Machy a lišajníky na kmeňoch stromov: príčiny, dopad a riešenie

Lišajníky a machy na stromoch zväčša nepredstavujú hrozbu. Nie sú prejavom choroby stromu a neparazitujú na nich. Za bežných okolností machy a lišajníky strom nepoškodzujú, teda až do chvíle, kedy by začali mať príliš veľkú mieru a pokrývali by značnú časť stromu. Netreba zabúdať že lyšajníky, podobne ako machy, môžu predstavovať útočisko pre rôznych škodcov. V zime tak môžu nájsť úkryt práve tam, nehovoriac o chorobách a ich zárodkoch, ktoré môžu v prípade ovocných stromov znamenať problémy.

  lišajníky na stromoch, pestovanie v záhrade

Machy sú jemnou zelenou rastlinou s hustým rastom, ktorej postačí prijímať vlhkosť zo vzduchu. Udržiavajú si svoju mikroklímu a podobne sú na tom lišajníky, ktoré tvoria viac farebné aj tvarované variácie rôznych tvarov, vejárovitých útvarov, drobných mäkkých výstupkov a pod. Zväčša sú sivej, šedej, zelenkavej, žltej, alebo žiarovo zelenej farby.

Kedy sa na kmeňoch, respektíve na dreve stromov machy a lišajníky objavujú?

Machy a lišajníky sú prejavom príliš hustej koruny, alebo porastu v záhrade. Stretávame sa s takýmito stromami najmä v zanedbaných záhradách, kde sa nepresvetľujú koruny, zabudlo sa na stromy, alebo je ich majiteľ príliš starý a nenachádza pomoc od iných čo sa rezu stromu týka. Takto to žiaľ je v mnohých prípadoch. Machom sú porastené stromy v zabudnutých sadoch, kde nepreniká dostatok svetla. Všetko pritom ovplyvňuje aj dostatok atmosférických zrážok, čiže prirodzená vlhkosť.

lišajníky na stromoch, pestovanie v záhrade

V oblastiach blízkych hustým lesom, vlhkému prostrediu, v blízkosti potokov a riek, jazier, či močarín, bude ich výskyt vyšší. Všetko však podmieňuje prenikanie svetla a starostlivosť o stromy. Sú prejavom často takých záhrad, v ktorých sa veľmi nepracuje, alebo sú zanedbané strihom. Priveľa lišajníkov však môže spôsobiť vyššie hubové ochorenia ale aj skrývať vážnejšie poškodenie kmeňa, či konárov, ktoré je tak pred zrakom ukryté.

Ako bojovať s machom a lišajníkmi?

Za bežných okolností sa pracuje s kefou so strednou tvrdosťou vlasu. Mechanické odstránenie volíme vtedy, keď je postihnutie neestetické a chcete riešenie ihneď. Nie je vhodné akokoľvek poškodiť kôru. Iné riešenie je napraviť stav záhrady, znížiť zahustenie stromov a presvetliť korunu.

machy a lišajníky na stromoch, pestovanie v záhrade

Na zimu je vhodné používať vhodné vápenaté nátery, alebo prípravky proti machom a lišajníkom na kmeni. Ide o biele nátery, ktoré majú aj ďalšie ochranné funkcie. Rovnako tak majú výborné vlastnosti v ochrane stromu pred prehrievaním počas nastupujúcich teplôt medzi jarou a letom. Glejovité dreviny takéto nátery môžu oceniť ešte viac. Vzhľadom na to, že na machy aj lišajníky pôsobí železo a meď, je vhodné použiť prípravky s obsahom týchto kovov. Zaužívané je použitie prípravkov s obsahom medi.

Postihuje pritom aj vinič. Vo vinohradoch je používaná modrá skalica, ktorá pomáha brániť mnoho rastlín v záhrade, ale aj priestory ako sú strechy proti zarastaniu machom a lišajníkmi, či riasami a hubovými inváziami ako takými.

  • Ponuka rôznych prípravkov proti machom s účinkom často aj proti lišajníkom nájdete v ponuke zafido.sk

Aj profesor Hričovský k tejto téme má svoj príspevok:


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu