Vonkajšie zatepľovanie domov: aké sú možnosti a materiály?

V každej domácnosti sa spotrebuje približne dve tretiny všetkej energie na vykurovanie. Ak teda chceme niečo ušetriť, mali by sme peniaze investovať do výhodného zateplenia domu. Zo zatepleného domu nielenže neujde už žiadne teplo, ale ušetríme aj peknú kôpku peňazí a takisto bude náš dom krásne vyzerať. S čím všetkým pri zateľovaní počítať, s akými materiálmi a aká „vrstva“ by nemala v systéme chýbať?

budova, jej okná afasáda

Výhody vonkajšieho zateplenia:

 • zníženie spotreby energií na kúrenie
 • zateplenie chráni celú budovu ako jeden celok
 • zateplením je dom chránený pred vonkajšími vplyvmi
 • predlžuje životnosť každej budovy
 • zabraňuje zatekaniu
 • zlepšuje estetický vzhľad budovy

Zatepľovanie ponúka aj ďalšie výhody:

 • odstránenie zatekania pri obvodových múroch, oknách, v kútoch stien,…
 • odstránenie plesní v kútoch stien
 • ochrana výstuže pri betónových konštrukciách pred koróziou
 • zvýšenie tepelnoizolačnej stálosti budov oproti vonkajšej teplote

Pri zatepľovaní budov sa najčastejšie používajú2 materiálové bázy :

 • materiály na báze sklenej a minerálnej vaty
 • penový polystyrén

Zloženie zatepľovacieho systému:

 • múr
 • soklová lišta
 • lepiaca stierka
 • tepelná izolácia (minerálna vlna, polystyrén)
 • tanieriková hmoždina
 • výstužná stierka
 • sklotextilná sieťka
 • výstužná stierka
 • podkladová farba
 • povrchová úprava

4 vonkajšie spôsoby zateplenia:

 • zatepľovanie termoizolačnou omietkou
 • vrstvené murivo
 • kontaktný zatepľovací systém
 • odvetrávaný zatepľovací systém

Termoizolačná omietka

 • využíva sa len vtedy, ak nemožno použiť zatepľovací systém. Je 6x lepšou tepelnoizolačnou schopnosťou. Dá sa použiť na všetky bežné povrchy (dosky, betón, keramické tvarovky,..).

Vrstvené (sendvičové) murivo

 • vrstvená stena sa umiesťuje do stredu konštrukcie a patrí medzi vysokoúčinné tepelné izolácie.
 • Jej povrch je trvácny a má vysokú protipožiarnu ochranu.
 • Medzi nevýhody sendvičovej steny patrí väčšia hrúbka steny a zložitá konštrukcia.

Kontaktný zatepľovací systém

 • väčšina stavebných firiem, ktoré a zaoberajú zatepľovaním ponúkajú elegantný spôsob vonkajšej tepelnej ochrany budov a tým umožňujú zachovať pôvodný stav fasády.
 • Výhodou tohto typu zatepľovania je celkové zateplenie budovy bez akýchkoľvek tepelných mostov. Tepelná izolácia je spojená pomocou lepiacej malty a rozperných kotiev.
 • Postup práce: Na podklad(obvodný plášť) sa nanáša lepiaci tmel a následne izolačný materiál, ktorý sa prichytáva lepidlom, kotvičkami alebo oboma. Následne sa do výstužnej stierky aplikuje sklená tkaniva. Na tento podklad sa nanáša už len konečná povrchová úprava( fasádna omietka a farba).

Odvetrané (montované) zatepľovacie systémy

 • tento typ zatepľovania využíva tepelnoizolačné dosky. Dosky sa vkladajú medzi nosné kotvy alebo profily, ktoré zabezpečujú spojenie nosnej konštrukcie s obkladom.
 • Obklad môže byť vyrobený zo skla, kovu, dreva, kameňa,… Od toho, aký typ obkladu si vyberieme závisí aj typ nosných prvkov zatepľovacieho systému.

Pripravila Katarína


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu