepšie akustické výsledky než niektoré murované priečky „Výsledky meraní v profesionálnej skúšobni ukázali, že ľahké steny majú lepšie akustické vlastnosti ako bežne používané akustické steny z ťažkých tvárnic, a to aj po zohľadnení oslabenia pri prestupoch pre bežné rozvody. Okrem toho sú SDK steny užšie a šetria priestor,“ vysvetľuje Marcela Kubů z Asociácie výrobcov minerálnych izolácií a pokračuje: „Pri ich použití v typickom projekte štvorpodlažnej budovy so 16 bytmi tak môže developer zväčšiť obytnú plochu až o 27 metrov štvorcových, čo v prepočte na peniaze (pri cene 2 200 EUR za meter) predstavuje zhodnotenie o takmer 60 000 EUR.“

Obrázok č. 1: Tabuľka porovnávajúca parametre jednotlivých typov priečok[1]

Sadrokartón hrúbka

Mýtus č. 3: Ľahké sadrokartónové priečky ľahko horia. Tehla vydrží oveľa viac

Sadrokartónové priečky sa vyrábajú v rôznych stupňoch požiarnej odolnosti, pričom je možné dosiahnuť stupeň požiarnej odolnosti 120 minút a viac. Závisí to však od typu opláštenia konštrukcie. V prípade priečky jednoducho opláštenej sadrokartónovými doskami Siniat na jednoduchej oceľovej konštrukcii z CW a UW profilov s použitím výplne URSA dosahuje požiarnu odolnosť 30 až 45 minút. Ak sa použije priečka s dvojitým (trojitým) opláštením na jednoduchej oceľovej konštrukcii z CW a UW profilov s použitím výplne URSA, dosahuje požiarnu odolnosť 45 až 120 minút. „Minerálna izolácia URSA, ktorá sa používa ako zvukovo pohlcujúca výplň priečky, je prirodzene bez obsahu akýchkoľvek spomaľovačov horenia nehorľavá a má najlepšiu triedu reakcie na oheň A1. Tým prispieva k požiarnej bezpečnosti priečky,“ vysvetľuje architektka.

Obrázok č. 2: Materiály URSA a požiarna odolnosť

Sadrokartón ohňovzdorný

Pokojné bývanie vďaka minerálnej izolácii

Minerálna izolácia URSA zachytáva zvukovú energiu a čiastočne ju premieňa na tepelnú. Je nevyhnutné, aby izolácia bola v konštrukcii vzduchotesne uzavretá. Čím tesnejšie budú obálkové konštrukcie aplikované, tým bude minerálna izolácia účinnejšia v pohlcovaní hluku. Okrem toho minerálna izolácia URSA zabraňuje nielen prenosu hluku, ale aj tepla. Vynikajúce riešenie sa dosiahne dodržaním všetkých zásad odporúčaných pri montáži ľahkých priečok. Je dôležité vyplniť celú dutinu sadrokartónovej priečky izoláciou, aby sa dosiahol maximálny akustický útlm, lepší tepelný odpor a minimalizovalo sa riziko posunu izolácie v priečke. Vzduchotesná konštrukcia zabezpečuje správny akustický komfort.

Viac informácií nájdete na www.ursa.skwww.siniat.sk.

—————————————-

O spoločnosti URSA

Spoločnosť URSA CZ s.r.o. úspešne pôsobí na českom stavebnom trhu už takmer 30 rokov a patrí medzi popredných dodávateľov tepelných, akustických a protipožiarnych izolácií. Produktové skupiny URSA ponúkajú širokú škálu konštrukčných riešení v pozemnom staviteľstve, čím URSA napĺňa svoju stratégiu byť na čele trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia prostredníctvom znižovania energetickej náročnosti budov. Spoločnosť URSA je členom rešpektovaných záujmových združení, napr. Asociácia výrobcov minerálnych izolácií a Asociácia dodávateľov montovaných stavieb, ktoré sa okrem iného zameriavajú na kvalitu a osvetu v oblasti zatepľovania budov. Podrobné informácie o produktoch spoločnosti URSA vám radi poskytnú odborníci na izolácie na adrese sales.ursa.sk@etexgroup.com.

[1] Zdroj: Asociácia výrobcov minerálnych izolácií. Dostupné z: Zvuková izolace stěn v bytě a domech | avmi.cz.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu