Čo znamená bezpečnostná trieda cylindrickej vložky a akú si vybrať?

Cylindrická vložka do dverí, čiže ľudovo „fabka“, je dôležitý prvok vstupných dverí. Rozdeľuje sa podľa bezpečnostných tried, no zároveň ju rozlišujeme aj podľa určenia konkrétneho miesta použitia. Hoci bežná stavebná vložka sa dá kúpiť už do 5 EUR, nezaškodí v záujme čo najlepšieho zabezpečenia bytu, nesiahať po takto lacných riešeniach, ale priplatiť len 20 EUR a získať tak aj riešenie v bezpečnostnej triede 4. Ak predajcovia hovoria o bezpečnostných triedach (na slovenských eshopoch tiež ako „BT“), potom ako sa rozdeľujú a čo môžete od ktorej triedy čakať? Kľúč a bezpečnostná vložka do dverí

1. bezpečnostná trieda základná – obyčajná vložka

Základná bezpečnostná trieda niekedy nie je vôbec uvádzaná ako trieda. Nesú ju automaticky všetky cylindrické vložky, ktoré neuvádzajú žiadnu triedu. Ide o obyčajnú vložku, bez prídavného mena „bezpečnostná“.  Je to ekonomické riešenie, známe aj ako stavebné vložky. Zabezpečujú dvere ako sú sklady, kumbály, či pivnice v priestoroch vlastných domov alebo rozsiahlych kancelárskych priestorov, kde nemusí byť braný dôraz na bezpečnosť, ak je zabezpečenie riešené hlavnými dverami s lepším zabezpečením, kamerovým systémom a podobne.

Prekonať najnižšiu bezpečnostnú triedu nie je komplikované. Ide skôr o provizórne uzamknutie, bránky, ktoré majú brániť priamemu vstupu. Skúsený páchateľ zvláda tieto zámky otvoriť rýchlo.

2. bezpečnostná trieda – zvýšená ochrana od základnej

Zvýšená ochrana v podobe 2. bezpečnostnej triedy je lepšia. O niečo viac zdrží páchateľa, ktorý sa snaží zámok prekonať. Podarí sa mu to napríklad akumulátorovou vŕtačkou upravenou pre potreby vyvŕtania zámku, alebo ho môže pomocou nástrojov rozlomiť. Používajú sa v rôznych spoločných priestoroch, vo vnútri stavieb, budov, kancelárií, stále opäť s iným hlavným zabezpečením (hlavný vstup, kamerový systém a podobne). Spoločné priestory sa spomínajú aj preto, že pri spoločných priestoroch je možné, že je nutné mať k dispozícií viacero kľúčov. Dávať ich vyrobiť nie je ekonomicky náročné. V rámci bytových spoločenstiev je dokonca neprípustné kupovať bezpečnostné zložky vyšších tried, práve pre náklady spojené s výrobou náhradných kľúčov a kľúčov pre rodinných príslušníkov.

3. bezpečnostná trieda – vysoká ochrana

3. bezpečnostná trieda sa považuje za bežný štandard pri zabezpečení bytov a domov pred vstupom nepozvaných hostí. Existuje viacero výrobcov, ktorí hrdo prezentujú bezpečnostnú triedu 3 a aj jednotlivé prvky zabezpečenia. Ich cena sa môže pohybovať od 10 eur do 20. V niektorých kamenných predajniach so zvýšenými cenami aj do 30 až 40 eur. Záleží od výrobcu. V bezpečnostnej triede 3 sa bežne objavujú funkcie ochrany proti prevŕtaniu, stavítka a kolíky brániace vrtáku prejsť skrz, alebo zaistiť nehybnosť dielov vo vnútri. Taktiež mávajú ochranu proti bumpingu a vyhmataniu.

Výroba náhradných kľúčov môže byť komplikovaná. Viacero modelov kvalitných kľúčov má kartu, ktorou sa majiteľ kľúča preukáže ak chce vyrobiť kópiu. Certifikovaný množiteľ kľúčov tak má kód kľúča a karty ako nástroj overenia pravosti a nároku na kópiu.

Táto bezpečnostná trieda a vyššia sa neodporúča do interiéru, ktorý je už inak zabezpečený. Zbytočne neposilňuje ochranu a nepriechodnosť dverí, napríklad pre prípad straty kľúča, zabudnutia, či zabuchnutia. Príliš zabezpečené dvere sa môžu stať ťažko priechodné aj vám, ak nemáte správny kľúč.

Kľúč a bezpečnostná vložka do dverí

ilustračná fotografia: na snímke zástupca modelov izraelského výrobcu Mul-T-Lock.

4. bezpečnostná trieda, najvyššia ochrana

4. bezpečnostná trieda je zväčša aj najnákladnejšia. Záleží od výrobcu a model cylindrickej vložky. Cena sa pohybuje od 20 eur vyššie, s presahom pokojne aj 100 eur. Vždy však záleží aj od rozsahu ďalších funkcií a rôznych zabezpečení. Bezpečnostná trieda 4. prináša oproti tretej vyššiu odolnosť. Napríklad prvkom akým je mimoriadne odolný materiál pre vystuženie vnútra, ktoré vložku chráni pred rozlomením, alebo zabezpečuje dvere pomocou série magnetov, ktoré sa rozlične správajú nezávisle na sebe počas vsúvania a vysúvania správneho kľúča.

Medzi najznámejšie, najúčinnejšie, ale tiež drahšie riešenia patria EVVA a Mul-T-Lock, ktoré sa v bežných modeloch pýšia 4. bezpečnostnou triedou podľa EN 1627. Naša redakcia používa na viacerých dverách bezpečnostnú triedu 4 značky EURO Xstar, ktorá je ekonomickejším variantom, avšak stále s BT4.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu