Mozaiková omietka: postup, rady, postrehy a odporúčania (2. časť)

Téme mozaikovej omietky sme sa podrobnejšie venovali v nedávnom článku. Je na vás či si ju zvolíte kvôli jej praktickým výhodám, alebo že sa vám jednoducho páči. Vzhľad mozaikovej omietky pripomína svojho času populárny kamienkový koberec a aj na podobnom princípe je omietka založená. Je však omietkou, určenou práve na zvislé plochy. Ponúka nám mnoho možností využitia v exteriéroch, na stavbách, múroch, murovaných plotových stĺpikoch, na sokloch, na okolí okien a dverí, či vypínačov. Na miestach, kde dokážeme oceniť odolný materiál, ktorému nebude vadiť, ak sa ho občas dotkne naša ruka, bunda, taška či kabelka zavesená na ruke, alebo pleci, prípadne prskne voda, oprú hrable a podobne. My sami sme nadšení z toho, aká je v skutočnosti práca s mozaikovou omietkou jednoduchá a pritom prináša veľmi zaujímavý výsledok.

mozaiková omietka

Venovali sme sa téme mozaikovej omietky, jej aplikácií a postrehom pri práci, ktoré môžu na túto prácu pripraviť aj iného domáceho majstra. Využili sme pritom mozaikovú omietku Baumit MosaikTop Essential Line, odtieň M315. Odtieň sme vyberali zámerne v tmavších hnedých odtieňoch tak, aby pri pestrosti hnedých farieb sedel k farebnej skladbe, pre ktorú sme sa rozhodli.  Konkrétnu značku a typ sme si vybrali pre jednoduchosť.

mozaiková omietka

Omietka je pripravená na priame použitie v 25 kg vedre. Na fasádu ju aplikujete pomocou nerezového hladidla v hrúbke vo veľkosti kamienkov.  Nie je preto potrebné riešiť pomer, namiešané množstvo alebo venovať čas ďalším výpočtom. Jednoducho ju po premiešaní aplikujete priamo z vedra. Omietku odporúčam nanášať bez prestávky na  celej ucelenej ploche naraz. Omietka by sa nemusela pekne spojiť a videli by ste prechody medzi jednotlivými odsekmi.

Postup práce s mozaikovou omietkou

Potrebné náradie a úkony:

  • Nerezové hladidlo
  • Nerezová špachtľa na pomocné práce. Napr. pri ťažšie dostupných miestach, drobných úpravách…
  • Ochrana okolitých častí, ktoré nemajú byť znečistené – pásky, fólie, papierové rolky
  • Penetračný náter na podklad – v našom prípade Baumit PremiumPrimer

Skôr než začnete

Prekryte všetky časti, ktoré treba ochrániť pred znečistením, aby bolo možné tvoriť:

  • Vizuálne rovné línie, ak si to vyžaduje požadovaný efekt
  • Najmä však prekrytie slúži ako ochrana pred znečistením. Je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou toho, aby aj výsledok priniesol minimálne starosti. Mozaiková omietka je tvorená drobnými kamienkami až dokonalo rovnakej zrnitosti a tekutým spojivom. Tuhnúť môže od niekoľkých hodín, až po deň. Rýchlosť zrenia závisí od počasia. Po dvoch dňoch za suchého počasia si môžete s istotou na takúto omietku zaklopkať.
  • Prácu si naplánujte na dni, kedy nehrozí riziko dažďa, resp. je potrebné miesto pred dažďom chrániť. Dážď/voda môže spôsobiť stekanie omietky, čo môže mať vplyv na životnosť omietky, resp. ju môže narušiť natoľko, že jediná oprava bude potrebná odstránením nanesenej omietky.

Prvé otvorenie nového balenia

Prvý dojem, že ste otvorili nádobu s nesprávnym odtieňom, nastupuje pri prvom zoznámení s mozaikovou omietkou u mnohých začínajúcich používateľov. Dojem je tvorený hlavne mliečnym spojivom, ktoré sa však pri schnutí stáva priehľadným a ako živica je tak viditeľná už len svojim leskom. Po zaschnutí omietky, ktoré prebieha už pár minút po nanesení, sa postupne farba mení na tú, ktorá je vo vzorkovníku (podľa počasia to môže trvať dlhšie). Vy sami si pritom môžete trochu omietky naniesť napríklad na kúsok dreva, či múru a nechať vyzrieť. Už o niekoľko hodín budete mať možnosť vidieť výslednú farbu, aj pevnosť. Drží pomerne dobre na mnohých materiáloch, rovnako ako na náradí. Prispôsobte preto celú prácu a pracovný postup tejto vlastnosti a spravte vždy ucelené plochy naraz. Rovnako je dôležité očistiť nástroje hneď ako skončíte s prácou, alebo plánujete prestávku.

Postup jednotlivých krokov

Mozaiková omietka sa zásadne nelíši od iných zrnitých materiálov. Tým, že jej prípravu a miešanie nemáte v rukách, keďže je hotová a pripravená na priamu aplikáciu, nemôžete ovplyvniť alebo pokaziť hustotu. Omietka môže byť zdanlivo riedka, čo môže ovplyvniť mieru kvapkania. Prispôsobte preto prvým ťahom množstvo na svojom hladidle, aby ste o omietku neprichádzali. Systém je možné nájsť veľmi rýchlo. Veľké zvislé plochy sa robia pomerne ľahko. Nerezové hladidlo s omietkou prikladáme ku fasáde a hladidlom ju nanášame na fasádu na veľkosť zrna čím priľne k fasáde. Postupujeme od dola smerom hore, od jedného kraja k druhému.

Vzor pri vyhladzovaní tejto omietky sa nerobí. Je zrnitá, žiada si preto čo najrovnejšiu plochu, čomu dopomáha práve jej zrnitosť.

mozaiková omietka

Nanesená omietka za čerstva je zmesou kamienkov a akrylátového spojiva. Táto mliečna farba sa však postupne stráca a omietka získava svoj vzor a farbu.

mozaiková omietka

Tuhnutie prebieha počas najbližších minút až hodín. Čím suchšie počasie, tým je to rýchlejšie. Ešte v prvých minútach a hodinách je možné urobiť určité opravy, napríklad pri zatlačení. Menej vhodné sú zásahy s hladidlom a pokusy vyhladiť.

obluk mozaikova omietka

Nanášanie omietky na vrchné stropné časti portálov okien a dverí môže byť o trochu náročnejšie. Osvedčil sa nám postup, pri ktorom nanášame malé množstvo špachtľou a len postupne. Odporúčame prispôsobiť množstvo nanášanej omietky miestu, kde sa omietka aplikuje. Nech omietka zbytočne neopadáva.

Krycie omietkové pásky môžu byť nevyhnutnosť tam, kde je cieľom rovná línia. Umývanie okien si nechceme predstaviť. Spojivo a prilepené kamienky na nevhodných miestach môžu potrápiť. Krytie je riešením.

pásky ochranné omietkové

Pásky je nutné dávať dolu ihneď po nanesení omietky. Sama už tvar nemení a nevplýva na ňu gravitácia, ak raz máte istotu, že je všetko vyhladené a nanesené správne. Pásku pokojne pomaly a opatrne odstráňte. Ak je na páske väčší nános omietky, ktorý idete odstrániť, dávajte pozor, aby sa pri odstraňovaní pásky neznečistili aj časti, ktoré chcete mať čisté.

mozaiková omietka

Výsledok a možné úpravy

Mozaikovú omietku sme použili na miesta, ktoré sme jej vyhradili pri nanášaní bežnej fasádnej omietky na pripravenom zastierkovanom podklade. Rovné línie sme udržali fasádnymi krycími páskami. Fasádne plastové pásky sú odolné, nevlhnú od lepidiel, držia svoj tvar a odstránite ich celé bez (z vlastných skúseností) bez poškodenia pásky, podkladovej omietky, ani novej omietky.

Výsledok priniesol cenné inšpirácie a skúsenosti. Zaschnutá mozaiková omietka je pevná, odolná, príjemná na dotyk. Tento konkrétny model omietky odtieň M315 má prímes zlatých kamienkov.

mozaiková omietka

Z vlastných skúseností vieme, že prípadné nedokonalé miesta, v ktorých môže po zaschnutí vidieť podklad (Napríklad pri nedostatočnom prekrytí omietkou, alebo zvedavé deti skúšali tvrdosť a siahli nechtom do mäkkej omietky) sa stále dajú doplniť malým množstvom novej omietky. V prípade použitého modelu sú akékoľvek drobné opravy jednoduché, pôvodná omietka prijme novú omietku bez ťažkostí. V našom prípade takéto opravované miesta nepoznať.  Aj tak však odporúčame objednávať omietku v dostatočnom množstve s rezervou v jednej objednávke, aby nedošlo k žiadnemu rozdielu a omietka bola namiešaná spolu.

Tip: Pri výbere tmavších odtieňov mozaikovej omietky Baumit MosaikTop pri tepelnoizolačných systémov je potrebné pripraviť podklad podľa odporúčaní výrobcu. Tmavé odtiene môžu spôsobiť prehrievanie tepelnej izolácie čo môže mať za následok rôzne deformácie. Preto si pri výbere vášho odtieňa Baumit MosaikTop skontrolujte jeho vhodnosť pri použití na zateplení.

mozaiková omietka

Parapety pri práci okolo okien

Ak je to možné, nové parapety zasadzujte po nasadení omietky. Nasadené parapety nie je nutné vyberať a odlepovať. Je ich však dôležité dobre prekryť a vynechať miesta, kde sa okraje parapetov stretávajú s múrom, na ktorý pôjde omietka. Prekrytie prispôsobte zamýšľanej vrstve a dosahu omietky .

Čistota nástrojov (aj počas pauzy)

Tak ako už bolo vyššie spomenuté je potrebné prihliadať na čistotu pracovných nástrojov. Hneď po ukončení prác aj pri prestávke  je potrebné pracovné nástroje vždy očistiť. Ak príde k náhodnému znečisteniu či už dlažby, obkladu a iných plôch, odporúčame znečistenie odstrániť ihneď, aby nezostali na plochách fľaky, ktorých sa už nezbavíte. V prvom rad je však dôležité čo najviac ochrániť miesta, ktoré nemajú prísť do kontaktu s omietkou.

Benefity celého výsledku

Na záver by sme ocenili reálnu skúsenosť s mozaikovou omietkou a spokojnosť s výsledkom, ktorý sme dosiahli. Mozaiková omietka je vhodná aj na svojpomocnú prácu pre bežne skúseného domáceho majstra. Ak hľadáte materiál vhodný na miesta s vyššou mechanickou odolnosťou a nechcete voliť bežnú fasádnu omietku, je práve Baumit MosaikTop pre vás dobrým riešením.

Použitý materiál:


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu