Ako odstrániť grafitti? Pomoc proti posprejovanej stene a múrom

Grafitti sú považované za umenie, aj za problém. Samozrejme, môžeme mať samostatný článok venovaný polemike o tom, či je grafitti zlé, alebo nie. Je nemysliteľné aby sme grafitti v meste na súkromných budovách a fasádach domov považovali za súčasť mesta. Grafitti, ktoré poškodzujú fasádu ľudí, ktorí o grafitti nestoja, problémom jednoducho sú aj budú. Je preto úplne samozrejmé, ak sa poškodení snažia brániť právnou cestou. Ťažko sa však vyhnúť ďalším nákladom a púšťaniu sa do odstraňovania na vlastné náklady. V prípade mestských budov a budov v niektorých častiach mesta je možné žiadať o pomoc mesto. V prípade súkromných fasád a múrov si veľa krát musíme stačiť sami.

Grafitti

Univerzálny návod a postup neexistuje

Premaľovať sa dajú len fasády zateplené s omietkou, prípadne farbené ťahané omietky. Niečo celkom iné sú však fasády tehlové a panelové, mramorové obklady a iné materiály, ktoré nie sú prekryté náterom a fasádnou farbou. Práve takéto povrchy je možné ošetrovať buď chemicky, alebo vodnou tryskou.

Plechové brány, vlaky, autá, korby nákladiakov, dopravné značky, rôzne kovové povrchy a bronzové sochy je možno čistiť aj chemicky. Ideálne s použitím špeciálnych prípravkov určených na odstraňovanie grafitti. Veľkým pomocníkom je tiež sóda určená na čistenie. Pevné povrchy, kde nehrozí, že s farbou odstránite aj sypkú omietku, či izoláciu, dokážu odolať vysokému tlaku vody. Aj dva rovnaké povrchy môžu znamenať dva rôzne postupy, ako sa zbaviť vandalizmu v podobe grafitti. Rozdielom môže byť podkladová farba, alebo vek podkladu. Kým bežne sa na odstraňovanie špecializujú firmy, v domácich podmienkach to chce pochopiť miesto, materiály a poznať silu nástrojov, ktoré chcete použiť.

Na niektoré povrchy je nutné použiť tlak 100 až 120 barov, inde je nutný tlak vyšší. Záleží od použitých sprejov a hĺbky, do ktorej farba prenikla.

Vysokotlakový čistiť na odstraňovanie grafitti

V minulosti sa používal piesok s vodou. Pôsobenie piesku obrusovalo povrchy viac ako bolo nutné. Dnes sa oproti situácií pred 15 rokmi používajú technológie s vyšším tlakom. Vystačí si tak voda samotná. V zahraničí sa využíva aj prípravok Armex, čo je už spomínaný druh práškovej sódy. Po jej aplikovaní sa nemusí pracovník tak namáhať, keďže následne postačí nižší tlak. To následne tvorí menšie riziká pre okná a tesnenia, keďže nie je nutné pôsobiť vyšším tlakom. Sóda určená na čistenie posprejovaných povrchov by mala byť ekologická. Neekologické a toxické prípravky nie sú žiadané ani zo strany miest a organizácií, ktoré sa zaoberajú vo svete odstraňovaním čarbaníc a „umenia“ ulice.

Rýchlejšie to ide samozrejme vždy s použitím vhodnej chémie. Tak ako napríklad na videu nižšie, kde s vysokým tlakom vody pretvárajú posprejované staré steny na takmer ako nové.

POZOR: vysokotlakový čistiť nie je vhodné používať na bežné omietky domov, starších domov, omietky na dreveniciach, omietky na izolačných polystyrénoch a na pieskových omietkach. Kde tlak a voda spôsobia vážne poškodenia omietky ako takej.

POZOR: počítajte so stekajúcou vodou vo väčšom objeme, ako aj s faktom, že voda môže byť zafarbená odtekajúcou farbou.

Jednoduchý prípad kombinuje WAPku a jednoduchý povrch

Tá najlepšia kombinácia podmienok je postriekaný tehlový múr, stena, či mramorový obklad. Spreje, ktoré nie sú na veľmi veľkej ploche, odstránite aj pomocou tzv. WAPky. Hovorový názov pre vysokotlakový čistiť využíva silu prúdu vody, narážanie na povrch a oddeľovanie vrstvy farby z podkladu. Vysokotlakový čistič je zariadenie, ktoré napojíte na zdroj vody, avšak samotné zariadenie si vytvára svoj potrebný tlak. Vodná tryska umiestnená na konci predĺženej trubice je sústredená do úzkeho vývodu. Ten ďalej sústredí tlak vody priamo dopredu, alebo ho tvaruje do prúdu podľa spôsobu určenia.

Vysokotlakový čistič Hitachi AW130 je príkladom bežného dostupného nástrojoa, ktorý je schopný vytvárať pracovný tlak 90 barov. Ideálne je, ak pri odstraňovaní sprejových grafík používate vodu s teplotou okolo 40°C. Iné modely aj výrobcovia umožnia vyššie teploty, čo však vstupuje do nákladov ešte výraznejšie. Vzhľadom na prácu s vysokým tlakom vysokotlakový čistič využíva vždy spoje, materiály a technológie veľmi blízke, alebo dokonca totožné s tými, s ktorými pracujú tlakové kompresory. Pri čistení používateľ ocení manipuláciu, dlhú pevnú hadicu privádzajúcu vodu do ručnej trysky, ako aj ľahkosť s akou sa s ním narába, keďže pevné ťažké telo je zväčša postavené a pri práci ho nedržíte. Tak ako nejeden model, aj v tomto prípade si môžete regulovať šírku trysky.

Hitachi vysokotlakový čistič

POZOR: je nutné počítať s tým, že ak s vysokotlakovým čističom prejdete plochu s mramorovým obkladom, alebo tehlovým, či iným tvrdým povrchom, vyčistíte tak pravdepodobne aj inú zájdenú nečistotu, mach, prašný nános a podobne. Tým docielite čistú plochu aj oproti zvyšku steny / plochy, ktorú grafitti nezasiahlo. Je tak možné, že budete musieť čističom prejsť po celej ploche. Ojedinelé príliš čisté plochy totiž môžu niekedy pôsobiť ako päsť na oko viac ako niektoré menšie grafitti.

POZNÁMKA: Čarbanice kriedou odstránite aj s menším tlakom a aj na omietkach. Pozor na stekajúcu farebnú vodu, aby nenapáchala viac škody ako bolo škody len v čarbanici samotnej.

Parný čistič na grafitti

Zaujímavosťou sú aj paarné čističe. Fungujú na podobnom princípe ako pri vysokotlakových čističoch. Ich plusom je vyššia teplota vody a pôsobenie pary ako takej. To napomáha zbaviť povrch grafitti o niečo ľahšie. Samozrejme, je nutné počítať s vyššou nákladovosťou, náročnosťou na energiu, aj na technológiou.

Riešením „po“ sú antigrafitti nátery

Po odstránení grafitti existuje jeden zásadný problém. Sprejer sa môže kedykoľvek vrátiť. Cíti sa dotknutý, že jeho dielo majiteľ plochy nepovažoval za dielo a odstránil. Vtedy sa objavuje akási pomsta, návrat vandalov. Na nechránených miestach s čistou plochou je možné očakávať ich návrat oveľa rýchlejšie. Má preto zmysel siahnuť po antigrafitti náteroch. Tie síce nechytia páchateľa pri čine, ani neprivolajú pomoc. Neskoršie grafitti sa však z nich dajú lepšie odstrániť aj bez odborníkov a veľkých investícií. Tieto nátery majú špeciálnu vrstvu, ktorá nedovolí novej neskoršej vrstve vsiaknuť príliš hlboko a týka sa to teda práve striekaní sprejerov a ich farby, ktorá nemá takú šancu uškodiť, ako za bežných okolností.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu