Škodí zelený mach strešnej krytine? Ako odstrániť mach zo strechy?

Mach nie je žiaduci v trávniku a pre niekoho nie je žiaduci ani na strechách. Sú lokality a oblasti vo svete, kde je mach na streche žiaduci, či dokonca snom tých, ktorí chcú mať čo najlepší vzťah s prírodou. Zelená strecha má niečo do seba. Pokiaľ sa aj vaša strecha zelená, spĺňate jednu z niekoľkých podmienok jeho výskytu. Strechu máte umiestnenú v tieni, v oblasti slabo cirkuluje vzduch, bývate v blízkosti jazier, alebo vo vlhkom prostredí s dostatkom vlhkosti.

Strecha a zachytený mach

Vo všeobecnosti výskyt machu nevadí. Pokiaľ je strecha v poriadku, nie je poškodená a nepatrné zvýšenie váhy naozaj veľkým machovým porastom, nepredstavuje naozaj žiaden problém, potom by ste sa nemali znepokojovať. Nejde o nič, čo by ste na svojej strane zanedbali, alebo by zanedbali strechári inštalujúci vašu krytinu. Na novej streche nepredstavuje žiaden problém, avšak celkom iná situácia je pri starších strechách.

Mach na streche ako problém

Drobné ľahké organizmy schopné viazať vodu vo väčšom objeme, než je samotné telo machu, sa dokážu v dobrých podmienkach rozrastať. Ich drobné korienky bežne nenarúšajú krytinu. Pôsobia len ako uchytenie a majú zaistiť, že sa mach na krytine udrží. V prípade lepených striech asfaltových bobroviek však mach predstavuje pomerne veľký problém. Je to preto, že mach viaže na seba vodu, ktorá sa drží a dlhšie pôsobí na dané miesto. Drobné korienky narúšajú kvalitu materiálu. Na staršie škridly môže neustále pôsobenie vody a iných zachytených materiálov taktiež vytvoriť nežiaduci efekt, drobenie škridly a jej popraskanie.

Týmto javom sa potom môžeme poďakovať za pretekanie vody do strechy a v prípade nedostatočnej poistnej fólie, či žiadnej aj nahnívanie trámov. Príčiny znehodnotenia striech môžu byť rôzne, preto mach netreba podceňovať. Mach totiž nie je len machom, ale aj neporiadkom.

Neporiadok v odkvapoch aj pod ním

Mach je pri silnom krupobití, dažďoch, pri veľkých suchách a silnom vetre, odnášaný preč. Pri veľkom zarastení strechy vytvára neporiadok v odkvape aj v okolí strechy. Odkvap zanesený nečakaný odpadom v podobe machu tiež nie je žiaľ žiadnou výhrou, najmä pri poschodových domoch, kde je rizikom akékoľvek čistenie bez plošiny alebo lešenia. Mach sa nedostatočne rozkladá a aj suchý si drží svoj tvar. Za znečistenie dvora vám tak môžu byť vďační aj susedia.

V machu sa zachytáva lístie, prehníva, zdržuje sa hmyz a rôzne nečistoty, prach z ciest, popolček, peľ, či semená iných rastlín, ktoré môžu klíčiť. Semená tráv v machu môžu nájsť dostatok živín na rast, alebo len klíčenie. Ak sa v ňom zachytáva aj trus vtákov (káble, konáre a antény sú vďačným parkoviskom okrídlených pocestných), majú ten najlepší zdroj dusíka na zelenšie odtiene.

Čistenie machu zo strechy vysokotlakovým čističom

Na čistenie nečistôt na strešnej krytine sa za najlepšie riešenie považuje vysokotlakový čistiť. Na výber je široká ponuka rôznych druhov. Tie najsilnejšie však môžu predstavovať riziko pre granuly na asfaltových lepených strechách, či inou ľahkou krytinou, prípadne krytinou so špeciálnou povrchovou úpravou. Výrobca danej krytiny vie poradiť, či je nasadenie vysokotlakového čističa rizikom.

Hitachi vysokotlakový čistič

(Fotodrafie: Model Hitachi AW130 s výkonom 130 barov má až 10 metrov dlhú tlakovú hadicu, čo je fajn, pokiaľ sa na streche na škridliach nemôžete veľmi pohybovať s celým prístrojom. Každý tlakový čistič totiž môže predstavovať zbytočnú váhu navyše a tým aj riziko.)

Dýza vysokotlakového čističa a silný tlak vody pôsobia na mach a iné nečistoty, dochádza k odlučovaniu spojenia, nečistôt, mazľavých povrchov a usadenín. Tu platí niekoľko zásad, ktoré vychádzajú z osobných skúseností a považujeme ich za dobré rady.

Asfaltová strecha lepená bobrovka

Použite slabší prúd, ideálne z hora nadol, aby tlak vody nijakým spôsobom nedvíhal prilepené pláty.

Škridlová strecha bez poistnej fólie

Pri škridlových strechách bez nasadenej poistnej fólie, ale ideálne pri akejkoľvek streche taktiež, používať vysokotlakový čistiť z hora nadol. Čistenie zospodku má za následok vchádzanie prúdu vody pod škridlu a jej pretekanie pod strechu. Niektoré druhy strešnej krytiny nezvládnu vysokotlakový čistiť bez pretečenia ani z bokou. Pôsobenie z hora je predsa len „podobné“ na klasický dážď, až na silu s akou strieka.

Čiže, ak využívame vysokotlakový čistič, platí:

  • testovaný model Hitachi AW130, berieme ako príklad, môže zostať na zemi pri nižších strechách. Vyššie strechy si žiadajú správne umiestnenie. Je potrebné počítať s prívodom vody a hadicou, ktorá bude mať taktiež svoju váhu. Čerpadlo tiež musí mať dostatočný tlak na vytlačenie vody do konkrétnej výšky. Ak je riešenie cez vodovod, ten má bežne tlak dostatočný.
  • vhodné je čistiť na sedlovej streche od hora dole. Inak hrozí ponadvihovanie škridiel a bez poistnej fólie máte problém na povale.
  • nečistoty výrazne zaplnia odkvapovú rúru, ak priamo nepoodlietajú cez ňu priamo na zem.

Modrá skalica, alebo síran meďnatý

Síran meďnatý známejší ako modrá skalica sa dá zakúpiť v záhradkárskych potrebách. Machy sú citlivé na meďnaté zlúčeniny a modrá skalica je najúčinnejšia zbraň s preventívnym účinkom. Vyžaduje si správnu koncentráciu a jeho postriekanie na strechu. Mach tým zlikvidujete, ale zostáva na streche. Likvidujete jeho rast, ale jeho uvoľňovanie už bude nekontrolované, prebieha podľa poveternostných podmienok a sucha. Predsa tak poslúži vysokotlakový čistiť. Netreba zabúdať, že modrá skalica je chémia dráždiaca dýchacie cesty a tak si vyžaduje ochranné pomôcky (zatvorené okná a vyčistené okolie domu).

Hasené vápno, alebo chémia

Na mach zaberá aj viacero prípravkov. Tie sú cenovo neraz veľmi drahé, aj keď sľubujú účinný boj proti jeho rastu. Využívaný je aj roztok z haseného vápna, ktorý má podobné účinky aj následky ako modrá skalica. Vápno sa odporúča na jar. Ideálne v nie silnej koncentrácií, ktorá by mohla zafarbiť strechu, alebo zbytočne hrudkovatieť.

Mechanické čistenie ručne predstavuje riziká nebezpečnosti a zdržiavania sa na streche až do únavy. Vždy kombinujte mechanické čistenie s iným zmieneným spôsobom likvidácie machu. Mechanické odstránenie bohato rozšíreného machu bez ošetrenia je však v konečnom dôsledku príliš fyzicky náročnéa mach sa veľmi rýchlo vráti.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu