Zateplený panelák a umiestnenie satelitu: zákazy a obmedzenia

Trendom v záujme šetriť náklady na vykurovanie je vonkajšia izolácia fasády. Jedno z najbežnejších riešení, na ktorom sa združenia vlastníkov bytov dohodnú zväčša bez väčších komplikácií. Bytový dom, ktorý po zateplení získa novú fasádu, zrejme aj novú farbu, prejde určitými zmenami. Tie spozorujeme sami vo svojich balkónoch, v okolí okien a budú sa týkať aj ďalších oblastí, do ktorých môže zateplenie zasiahnuť. Pozitívne, ale aj negatívne.

Satelit

Jednou z tých negatívnych oblastí môže byť taká drobnosť, ako je konzola držiaca satelit. Čo s ňou a bude jej umiestnenie neskôr problém?

Satelit na zateplenej fasáde bytovky

Satelit bol kedysi považovaný za výdobytok majetných ľudí a prejavom luxusu. Po nástupe digitalizácie sa však stáva bežnou súčasťou našich životov. Ak máte satelit na fasáde a pri nasadzovaní izolácie odstránia vašu konzolu, nastáva problém. Požiadať o odstránenie satelitov naozaj môžu, no tu začína jeden zásadný rozdiel medzi absolútnou ignoráciou majiteľov takýchto zariadení, satelitov, klimatizácií, alebo vešiakov a aspoň nejakým dialógom. Rozdeľme si tento fakt na tri rôzne prípady, na Slovensku stále ešte bežné.

Rozlišujme dve strany. Prvú, na ktorej je nájomník. Ten má záujem o svoje zariadenie, na ďalej chce sledovať kanály a zrejme neplánuje vzdávať sa tohto komfortu. Na strane druhej vlastník budovy a fasády, ktorý môže vyhovieť a nájsť riešenie. Taktiež sa však môže brániť záujmom nepoškodiť fasádu a jej funkčnosť. Pre pohodlnosť, alebo len nevedomosť o možnostiach riešenia.

1. Dohoda a existujúci plán obnovy konzolí

Ideálny je stav je ten, kde vlastníci bytov vedia vopred o prácach na fasáde, dostávajú pokyny a sú medzi sebou informovaní o potrebách pracovníkov. Konzoly sa dávajú dole a nahradzujú novými, alebo sa ponechávajú pôvodné. Sú prípady, kedy sú pevne ukotvené konzoly dostatočne vysunuté, že môžu byť v základni prekryté izoláciou. Na miestach, kde nevytvárajú tepelný most a iné komplikácie. Prípady, kedy sa pôvodná poloha zariadení obnoví bez prieťahov a komplikácií, sú bežným stavom. Prihliada sa na človeka a jeho potreby. Vlastník budovy toleruje a neprotestuje ani prípadný architekt, ktorý môže mať požiadavky „nenarušovať jeho dielo rušivými prvkami, akými satelity sú“ (preto pozor, ak sa sťahujete do diela architekta, kde vládnu prísne podmienky na to, čo dáte do okien – vrátane farby závesu, na fasádu, alebo vyložíte na balkóne). Nikto sa nestavia do roviny toho, čo doslova prikáže „Tak a odteraz nebudete mať žiaden satelit!“

2. Odstránenie konzolí a ďalšie neriešenie

Tiež sa stáva bežné, že konzoly sú odstránené, ponechané majiteľom niekde na balkóne a parapete, no ich ďalší osud nie je riadený žiadnym postupom, nerieši sa ani zo strany vedenia spoločenstva vlastníkov, alebo zo strany vlastníka budovy. Dôvodom je, že tento problém do poslednej chvíle nikto nepovažuje za dôležitý a tak nie sú osudy konzolí zahrnuté do dokumentácie a dohody, či zápisnice.
Následne sa ponecháva osud montáže na ľuďoch, ktorí nemusia zvoliť vhodný spôsob inštalácie. Napríklad ak sa pokúšajú do mäkkého izolačného materiálu vložiť rovnakú konzolu s rovnakým spojovacím materiálom. Tu je však riziko, že stanovisko spoločenstva a vlastníka budovy príde dodatočne a s ním aj problém.

3. Príkaz na odstránenie bez dialógu a obmedzenie opätovnej inštalácie

S niečím takým prichádza autoritatívny zástupca spoločenstva vlastníkov, ktorý nehľadí na aktuálny, či predošlý stav, na potreby a záujem ľudí. Sú bytové podniky, ktoré sa k potrebám a názorom ľudí stavajú po svojom, čo je žiaľ len bežný slovenský stav. Ak nariadi zákaz a teda obmedzuje opätovné vrátenie zariadenia na svoje miesto, nerobí tak v súlade so žiadnym konkrétnym zákonom. Deje sa tak na základe vlastných nariadení, ku ktorým má právo. Vlastníkom fasády je spoločenstvo, alebo vlastník budovy a tak poškodenie izolácie možno považovať ako poškodenie s následkami. V prípade veľkej snahy totiž môže vlastník budovy vŕtanie a montáž novej konzoly považovať za škodu a narušenie fasády. Práve v tomto treťom prípade možno hovoriť trochu nadnesene o človeku, ktorý sa rozhodol o vás bez vás a káže „Tak a odteraz nebudete mať žiaden satelit!“.

V tomto prípade pravda existuje na oboch stranách, hoci vzhľadom na vlastníctvo fasády viac na strane vlastníka budovy. Jeho nezáujem riešiť potreby nájomníkov však môže byť dôvodom na ďalšie komplikácie. Nutnosť rušenia viazanosti predplatených programov, takto vynútené zmeny v programovej ponuke domácnosti a pod.

Rekonštrukcia fasády a zvesené satelity: Ako vec riešiť?

Prvotným riešením je dialóg pred plánovanou rekonštrukciou a zateplením. Podnet týkajúci sa zavesenia satelitov je vecou dohody. Nadhodenie témy pri plánovaní totiž vopred určí spôsob riešenia a aj nezodpovedný a neprofesionálny vlastník budovy v tejto fáze ochotnejšie rieši vyvreté problémy a otázky, než neskôr, keď to už nebude jeho starosť. V tejto fáze príprav sa dá zhromaždiť zoznam tých nájomníkov, ktorých sa daná zmena bude týkať a nebudú môcť byť odignorovaní aj pre zakotvenie riešenia v dokumentácii.
Ak nepomáha dialóg ani po zateplení a spojenie nájomníkov nenachádza riešenia, pri ktorých by vlastník toleroval osadenie konzolí, prípadne ním vybratých konzolí na základe odporúčania odborníka, potom existujú alternatívy.

Čo nový satelit na už zateplenej fasáde? Bežný slovenský postup je umiestniť si satelit na toto miesto svojpomocne, prípadne priamo dodávateľom služby. Je vhodné poznať názor a obmedzenia vlastníka v tejto veci a stav u ostatných susedov. pokiaľ inštalácia nepredstavuje žiaden problém a obmedzenia v čase inštalácie, zostáva dúfať, že nebude predstavovať problém ani neskôr.

Alternatívy, keď je neskoro

Uchytenie konzolí na panelákoch v prípade, ak neexistuje možnosť umiestnenia satelitu na fasádu, ešte nie je celkom stratené. Nasledovné možnosti však závisia naozaj najmä od vašich možností a konštrukčných vlastností bytu, okien, či polohy bytu vôbec.

A: satelit uchytený na balkóne
B: satelit uchytený v ráme plastového alebo dreveného okna
C: umiestnenie na streche s vedením káblu (nie však svojvôlne)
D: zvoliť nesatelitné alternatívy príjmu signálu


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu