Mega lešenárska stavebnica si príde na svoje v srdci Zürichu

Tlačová správa: Stavebná manažérska firma Wanner + Fankhauser AG bola zodpovedná za plánovanie a dohľad nad celkovou rekonštrukciou Bahnhofplatz 2 v Zürichu. Budova, postavená okolo roku 1890, bola zvnútra okrem oceľových stĺpov, ktoré boli zachované, kompletne vyčistená.

lešenie socha

Od začiatku projektu bolo použité digitálne 3D plánovanie pre vizualizáciu nasadenia lešenia potrebného pre rekonštrukčné práce, čím sa zjednodušila komunikácia medzi rôznymi osobami s rozhodovacou právomocou a príslušnými profesiami. To uľahčilo rozhodovanie o umiestnení schodiska a dizajne oceľovej lávky. “Vo fáze plánovania boli 3D výkresy použité na detailné preskúmanie všetkých potrebných prístupových bodov a na diskusiu o kolíziách medzi rôznymi profesiami. Montážny proces potom prebiehal hladko bez akýchkoľvek odchýlok od plánov alebo harmonogramu – takže to bolo výhrou pre všetkých zúčastnených. Spoločnosť PERI sa podieľala na prenájme lešenia pre tento veľký projekt. PERI UP fasádne lešenie vám dáva pocit bezpečia!”, hovorí stavbyvedúci Yasar Bülbül.

Použitím PERI UP fasádneho lešenia mohli montážne práce prebiehať bez použitia postroja, pretože systém má integrované zábradlie. Lešenie tak ponúka zabudovanú ochranu proti pádu – riešenie, ktoré sa stáva čoraz obľúbenejším v čoraz väčšom počte krajín.

Precízna práca s prísnym časovým obmedzením

Montáž tunela pre chodcov šírky 4,00 m a výšky medzi 3,20 a 4,20 m bola vykonaná vysoko prispôsobiteľným, modulovým fasádnym lešením PERI UP v kombinácií so závorami SRU. Obzvlášť na tomto vysoko frekventovanom mieste sa osvedčili závory SRU so svetlou šírkou 4 m, pretože umožnili chodcom chodiť v oboch smeroch bez akýchkoľvek obmedzení.

Krátky časový rámec na montáž, ktorá prebiehala medzi 1:00 až 4:30 nad ránom, si vyžiadal hlavné sústredenie na logistiku. Tieto procesy boli naplánované do dokonalosti pomocou 3D plánovacieho systému. To znamenalo, že tunel pre chodcov vrátane 7,50 m premostenia mohol byť zhotovený len za tri noci.

lešenie

Na križovatke ulíc “Bahnhofplatz” a “Waisenhofstraße” bola klientom zhotovená oceľová plošina s ochranou proti stavebnému odpadu. Pri dĺžke premostenia 7,50 m a maximálnej možnej výške iba 4,20 m bol potrebný vynaliezavý dizajn. Debniace nosníky alebo oceľové nosníky na mieru nebolo možné použiť kvôli značnej montážnej výške a času potrebnému na rezanie a montáž. So svojou mega lešenárskou stavebnicou skladajúcou sa zo štandardných prvkov z lešenárskej stavebnice PERI UP a stavebnice pre inžinierske stavby VARIOKIT, poskytla PERI riešenie jednoduché na montáž so štíhlou konštrukciou, ktorá takmer neznížila svetlú výšku. Dosiahnuté to bolo pripojením šplhavých nosníkov RCS a vzpier SLS k oceľovej konštrukcii lávky s milimetrovou presnosťou podľa 3D plánov. Stavbyvedúci Muhammed Mehmedi z Meier + Ritter AG hlási: “Lešenársky tím sa rýchlo zoznámil s naším novým lešenárskym systémom a zmontoval ho bezchybne podľa 3D výkresu. Ušetrilo nám to čas a náklady. Vďaka digitálnemu plánovaciemu systému sme presne vedeli, ktoré prvky sme potrebovali pre jednotlivé stavebné fázy a aj koľko ľudí na to budeme potrebovať.”

Zložité fasády obstavané lešením bez ďalších nákladov

PERI UP bolo tiež použité v druhej fáze projektu, tentokrát pre postavenie fasádneho pracovného lešenia. Malý objem materiálu potrebného pre stĺpikový variant fasádneho lešenia PERI UP sa osvedčil ako extrémne výhodný z hľadiska obmedzeného priestoru, ktorý bol k dispozícii. Evidentné to bolo pri preprave materiálu zo skladu na stavbu a pri dočasnom skladovaní na stavbe. Pri použití rámového systému pre lešenie by predstavovala zložitá fasáda s balkónmi, okennými otvormi a vystupujúcimi freskami v rôznych výškach oveľa väčšiu výzvu a montáž by bola náročnejšia. Dokonca aj kruhové lešenie bolo hračkou vďaka mimoriadnej univerzálnosti lešenárskej stavebnice PERI UP s prídavnými funkciami pre integrované prvky, ako napr. samoistiacimi spojeniami a obzvlášť pri tomto projekte možnosťou použitia stĺpikového variantu.

Vnútorné klipsňové konzoly a pripojené konzoly systému PERI UP zaistili lešenárom neustály pohyb ergonomickým spôsobom ako aj v určenej vzdialenosti od budovy. Montáž bez spojok a podopretia tiež šetrila čas a peniaze.

Bezpečnosť na všetkých úrovniach

Bezpečnosť je pre spoločnosti dôležitou otázkou nielen kvôli právnym požiadavkám, ale aj kvôli ich zodpovednosti voči svojim zamestnancom. Spoločnosti by však nemali podceňovať ekonomické výhody osvojenia si bezpečnosti pri práci: Podpora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môže zohrávať dôležitú úlohu pri zlepšovaní efektívnosti procesov a zvyšovaní produktivity – dokonca aj vtedy, keď sú stavebné tímy zazmluvnené po prvýkrát, ako tomu bolo v prípade Bahnhofplatz. To môže potvrdiť aj montážny tím Meier + Ritter AG.

Čo sa týka plánovania a riadenia všetkých stavebných procesov, metodika BIM implementovaná PERI, teda prepojenie 3D vizualizácie s ďalšími faktormi plánovania projektu, priniesla skutočnú pridanú hodnotu: aj jednotlivé zmeny vykonané počas výstavby boli pre všetkých zúčastnených okamžite viditeľné. Zvýšenie transparentnosti a podobné zlepšenie efektívnosti počas projektu rekonštrukcie viedli v konečnom dôsledku k väčšej istote plánovania a nákladov.

Okrem ideálneho tímu na stavbe malo PERI Švajčiarsko ideálny nástroj na pomoc dodávateľovi lešenia a klientovi – menovite lešenársku stavebnicu PERI UP. Rebecca Böll, výkonná riaditeľka spoločnosti Meier + Ritter AG, uzatvára: „Som hrdá na náš systémový prechod a teším sa na to, čo prinesie budúcnosť pre konštrukcie lešenia!”

Viac informácií o systémoch PERI nájdete na peri.sk.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu