Ostnatý drôt okolo pozemku: pravidlá a nutné povolenie?

Ak rozmýšľate o oplotení svojho pozemku ostnatým drôtom, určite vás trápi otázka, či je to vôbec dovolené a aké povolenia sú v tomto prípade nutné. Existujú dva typy ostnatých drôtov. Ostnatý drôt so striedavo omotávanými drôtmi medzi 4 bodové ostne a žiletkové drôty s ostrými žiletkovými čepieľkami.

ostnaný drôtený plot

 

Všeobecný  zákon o oplotení

Ak sa pozrieme do zákonov, tak zistíme, že  jednoznačné usmernenia pre ostnaté drôty nie sú v našich právnych normách upravené. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. ustanovuje:

(1) Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak

 1. a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,
  b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,
  c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,
  d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.

(2) Oplotenie nesmie

 1. a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí,
 2. b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu,
  c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb.

(3) Stavebný pozemok pozdĺž verejnej cesty, ulice alebo námestia, športoviska a ihriska, kempingu a rekreačného priestoru, skladiska a odstavnej plochy, násypu a výkopu musí byť oplotený, ak to vyžaduje bezpečnosť osôb a poriadok.

Technicko – kvalitatívne podmienky

Ak nahliadneme do technicko – kvalitatívnych podmienok Ministerstva dopravy a výstavby SR, v časti Trvalé oplotenie ten ustanovuje, že drôtené pletivo musí zodpovedať požiadavkám dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a zjednodušenej projektovej dokumentácii (ZPD). Navrhujú sa pletivá s diferencovanými okami (dole husté, hore riedke), min. priemer drôtu pletiva je 1,8 mm s minimálnou výškou 1,75 m. Musí byť buď z oceľového pozinkovaného drôtu s voľnými okrajmi bez napínacieho drôtu, z oceľového pozinkovaného drôtu s prevlečeným napínacím drôtom, alebo z oceľového drôtu potiahnutého plastom. Pletivo je pripevnené na troch súbežných napínacích drôtoch. Viazací drôt je oceľový pokovovaný, s minimálnym priemerom 2 mm.
Ostnatý drôt, ktorým môže byt oplotenie z drôteného pletiva doplnené podľa DRS alebo ZPD musí byť oceľový a pokovovaný.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu