Vnútorné zatepľovanie domov: aké sú možnosti a materiály?

Pri vnútornom zatepľovaní stien sa používa termoomietka. Ak by sme vnútorné steny zateplila ako tie vonkajšie, postupom času by sa začali tvoriť na nich plesne. Teda sa odporúča zatepľovať iba v krajných prípadoch, t.j. ak vonkajšie zateplenie nie je možné. Ideálnym prostredím, pre použitie takýchto metód, sú historické budovy a budovy, kde nie je možné sa dostať z vonka, sú neprístupné pre veľmi blízku cudziu stavbu, nedostupnosť pre rôzne iné dôvody, ale tiež napríklad pre výšku.

interiér

Výhody vnútorného zateplenia:

 • lepší prístup ku konštrukcii
 • môžu sa uskutočňovať po celý rok
 • nehrozí narušenie vonkajšej stavby

Nevýhody vnútorného zateplenia:

 • zateplením sa zmenší voľný priestor izby
 • premiestňovanie elektrických zásuviek
 • pravdepodobnosť zhustenia vodnej pary v konštrukcii
 • výkyvy počasia sa prenášajú na konštrukciu
 • obvodových stien

Zvolenie vhodného spôsobu vnútorného zateplenia

Tepelnoizolačná omietka

 • je klasický omietkový systém, pri ktorom sa používa tepelnoizolačná omietka. Tento systém je vhodný na vonkajšie, ale aj vnútorné použitie.
 • Hrúbka omietky v exteriéri, ktorá sa používa je 40 mm.
 • Pri použití tepelnoizolačnej omietky nevzniká problém s vlhkosťou a plesňami, avšak táto omietka má 3,5 x nižšiu izoláciu ako bežné izolanty (minerálne dosky, polystyrén,…).

Izolanty na základe polystyrénu, minerálnej vlny

 • na vnútornú stranu obvodovej steny sa aplikuje parozábrana a tepelná izolácia. Následne sa prilepí sadrokartón. Sadrokatrónové dosky sa upevňujú tanierikovými hmoždinami, ktoré dôkladne pretmelíme.
 • Najviac náchylné miesta na vznik vlhkosti a plesní sú oblasti okien, dverí, kútov,…

Pripravila Katarína


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu