Strecha potrebuje dýchať: čo potrebujete o streche vedieť?

Zásadný vplyv na životnosť strešnej konštrukcie má funkčné odvetranie strechy v oblasti hrebeňa a nárožia. Hoci v celkovom rozpočte sa jedná o drobnú položku, na správne riešenie sa často zabúda. Dostatočné prúdenie vzduchu v strešnom plášti medzi nasávacím otvorom v odkvapovej hrane a hrebeňom odvádza prebytočné teplo a vlhkosť, zamedzuje tak tvorbe plesní či drevokazných húb, ktoré v relatívne krátkej dobe dokážu znehodnotiť investíciu do novej strechy.

Dýchanie strechy

Vetranie – kľúčová požiadavka na pásy

Hrebeň je jedným z najdôležitejších detailov strechy. Funkčné odvetranie v tejto oblasti a v oblasti nárožia má priamy vplyv na funkčnosť a životnosť celej konštrukcie (obrázok 1). Konkrétne je dôležité odvetrať vodu skondenzovanú na rube krytiny, vonkajšiu vlhkosť, ktorá prenikla krytinou a v neposlednom rade odviesť vlhkosť prenikajúcu z vnútorných obytných priestorov (vzniká ich užívaním napr. varením, praním, kúpaním). Vetranie taktiež odvádza prebytočné teplo v letných mesiacoch a znižuje rozdiely teplôt v jednotlivých častiach strešnej konštrukcie, čo zase v zimných mesiacoch napomáha rovnomernému rozpúšťaniu snehu na krytine. Aby mohla strešná konštrukcia dlhodobo plniť svoju funkciu, musí byť dodržaná požiadavka na jej minimálne odvetranie. Nesplnenie tejto požiadavky je istou cestou ku znehodnoteniu investícií do novej strechy.

Odvetrávanie strechy

Obrázok 1 – Detail z napojenia vetracích pásov na hrebeni strechy

Nefunkčné vetracie pásy

Popri správnom návrhu vetracej medzery a zaistení prúdenia vzduchu okolo okien, komína atď. je normou určená veľkosť privádzacích a odvádzacích otvorov a ich zabezpečenia proti vnikaniu nečistôt, hmyzu alebo vtákov. Častým problémom pri voľbe vetracích prvkov pre hrebeň a nárožie je potom nepochopenie alebo nerešpektovanie úplne základnej požiadavky, totiž vetracej kapacity (obrázok 2). Vetracie prvky bez voľného vetracieho priemeru na báze geotextílií alebo lacných tkanín s vysokou hustotou síce zamedzia prieniku vody, fakticky však prúdenie vzduchu neumožňujú a okrem iného tým výrazne podporujú tvorbu plesní a drevokazných húb napádajúcich konštrukciu strechy.

Odvetrávanie strechy

Obrázok 2 – Voľná vetracia kapacita  je základným atribútom pri voľbe vetracích pásov

Funkčné výrobky výrazne nezaťažia rozpočet

Vetracie pásy z ponuky spoločnosti HPI-CZ zaručujú voľnú vetraciu kapacitu podľa požiadaviek normy a v závislosti od ich šírky minimálne 120cm2/m. Tieto pásy sa používajú pri pokládke hrebeňa a nárožia nasucho. Pre intenzívne vetranie je určený vetrací pás hrebeňa a nárožia TOP-ROLL so stredovým výstužným pásom. Rolované vetracie pásy sa pokladajú na strešnú latu hrebeňovú alebo nárožnú, pričom stred pásu musí byť umiestnený na strede laty. Následne sa musí vetrací pás k late pripevniť príchytkami alebo klincami.

Odvetrávanie strechy

Obrázok 3 – Celohliníkový vetrací pás Roll-Fix® premium

  • špeciálna kanálová konštrukcia zaisťujúca vysokú odvetrávaciu schopnosť
  • nadštandardná odolnosť voči poveternostným vplyvom – dlhšia životnosť
  • vhodný pre všetky typy skladaných krytín

Vhodné sú aj ďalšie druhy rolovaných vetracích pásov, napríklad pod označením VentOtec, VPS, alebo celohliníkový pás VentAl air. Novinkou pre nadchádzajúcu sezónu je Univerzálny pás Roll-Fix® premium (na obrázku 3) so špeciálnou kanálovou konštrukciou zaisťujúcou vysokú odvetrávaciu schopnosť a s nadštandardnou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Alternatívou k rolovaným vetracím pásom sú vetracie PVC pásy s hrebeňovou resp. kefovou lištou (na obrázku 4).

Odvetrávanie strechy

Obrázok 4 – Vetracie pásy PVC s kefovou lištou boli inovované zvýšením nopu pre ešte intenzívnejšie odvetranie hrebeňa

K dispozícií je variant vetracích pásov s lištou 60mm a 75mm (podľa sklonu strechy a použitej strešnej krytiny). Napríklad vetrací pás s nosnou šírkou 180mm a kefou 60mm má vetrací prierez 250 cm2/m. Používa sa predovšetkým pre skladané krytiny. Montáž je obdobná ako pri hliníkových pásoch, upevňuje sa vrutmi alebo príchytkami na hrebeňovú latu.

Odvetranie plechových krytín

Zvýšenú potrebu odvetrávania vlhkosti zo strešného plášťa pri plechových krytinách je možné zabezpečiť použitím odvetrávacích setov (obrázok 5). Tieto sety po napojení do príslušného systému slúžia takisto na odvetranie vzduchu z kanalizácie, digestora, WC alebo kúpeľne. Skladajú sa z prestupovej škridly, odvetrávacieho komína a príslušného spojovacieho materiálu. Dodávajú sa s priemerom komína 110mm a 150mm. Všetky súčiastky sú vyrobené z farebného PVC s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Na výber sú vo viacerých farebných vyhotoveniach a takisto v rôznych výškach profilu – nízky, vysoký a najvyšší, podľa typu použitej krytiny.

Odvetrávanie strechy

Obrázok 5 – Odvetrávacie sety z PVC pre plechové tvarované krytiny sú k dispozícií v rôznych farebných vyhotoveniach a v troch typoch pre všetky typy bežne používaných plechových krytín

Ventilačné turbíny odvetrajú aj priestory bez okien

Ventilačné turbíny dokážu odvetrať veľký objem vzduchu zo strešného plášťa, ale rovnako tak aj z priestorov podkrovia, a to bez nutnosti použitia elektriny. Sú vhodné pre šikmé aj ploché strechy. Počas celého dňa priebežne odvetrávajú podkrovie, pritom bránia vnikaniu vlhkosti do strešného plášťa, čím predlžujú jeho životnosť. V letných mesiacoch zamedzujú ventilačné turbíny prehrievaniu strešného plášťa, znižujú tepelnú záťaž na stavbu ako celok a vytvárajú neporovnateľne komfortnejšie prostredie vo vnútri budovy. Po ich inštalácií na ventilačné potrubie je možné odvetrávať napríklad aj pivničné priestory, revízne šachty, priestory bez okien, ale aj WC, prípadne kúpeľne a kuchyne.

Odvetrávanie strechy

Obrázok 6 – Ventilačné turbíny Lomanco slúžia k samočinnému odvetraniu kondenzátu pri ventilácii strešných plášťov alebo vlhkosti z podkrovných, pivničných, skladovacích, výrobných a ďalších priestorov. Ďalej tiež na odvetranie interiéru kúpeľní, toaliet, kuchýň a pri bytových domoch k odvetraniu revíznych šácht

Charakteristickým znakom turbín Lomanco z ponuky HPI-CZ je rotačná hlavica špeciálneho tvaru, ktorá garantuje vysokú odolnosť s dlhou životnosťou (obrázok 6). Odľahčená, spevnená celohliníková konštrukcia zaisťuje citlivú reakciu na vietor (eliminuje nulový výkon) a súčasne svojou váhou nezaťažuje teflónové ložiská, ktoré budú slúžiť dlhé roky bez nutnosti akejkoľvek údržby, alebo nebodaj výmeny. Špeciálne tvarované lopatky s prelisovanými opornými kanálikmi zaručujú zvýšený výkon a úplne zamedzia zatekaniu do systému, zároveň sú certifikované na odolnosť voči vetru rýchlosti až 195 km/h. Na turbíny Lomanco je poskytovaná záruka 15 rokov.

HPI-CZ ponúka kvalitu

Spoločnosť HPI-CZ s 23 ročnou tradíciou na československom trhu distribuuje ponúkané výrobky zo svojho nového obchodného a logistického centra, zákazník tak po objednaní na www.hpishop.sk dostane tovar v priebehu niekoľkých dní, často už aj v nasledujúci deň. E-shop ponúka okrem vetracích pásov, kompletný sortiment pre správnu montáž hrebeňa, nárožia a odkvapovej hrany, vrátane ďalších doplnkov, napríklad držiakov pre bleskozvody. Viac informácií nájdete na našich webových stránkach www.hpi.czwww.hpishop.sk


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu