Ako prebieha podrezávanie domu a starého muriva

Podrezávanie starého muriva je procedúra, ktorá zásadne môže zmeniť postup rekonštrukčných prác, ale tiež môže výrazne zvýšiť hodnotu starej nehnuteľnosti. Podrezávanie je vlastne akoby dodatočnou hydroizoláciou, ktorú bežne pri novostavbách robia pri vybudovaní základov. Avšak podrezávaním sa pridáva tam, kde v minulosti bola, alebo nebola žiadna. Hlavným účelom podrezávania je zaizolovanie domu proti vlhkosti, ktorá sa ako špongia ťahá zo zeme v rôznom období, nie len v čase vlhka. Vlhkosť sama o sebe je zdrojom plesní, alergií a ťažkých respiračných ochorení. Rozhodnúť sa pre podrezávanie chce pochopiť niekoľko faktov, ktoré sme si spomenuli v tomto článku.

Podrezávanie domu, © copyright

Priebeh podrezávania domu

Pri použití techniky a píl je to na priemernom dome pred kompletnou rekonštrukciou záležitosť na celý deň, prípadne dva. Každá firma s touto službou dáva jasné stanovisko k času a cene pri obhliadke. Pri múroch nesmie byť nič, čo by blokovalo prístup. Radiátorom sa skúste vyhnúť, vysadiť ich, a pokiaľ možno vynechajte inštaláciu aj ďalších zariadení, ak plánujete izoláciu formou podrezávania. Podrezávanie sa vykonáva celkom dole nad prvom rade tehál. Po celom obvode domu sa oholí, respektíve oseká kompletne omietka až na tehlu. To isté aj zvnútra.

Stará malta medzi prvým a druhým radom tehál sa prereže a postupne sa pílou prechádza po obvode domu. Aby nedochádzalo k prepadaniu muriva alebo k prasklinám, priebežne sa prerezaná časť vypĺňa izolačným materiálom a ďalším materiálom pre zachovanie presne pôvodnej polohy muriva. Manuálne a zdĺhavejšie podrezávanie bez výkonných strojov sa robí na etapy, pri ktorých sa čaká na zaschnutie malty umiestnenej v priestore už položenej izolácie. Po zaschnutí sa urobí ďalšia etapa. V podstate je to tvorené na spôsob prerušovanej línie podrezávania.

Izolačným materiálom môžu byť plastové látky, asfaltová lepenka, ale aj špeciálne nepriepustné nedegradujúce materiály, ktoré znemožňujú ďalšiemu stúpaniu vody a je ich možné spojiť s podlahovou izoláciou. Spájanie je najistejšie formou vysokej teploty po nanesení tekutého penetračného asfaltového náteru, alebo iných vhodných lepiacich izolačných materiálov. Tento úkon pokojne zvládnete aj sami a určite sa mu budeme venovať.

Možné komplikácie pri podrezávaní

Samotné podrezávanie je veľmi vážnym zásahom. Volí sa pri starých domoch a nedostatočnej izolácii proti vzlínavej spodnej vode „od zeme“. Preto ak mal dom dlhodobo problémy s vlhkým murivom, musíte počítať s prípadným nestabilným materiálom, rozpadnutými tehlami, alebo spráchnivením drevených častí. Tehlové steny sa môžu rozpadať. Preto je dobré s tým počítať a mať po ruke napríklad pripravené nové tehly, prípadne len zachované tehly a to hoci len ako možná rezerva.

Komplikáciou môžu byť aj neodhalené rozvody o ktorých zabudol alebo nemohol majiteľ domu informovať vykonávateľov podrezávania. Zdržaním pri podrezávaní môžu byť radiátory. Ak je možné oddialiť ich inštaláciu, skúste ich nasadenie naplánovať až po podrezávaní. Najväčšiu komplikáciu predstavujú susedné stavby, zdieľané múry, kde na druhej strane nemožno počítať so záujmom obyvateľov o podrezávanie. Tam sa môže zvoliť injektáž, alebo iná možnosť podľa posúdenia odborníka.

Zdvihnutý dvor u susedov komplikuje podrezávanie

Komplikáciou môže byť zdvihnutý dvor „u susedov“, kedy môže ísť o vážny problém s vlhkosťou aj po prípadnom zásahu podrezu. Takéto prípady si žiadajú okamžitú nápravu zlého riešenia a zamedziť styku múru s hlinou. Problém sa týka zväčša domov, kde opačná strana domu je hranicou pozemku bez plota a tiež bez kontroly vlastníka (sused zdvíha dvor násypom zeminy, a pod.)


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu