Taconova rozširuje sortiment techniky pre ohrev teplej pitnej vody

Doplnený sortiment staníc na prípravu teplej pitnej vody od spoločnosti Taconova zjednodušuje výber vhodnej stanice. Tri základné modely TacoTherm Fresh Mega Connect, Mega 2 a Peta sú koncipované pre centrálny ohrev pitnej vody a u každého modelu je navyše k dispozícii variant „X“ o silnejšom výkone. Vďaka tejto štruktúre sortimentu sú celkovo k dispozícii takmer ľubovoľné medzistupne pre príslušné potrebné výkony teplej vody.

Optimálne riešenie pre každý stavebný projekt

Rozšírený bol aj rozsah výkonov sortimentu TacoTherm Fresh, a síce o model TacoTherm Fresh Mega Connect X, ktorý je koncipovaný pre komfortný ohrev teplej vody v rodinnom dome. Skvele dimenzovaný povrch pre prenos tepla v spojení s externým termostatickým rozvrstvením zásobníka zaisťuje nízku teplotu vody na spiatočke. Uvedenie do prevádzky a všetky potrebné nastavenia vykonáva odborník priamo na displeji integrovaného vysoko účinného čerpadla.

So stanicami TacoTherm Fresh Mega 2 a Peta pokrývajú stanice pre prípravu teplej pitnej vody od firmy Taconova centrálny a hygienický ohrev pitnej vody pre domy pre viac rodín a budovy s veľkou potrebou teplej vody. Variácie výkonov je umožnená veľkosťou doskového tepelného výmenníka z nerezovej ocele a príslušnou konštrukčnou veľkostí vysoko účinných cirkulačných čerpadiel pre primárne okruhy. Pri veľkej potrebe teplej vody, napríklad pre väčšie domy s viacero rodinami alebo hotely, možno tieto stanice kaskádovať.

Optimalizované pre prevádzku s účinným vykurovacím systémom

U všetkých staníc na prípravu teplej pitnej vody od firmy Taconova nám požadovanú teplotu odtekajúcej vody zabezpečuje elektronická regulácia pomocou riadiacich príkazov. Presnosť teploty zaisťujú teplotné čidlá a snímač prietokového množstva, ktoré pri odpúšťaní vody priebežne zaznamenávajú teplotu a objemový prietok vytekajúcej vody. Regulácia pomocou týchto údajov nepretržite upravuje otáčky čerpadla pre primárny okruh.

Cirkulačné čerpadlo na pitnú vodu, ktoré možno integrovať ako voliteľné, zaisťuje komfortnú, rýchlu disponibilitu teplej vody v mieste odberu a pri trvalej prevádzke zabraňuje stagnácii v rozvodnej sieti teplej vody. Stanice TacoTherm Fresh Mega 2 a Peta sú voliteľne k dispozícii s elektronickým spätným akumulačným rozvrstvováním. Tým je zaistené, že do nízkoteplotných ohrievačov (napr. tepelné čerpadlá) a vyrovnávacích zásobníkov bude spätným zberačom privádzaná voda s nízkou teplotou. Prostredníctvom prepínacieho ventilu sa pritom v závislosti od teploty regulujú dve rôzne akumulačné zóny.

S výkonmi teplej vody od 21,5 l/min do 77 l/min (pri 70/60 °C, Δp 100 mbar) predstavuje program TacoTherm Fresh, vďaka celkom šiestim rôznym verziám a možnosti rozšírenia na kaskádovú prevádzku pre takmer akúkoľvek veľkosť, vhodný a najhospodárnejší druh centrálneho ohrevu pitnej vody.

Obrázky & popis

Taconova, ohrev pitná voda

Foto: Taconova

Tri stanice TacoTherm Fresh Mega Connect, Mega 2 a Peta zo sortimentu techniky pre pitnú vodu od firmy Taconova pokrývajú veľké výkonové pásmo pre ohrev teplej vody. Aby sa pri dimenzovaní umožnili rôzne medzistupne, je každá stanica k dispozícii aj s väčším tepelným výmenníkom. Všetky stanice sú k dostaniu s cirkulačnými čerpadlami a spätným akumulačným vrstvením.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu