TacoDrive od Taconova združuje ventil rozvádzača a servopohon

Vývojová novinka spoločnosti Taconova definuje nový názov výrobku v domovej technike: ventil servopohonu – kombinácia zložená z ventilu rozvádzača a servopohonu. Vývojová novinka s názvom TacoDrive je koncipovaná pre reguláciu objemového prúdu v spojení s izbovým termostatom a montuje sa na spätnú vetvu rozvádzača vykurovacieho okruhu. Individuálna montáž samostatných servopohonov inštalatérom tak odpadá.

TacoDrive ventil pohon

Servopohon + ventil = ventil servopohonu

Vizuálna kontrola funkčnosti ventilu rozvádzača

Cez priezor je možné opticky kontrolovať skutočnú polohu ventilu a taktiež funkciu servopohonu. Pre napájanie je nutné iba zasunúť na pohon ventilu sieťový kábel, ktorý je súčasťou dodávky. Ako ďalšia prednosť tohto zástrčkového spojenia uvádza spoločnosť Taconova možnosť rýchlej úpravy priradenia jednotlivých zón miestností v prípade potrieb.

Najkompaktnejší servopohon na trhu

Zdvihový pohyb ventilu má na starosti prvok z pružného materiálu, čo vďaka priamemu pôsobeniu pohonu na ventil spôsobuje vyšší prenos sily. Vývojová novinka je zároveň najkompaktnejším ventilovým servopohonom na trhu. Spoločnosť Taconova začlenila praktickú dodatočnú funkciu pre ten prípad, kedy pri uvádzaní do prevádzky alebo poruche nie je k dispozícii elektrické napájanie: Pomocou reverzibilné funkcie „First Open“ je možné uviesť TacoDrive ručne do základnej otvorenej polohy, aby bolo možné aj bez prívodu elektrického prúdu pretekať, plniť a preplachovať pripojené okruhy.

Obrázky & popis

U vývojovej novinky TacoDrive spoločnosti Taconova došlo k zlúčeniu elektrotermického servopohonu s ventilom rozvádzača vykurovacích okruhov do jednej uzavretej montážnej jednotky. Pri inštalácii rozvádzačov vykurovacích okruhov usporí predmontovaný ventil servopohonu montáž samostatného servopohonu.

O spoločnosti Taconova

Taconova Group AG so sídlom v Urdorfe v Zürichu vo Švajčiarsku je tradičný podnik s viac ako 50-ročnou skúsenosťou s inovatívnymi produktmi v oblasti riešenia inteligentnej techniky v budovách. Jedná sa predovšetkým o technológie pre hydraulické vyvažovanie, rozdeľovače, termoreguláciu, odvzdušňovanie, solárny ohrev a systémovú techniku. Výrobky Taconova sa úspešne používajú vo viac ako 30 krajinách. K hlavným trhom patrí Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko a Anglicko.

Viac informácií

Taconova GmbH  |  cesko-slovensko@taconova.com


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu