Prečo si pes olizuje alebo ohrýza labky? Príčiny a prvá pomoc

Pozná to každý skúsený chovateľ. Pes, ktorý si olizuje labku, alebo ju dokonca nahryzáva zubami, sa vedome a nevedome pokúša dať niečo najavo. Nepodceňujte tento jav, ak ide o viac ako len chvíľkovú záležitosť. Je dobré vyhľadať pomoc veterinára, aby mohol vylúčiť alergické reakcie. V opačnom prípade môže byť problém aj niekde celkom inde. Pričasté olizovanie labiek totiž môže znamenať, že prvotná príčina, prečo s tým začal už zmizla a zostal len zvyk, automatické zacyklené správanie a to je spúšťačom akrálnej dermatitídy.

Spokojny pes leží

Automatizované cyklické správanie

Správanie, ktoré možno nazvať cyklickým, je také, ktoré spočíva v opakujúcom sa jave. Ten nemá žiaden význam. Trpia nim zvieratá v ZOO. Vidieť ho napríklad na veľkých šelmách, ktoré vo voľnej prírode prejdú mnoho kilometrov, no v ZOO sa naučia vyšliapať si jeden okruh a tak neustále kráčajú len po konkrétnej trase a nevnímajú ani ľudí za sklom. Cyklické správanie o fretiek, noriek a kún môže byť opakované vyliezanie na konkrétne miesto v klietke a vracanie sa naspäť. Telo si neuvedomuje žiadnu živočíšnu potrebu, len nutkanie opakovať stále ten istý pohyb.

U psov je cyklické správanie spojené naháňaním svojho chvosta, nie však ojedinelé, ale pričasté. Cyklickým správaním je aj práve olizovanie a ohrýzanie labiek, prípadne olizovanie análneho otvoru. Deje sa opakovane, nie vždy to môžu majitelia spozorovať, napríklad ak je pes vo voliére, na reťazi, vonku, alebo pes v domácnosti. Časté je to u psov, ktorým sa majitelia nevenujú. Po narodení dieťaťa, alebo počas dlhého pracovného vyťaženia si nenachádzajú čas na psa. Často príčinou je teda najmä inými slovami nuda a úzkosť psa.

Možné zdravotné príčiny

Zdravotné príčiny, ktoré je dobré vylúčiť a mať tak istotu k vhodnému spôsobu riešenia, môžu byť poranenie, zranenie, ale pokojne aj pôsobenie soli. Zimná údržba chodníkov využíva soľ, ktorá sa ľahko dostáva do labiek. Nie každý majiteľ psa v zime psom dôkladne sprchuje labky. Preto je soľ veľmi často najmä v chlpoch a medzi jednotlivými „prstami“. Spomínané alergie sú možné v prípade častých opakovaní svrbenia, kožných infekcií a podobne. To môže pritom spôsobovať aj kozmetika, ktorú používate. Použitie odporúčaných olejov a šampónov na umývanie psa ako prevenciu pred olizovaním tiež nie je vhodné, keďže môže ísť o spúšťač konkrétnej reakcie.

Akrálna dermatitída ako výsledok pričastého olizovania

Acral lick dermatitis, alebo inak akrálna dermatitída, je kožné ochorenie, ktoré je v podstate akousi reťazovou reakciou. Jeden jav podmieňuje druhý a navzájom sa zhoršujú. Prakticky ide o olizovanie konkrétneho miesta na labke. Napríklad po uštipnutí klieštom, komárom, mravcom, či iným hmyzom. Toto miesto si olizuje inštinktívne v snahe zvlhčiť ho. Avšak ak aj pominú príznaky poštípania, či iného zranenia, otvorenej rany a podobne, malo by nastať štádium hojenia. V prípade, ak pes naďalej miesto olizuje, znižuje možnosti hojenia. Rana sa môže zapáliť neustálym zvlhčovaním a zanášaním baktérií.Práve tu vzniká akrálna dermatitída, čiže ochorenie, ktoré si pes spôsobí už sám častým olizovaním.

aljasky malamut

Ojedinele môžeme hovoriť o prípadoch, kedy sú labky poznačené zápachom potravy, alebo je v nich nečistota, ktorú sa olizovaním snaží dostať preč. Vznikne automatizované správanie aj po odstránení daného predmetu, či arómy. Ojedinelé môžu byť príčinou olizovania aj choroby, baktérie a zápach ústnej dutiny slinami prenesený na labky. Ten je potom na labkách vnímaný ako problém labiek, ktorý sa opäť pes snaží vyriešiť olizovaním a slinami, čo je ďalšia reťazová reakcia vedúca k inej. S ohrýzaním labiek sa stretávame pri psoch, ktorí aozaj môžu mať len nečistotu, alebo bodliaky. Ide o dlhosrsté plemená, kedy je vhodné kontrolovať srsť pre možné zachytené semená rastlín, pichliače, ale aj kliešte, ktoré si bežne nevšimneme.

Čo môže pomôcť?

  • nástrojom, ako olizovanie obmedziť, alebo ako znížiť riziko vzniku akrálnej dermatídy, je obviazať dané miesto obväzom, či bandážou.
  • vhodné je kontrolovať psa, jeho správanie a taktiež stav srsti na jeho labkách po príchode domov, ak bol pes dlhšie bez dohľadu.
  • môžu pomôcť upokojujúce šampóny a prípravky pre upokojujúci kúpeľ, avšak len po vylúčení alergických reakcií

Zavřít reklamu
Zavřít reklamu