Chcete postaviť elektrický plot, či ohradu? Pravidlá a obmedzenia

Elektrický plot a elektrické ohradníky vôbec boli vymyslené, aby chránili zvieratá vo vnútri, alebo bránili vstupu zvierat dnu. Nebola to teda ochrana majetku proti iným ľuďom. Muselo by ísť o extrémne dôvody, kedy sa chráni jednotlivec voči ostatným. Elektrický prúd v takomto ohradníku sa nastavuje na ľudské pomery silno, keďže zvieratá majú určitú hrúbku srsti, alebo peria. Ak zvažujete výstavbu elektrického oplotenia, obory alebo len ohrady pre zvieratá v obci, pravidlá na jeho výstavbu sú ešte prísnejšie ako v prípade lesov a pasienkov. Tam sa stavia elektrická ohrada pre lesnú zver, kde nesmú chýbať patričné upozornenia, napríklad pre náhodných hubárov. Elektrické oplotenie upravuje viacero krajín po svojom, no takmer vždy sú pravidlá opodstatnené a jasné.

Elektrický plot, ohradenie a obory

Elektrický plot a jeho nevyhnutné pravidlá

Zákony možno priamo nedefinujú elektrické oplotenie a jeho podmienky, avšak vždy definujú pojmy oplotenia, ohrozenia a rizík, ktoré je možné jednoducho spojiť. Výsledkom je vo všeobecnosti jasný súbor nevyhnutných pravidiel, ktoré musí spĺňať plot napojený na elektrinu aj v intraviláne obce. Na to, aby mohol byť plot elektrický, musí byť zabezpečený pred prístupom ľudí. Takýto plot nesmie byť hneď prístupný, ale môže byť zneprístupnený iným plotom, alebo inou prekážkou. V pravidelných intervaloch musí niesť označenie, že ide o elektrický plot. Na miestach s možným väčším výskytom ľudí a s rizikom prístupu ľudí je nevyhnutné osvetlenie v nočných hodinách. Elektrický plot totiž nesmie za žiadnych okolností zraniť človeka, to znamená ani dieťa, ktoré pri hre nemusí mať záujem o prekonanie plotu, ale sa ho len dotkne. Rovnako tak dospelý. Už konštrukcia takéhoto plotu je zaujímavá , nehovoriac o možnom zaujímavom objekte, ktorý sa môže nachádzať na druhej strane, ak už sa chráni práve elektrickým plotom.

Elektrické ploty, ohradenie a obory

Ilustračná fotografia zo zahraničia, viacero jazykov zaručuje pochopenie

Osobitné sú pravidlá pri konštrukcii takýchto plotov, ktoré je nevyhnutné uzemňovať, a taktiež nekombinovať s ostnatým, alebo čepeľovým drôtom, čo žiaľ veľmi radi niektorí Slováci robia.

Inštalovať vôbec elektrický plot?

Ak sa rozhodujete pre elektrický plot, stretnete sa s niekoľkými komplikáciami. Možno snaha vyriešiť susedské spory, vyhnúť sa susedovým psom, alebo len ukázať svoju moc ostatným susedom, môže mať riešenie v podobe elektrického plotu. No jedine v očiach jeho majiteľa a aj to len chvíľu. Elektrický plot, ktorý nechráni zoologickú záhradu so vzácnymi zvieratami s vysokou cenou pred útekom, alebo pred krádežou, vždy bude vyvolávať otázky u susedov. V prvom rade vyvolá otázku na stavebnom úrade v obci, pretože podoba a materiál plotu sa uvádza do návrhu stavby. Už  obec môže plot zatrhnúť hneď na začiatku, ak uvidí riziká a problémy. Zámer inštalácie elektriny nemusí obec vôbec prijať. V ďalšom prípade môže byť problém nesúhlas susedov. Najmä ak elektrický plot tvorí hranicu s ich pozemkom majú plné právo v civilizovanej krajine nesúhlasiť a žiadať nápravu. Elektrický plot bez zvierat bude vytvárať zvedavosť a klebety u tých, ktorých sa vôbec netýka spoločná hranica.

Inštalácia elektrického plota je porovnateľne nákladnejšia, než stojí klasické plotové pletivo. Má svoje konštrukčné pravidlá, požiadaviek na materiál a odbornosť pri jeho realizácii.

Upozornenie: majiteľ plota nesie zodpovednosť za škody spôsobené elektrickým prúdom až na niektoré výnimky.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu