Ako vybrať respirátor alebo filter? Ochranné pomôcky na dýchanie

Pri práci v priemysle, na stavbe, či vo vlastnej dielni je v neustálom ohrození koža, oči a pľúca. To sú tri rizikové oblasti, kde oči môžeme jednoducho chrániť pracovnými okuliarmi a pľúca respirátormi. Poškodiť sliznice dýchacích ciest sa dá veľmi ľahko a podarí sa to aj v bežnom domácom prostredí, napríklad pri práci s chémiou, lakmi, farbami a rozpúšťadlami.

Respirátor a dýchanie na pracovisku

Veľkým rizikom je však aj drobný prach, ktorý možno nie vždy vnímame za riziko. Prach, ktorý vzniká pri mechanickom, alebo strojovom opracovaní tvrdých povrchov, sa dokáže usadiť v dýchacích cestách a spôsobiť ďalšie ťažkosti. Pre astmatika a ľudí s ďalšími ochoreniami dýchacích ciest je prach v pľúcach veľkým problémom. Chrániť si pľúca pritom nemusí stáť veľa a takáto ochrana umožní zvládnuť a prežiť oveľa viac práce bez ťažkostí.

Ak vyberáme respirátor, rozlišujme priestor použitia

Respirátor na dýchanie má viacero variantov a aj miest na použitie. Celkom iné totiž používame pri prchavých látkach a celkom iné pri jemnom prachu. Filtre proti chemickým látkam sa v priemyselnom prostredí nachádzajú vo výbave dýchacích masiek. V domácom prostredí kupujeme ochranné pomôcky podľa toho, s čím sa chystáme pracovať. Ak chcete používať respirátor, sledujete tak druh škodlivých látok, proti ktorým sa chcete (musíte) chrániť a zároveň, čo je veľmi dôležité, musíte poznať mieru koncentrácie danej látky.  Príliš vysoká koncentrácia niektorých látok totiž mení vlastnosti filtrov.

Respirátor je prakticky maska, na ktorú sa nasádza filter, ak maska samotná nie je súčasne aj filtrom. Jednorazové masky nie sú určené na opakované použitie, ak je toto použitie opakované v dĺžke viac ako len pár hodín. Respirátory s vymeniteľnými filtrami sú určené na dlhodobé používanie, kde sú vymeniteľné len filtre. Niektoré môžu mať časové obmedzenia, preto je vhodné dbať na ich výmenu a kontrolu. Pri používaní v prostredí s plynmi, ktoré nemajú výrazný pach a nedá sa tak spoznať účinnosť filtrovania, sa odporúča zvýšená pozornosť. Životnosť vymeniteľného filtra, alebo filtra v jednorazovej respiračnej maske je ovplyvnená dobou použitia, miestom, kde sa používa, ale hlavne mierou znečistenia. Ovplyvňuje ho však aj dýchanie používateľa, celková vlhkosť a vodné pary z ovzdušia, či z vlastného dychu. Vyberateľné filtre je vhodné ukladať do uzatvárateľných nádob bez prístupu vzduchu.

Respirátory na prachové a aerosolové častice

Najbežnejší a cenovo najdostupnejší typ respirátorov a filtrov je určený pre bežné, aj domáce použitie. S ich účinnosťou a kvalitou, či mierou filtrácie stúpa samozrejme aj cena a vzhľad, dizajnové  a technické riešenie.

P1 – je skupina respirátorov opatrená filtrom s nasadením v prostredí bez výraznej škodlivosti s účinnosťou zachytenia častíc do 80%. Môže ísť o respirátory papierové, prípadne sťahovacie. Filtre sú schopné filtrovať prach, peľ, hmotné častice, material po brúsení. Nezachytí však vírusy, nie je tak určený do infikovaného prostredia. Nebráni proti kaarcinogénom a rádioaktivite.

Prachový respirátor a filter P1

Foto: Respirátor Extol s výdychovým ventilom, tvarovaný, norma EN149:2001, kód: 8856715. Extol má v ponuke viacero druhov filtrov a respirátorov.

P2 – skupina respirátorov a v nich filtrov, ktoré chránia pred pevnými časticami, prachom, je použiteľný v prostredí, kde využívate P1, no chráni tiež proti dráždivým vodným aerosolom, karcinogénnym látkam, plesniam vo vzduchu pri rozvírení napríklad pri búraní plesňou postihnutého muriva, chráni pri železnom a drevenom prachu, prípadne pri sklenenom prachu. Stále neposkytuje ochranu pred rádioaktivitou a vírusmi, čiže nie je použiteľný v infikovanom prostredí. Absorbčná schopnosť sa uvádza na 92%

Extol filter FFp2

foto: Extol FFP2 chrániaci proti aerosólom a toxickým časticiam

P3 – Kategória P3 chráni pred jedovatými časticami, pred biologickými zlúčeninami, aerosólmi, baktériami napríklad vírusov TBC, proti azbestu a rôznym jedovatým zlúčeninám. Ide o celotvároví masky bez medzier a možností prieniku vzduchu mimo nasadený obvod masky. Účinnosť je uvádzaná na 98%

Respirátory vybavené protiplynovým a protivýparovým filtrom

Vyšší level respirátorov, ktoré majú vybavenie filtrom použiteľným pri ochrane voči organickým plynom a rôznych chemikáliám, môžu niesť označenia písmenami, alebo číslicou 1 alebo 2. Písmená označujú prostredie nasadenia filtrov a číslice sú ukazovateľom miery absorpčnej kapacity.

  • A – filtre označené písmenom A sú určené na ochranu pred plynom a parám, ktoré majú bod varu nad teplotu 65° C
  • B – filtre označené s B sú určené na ochranu pred anorganickým plynom a parám mimo oxid uhoľnatý
  • E – chráni pred oxisom siričitým a vybraným plynom
  • K – chráni pred amoniakom a ďalšími osobitými plynnými látkami
  • Hg – chránia pred ortuťou s časovým obmedzením použiteľnosti

Absorpčná schopnosť označená číslicou 1 pomenúva filtre s nižšou kapacitou absorpcie s koncentráciou škodlivín 1000 PPM, čo je koncentrácia častíc na milión. Polomaska má použitie v prostredí s 10x prekročenou mierou prípustnej koncentrácie látky v ovzduší, kým celotvárová maska má použitie v prostredí s 200x prekročenými vlastnosťami. Absorpčná trieda 2 je určená do priestoru s hodnotou PPM až 5 000.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu