Cylindrická vložka do dverí: ako merať, čo treba vedieť a akú kúpiť?

Nákup novej cylindrickej vložky sa zväčša robí podľa starej. Zrejme si však ponechať nezamknuté dvere nemôžete dovoliť, preto postačí zmerať ju a podľa rozmerov sa kúpi cylindrická vložka nová. Iný prípad je, ak vytvárate nové dvere a nepoznanú cylindrickú vložku neviete, ako zmerať. Skôr, ako sa rozhodnete pre konkrétnu cylindrickú vložku, majte jasno v tom, kam ju kupujete a na aký účel bude slúžiť. Je totiž rozdiel bránka vonku na daždi, vchodové dvere, alebo dom s bohatou zbierkou umeleckých diel, ktorý si bude žiadať nepochybne poriadne zabezpečenie. Ak hovoríme o dverách, potom v rámci vložky do dverí.

Rozhodujúce je, kam bude určená

Vyberte si cylindrickú vložku podľa miesta, kde má byť určená. Interiér a menej zabezpečené priestory budú potrebovať minimálne stavebnú vložku. Ide o riešenie najekonomickejšie, no aj bezpečnostne najslabšie. Taktiež rozmnoženie kľúčov k takémuto zámku nie je nijako obmedzované a kľúče nie sú sériované. Ak chcete lepšie zabezpečenie pre vstupné dvere, vyberajte skôr triedu 3, prípadne rovno 4. O jednotlivých bezpečnostných triedach sme si už písali v tomto článku.

Kľúč a bezpečnostná cylindrická vložka do dverí

foto: ilustračná snímka

Správne rozmery „fabky“

Preto, aby ste vedeli, akú vložku si kúpiť, a nemáte možnosť merať pôvodnú, musíte mať jasno v rozmeroch dverí a kovania. Umiestnenie vnútorného zámku, v ktorom bude skrutkou zakotvená vložka, nehrá v dĺžke vložky úlohu. Je to skôr hrúbka dverí samotných a k nim je nutné pripočítať aj hrúbku takzvaného štítu, plechu, alebo prvku, ktorý je buď celým kusom s kľučkou a okolím vložky, alebo ide o moderné oddelené prvky. Aj štít má určitú hrúbku. Vložka by tak mala byť tesne pri jeho okraji. Príliš vytŕčajúca vložka vytvára príležitosť pre páchateľov, ktorí vedia takto vyčnievajúce vložky rozlomiť. Nástroje na to bežne so sebou nemusia nosiť, no pri druhom pokuse, ak idú na istotu, môžu byť konkrétne vyzbrojení.

bezpečnostná vložka, typy a pomoc

  • Rozmer A: vzdialenosť prvej polovice (pri obojstrannom vstupe pre kľúč to býva najčastejšie jedno, ktorá je pravá a ľavá strana / vonkajšia a vnútorná strana) od stredu otvoru pre upevňovaciu skrutku.
  • Rozmer B: vzdialenosť druhej polovice od stredu otvoru.
  • Rozmer C: je celkový rozmer vložky od jedného po druhý koniec

Jednotlivé rozmery

Rozmery pre správnu vložku je nutné poznať celkové, ale hlavne rozmery od upevňovacej skrutky na jednu aj na druhú stranu. Môže byť, že dvere majú rovnakú hrúbku na oboch stranách a skrutka je upevnená presne v strede zámku. V takom prípade môže ísť napríklad o vložku 30/30 alebo 40/40. Stred je pritom presne stred dierky pre upevňovaciu skrutku. Ak je vložka príliš vpadnutá, alebo príliš vyčnieva, nemáte vhodnú dĺžku. Na jednej zo strán môže byť rozdiel, kým iná strana sedí. Tento nesúlad sa rieši práve rozličnými veľkosťami vložiek. Predajcovia s bohatšími zásobami budú mať k dispozícii aj iné veľkosti, napríklad 30/35, kedy je možné očakávať jednu zo strán dlhšiu o 5 mm. Rozmer 30/45 napríklad znamená, že celkový rozmer bude 75 mm.

bezpečnostná cylindrická vložka, typy a pomoc

foto: príklad polovičnej – jednostrannej vložky

POZNÁMKA: v prípade polovičnej vložky, ktorá má kľúč len z jednej strany a je určená do špeciálnych dverí do skríň, plechových skríň, do brán, alebo do vrát od smetných nádob a podobne, sa rovnako tak meria rozmer od dierky pre upevňovaciu skrutku. Keďže na druhú stranu už nemá zmysel udávať rozmer, skôr sa pri takýchto zámkoch uvádza celková dĺžka a potom ako hlavný rozmer ten, ktorý je vzdialenosťou od skrutky po vonkajší okraj.

Olivka to skomplikuje

Obľúbené sú vložky, ktoré na jednej strane obsahujú olivku. Nie je nutné tu umiestňovať kľúč, ale je tu permanentne urobená úprava, ktorou kedykoľvek zamknete. Napríklad v bytoch alebo domoch z vnútornej strany. Používa sa aj na niektorých toaletách, hoci tam je viac praktické riešenie pomocou klasického kľúča. Takzvaná olivka je permanentná hlavička, ktorou otáčaním nahradzujete kľúč. Permanentná znamená, že sa nedá oddeliť a je pevnou súčasťou takejto vložky. Výber rozmerov vložky s olivkou to celé dosť komplikuje. Je nevyhnutné overiť si, na ktorej strane sa nachádza olivka. Napríklad ak potrebujete rozmer 30/35 a vo vnútornej strane má byť od upevňovacej skrutky práve tých 30 mm. Prvý údaj je v prípade vložiek s olivkou ten, ktorý je určený pre kľúč. Až druhý údaj je ten na strane olivky.

bezpečnostná cylindrická vložka, typy a pomoc

Môže niesť aj označenie ako gombík. Vtedy môžu online predajcovia označovať jednotlivé modely ako 30/G35G30/35. Tam kde takéto označenie cez písmenko chýba, alebo nespresňujú rozmery obrázky, prípadne spresňujúci text, je dobré pýtať sa, alebo vyberať v predajni osobne.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu