Bazénová chémia a jej použitie: Ako udržať bazén v čistote? (postup a rady)

Postaviť bazén na záhrade nie je len o napustení vody a následnom kúpaní. Úprava bazénovej vody a udržanie jej žiaduce kvality je náročný proces. Tá spolu s využívaním vody v bazéne prebieha za vyššej teploty vody a okolitého vzduchu a priamom slnečnom žiarení. Oba tieto parametre rozhodujúcim spôsobom podporujú rast nežiaducich mikroorganizmov v bazénovej vode, či už sa jedná o riasy, baktérie či drobné prvokmi, tie slúžia ako živiny pre mikroorganizmy vo vode obsiahnuté a tým podporujú ich rast a rozmnožovanie. Bez bazénovej chémie by sa z bazéna stala páchnuce nádrž hnijúce vody a to určite nechcete.

Bazén

V akej forme chémiu vybrať?

Roztok je jednoduchší pre jeho rýchle použitie no nezabudnite na správny postup pri manipulácii s ním, v niektorých prípadoch sa však musí aplikovať častejšie – až niekoľkokrát týždenne, ak nie je k dispozícii automatický dávkovací systém. Tablety uľahčujú starostlivosť o vodu predovšetkým pre jednoduchosť aplikácie v plaváku, chlorinátore alebo v skimmeri, kde sa rozpúšťajú 5-10 dní podľa teploty a prietoku. Granulát sa používa len nárazovo pri riešení problémov a uvádzaní bazénovej vody do prevádzky. Jeho výhodou je skladovateľnosť a rýchla rozpustnosť.

Od napustenie bazéna až po udržanie čistoty

Po postavení bazéna najskôr steny a dno bazéna dobre vyčistite od všetkých nečistôt vhodnými prípravkami. Napustite bazén, skontrolujte a spustite filtračné zariadenie na cca 6 – 8 hodín, aby sa odstránili možné mechanické nečistoty. V prípade odzimovania doplňte bazén vodou do plného stavu, skontrolujte a spustite filtračné zariadenie, ak je to nutné, urobte vyvločkovanie. Stabilizujte tvrdosť vody, urobte úpravu pH. Zapnite cirkuláciu na takú dlhú dobu, aby došlo k úplnému premiešaniu prípravku v bazénovej vode. Potom znovu urobte meranie a úpravu hodnoty pH.

Kontrolujte tvrdosť vody

Na úroveň kvality vody v bazéne má vplyv aj množstvo solí kalcia a magnézia, ktoré sú v nej obsiahnuté. Ideálne hodnoty tvrdosti vody zodpovedajú 7 – 12°N. Pri vyšších hodnotách tvrdosti vody (nad 25°N) a pH môže dochádzať ku vzniku zákalu a usadenín. Pre takto tvrdú vodu  sa odporúča maskovač tvrdosti, ktorý zabráni vylučovaniu vápenatých a horčíkových solí. Prípravok je nutné použiť hneď po napustení bazéna. Ďalšie ošetrenie je nutné vykonať pri každom doplnení čerstvej vody. Pred ďalšou úpravou vodynechajte vodu niekoľko hodín cirkulovať. Nikdy prípravok nepoužívajte bezprostredne pred ošetrením vody flokulantom. Na meranie tvrdosti vody následne použite tester.

Pozor na hodnotu pH

Ideálna hodnota pH pri použití chlórovej a bezchlórovej dezinfekcii je 7,2–7,6, u kyslíkovej potom 7,0 – 7,4. Pri bežnom používaní bazéna sa pH vody pomaly mení podľa miestneho zloženia a tvrdosti vody. Správna hodnota pH sa udržuje pomocou špeciálnych prípravkov na vyrovnanie pH. Meranie a úpravu pH sa odporúča vykonávať 1× týždenne.

Filtrovanie

Každý dlhodobo používaný bazén by mal mať kvalitnú filtráciu a takú cirkuláciu, ktorá by zabezpečovala premiešanie upravenej vody v celom objeme bazéna. Celý objem vody v bazéne musí prejsť filtráciou aspoň jeden krát za 24 hodín. Dobrá cirkulácia, vodopád alebo fontána napomáhajú rozmiešaniu chemických prípravkov do celého objemu vody v bazéne a zabraňujú výskytu tzv. „mŕtvych zón“ (miest, kde je voda stojatá). Odporúčaná doba filtrácie je 6 – 8 hodín denne podľa objemu bazéna a rýchlosti filtrácie. Filter je nutné preplachovať minimálne 1x týždenne. Pravidelnou filtráciou taktiež dochádza k správnej obmene vody.

Dbajte na pravidelnú úpravu vody

Nečistoty z dna vysajte a nečistoty z hladiny pozbierajte sieťkou. Vždy najskôr zmerajte a upravte hodnotu pH bazénovej vody na optimum. Skontrolujte úroveň dezinfekcie a ak je to potrebné doplňte ju. Opäť upravte pH. Pri veľmi teplom počasí odporúčame 1x týždenne šokovú úpravu vody. 1× týždenne vykonajte spätný preplach filtra.

Bazén pool dom

Priezračná voda pomocou vločkovania

Na vyvločkovanie nečistôt a udržanie čistej vody v bazéne použite vhodný produkt. Vločkovač na seba „chytá“ jemné nečistoty, ktoré by inak prechádzali cez filter a zostávali vo vode. Voda následne získava späť svoju priezračnosť. Doba pôsobenia je cca 12 hodín pri vypnutej filtrácii. Nečistoty sa pomocou vločkovača zhluknú do vločiek a usadia sa na dne bazéna. Vysávanie vločiek z dna nerobte cez filtráciu. Filter nie je schopný naraz pojať toľko nečistôt a vločky by sa cez filter vracali späť do bazéna. Nezabudnite na spätný preplach. Kým sa vo filtrácii tlakom vody zdvihne piesok a kým sa začne preplachovať, prvých 20-50 l vody tečie čistých a až potom sa začne vyplavovať nečistota. Spätný chod zastavte, keď zase potečie čistá voda.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu