Svojpomocné búranie starého komína má svoje zásady (postup)

Pri rekonštrukcii starého domu z si vieme často krát pomôcť aj bez potreby drahého odborníka. Niekedy je to však na hrane. Sú činnosti, pri ktorých nezaškodí aj trochu zdravého rozumu a predvídavosti, ak už sa do nich púšťate sami. Búranie komína je jednou z činností, pri ktorej pokojne môžete prísť o celú strechu, či dokonca zrútiť strop stavby v minimálne jednej miestnosti. Nezaškodí preto zopár tipov a rád k búraniu starého komína. Nič priveľmi náročné vás nečaká.

Rekonštrukcia, búranie starý komín

Starý dom a starý komín

Komín sa rozhodneme búrať pre mnoho dôvodov. Napríklad pre ten najčastejší, že nevyhovuje súčasným štandardom, nie je vyvložkovaný, rozpadáva sa a predstavuje tak riziko. Pri prestavbe starého domu nie je vždy vhodný komín pôvodný, ale skôr nový. Ak chcete ušetriť prácu odborníkom, alebo len znižujete počet komínov na dome, vždy počítajte s tým, že sa zmení niečo na streche.

Nehovorme o odstraňovaní vyčnievajúceho komína nad strechou z dôvodov jeho rozpadávania a ohrozovania áut, či ľudí pod strechou. Hovorme o odstránení celého komína, ktorý nie je pristavaný k nosnému múru, alebo je nebodaj jeho súčasťou. Pri starej stavbe, ktorú zrušíme po celej výške, je nutné počítať s tým, že komín vyčnieval nad strechu a teda bude nutné zaceliť strechu. Počítajte aj s tým, že z jediného komína získate veľké množstvo stavebného materiálu, dokonca niekoľko ton tehál a množstvo omietky, či malty. Preto hneď na začiatku počítajte s tým, že ideálne je búrať komín vo dvojici. Všetko si vysvetlíme.

Búranie starého komína

Krok 1: prístup na strechu

Základom je dostať sa na strechu bez poškodenia škridiel. Staré strechy a ich škridly môžu byť náchylné na poškodenie. Preto ak nemáte náhradné už pripravené, ani sa veľmi neponáhľajte. Škridly z vnútra vysúvame opatrne, ak nie sú priskrutkované, pôjde to ľahšie, ako pri tých, čo sú pribité. Pri takých pristupujete na strechu z vonka. Druhý pomocník odoberá škridly. Zliezať pri každej jednej a riskovať ich pád neodporúčame. Urobte si výstup, aby ste mali možnosť podávania tehál niekomu na povalu.

Krok 2: Pripravte si doplňujúce škridly

Pri starých stavbách je vhodné nájsť náhradné škridly, napríklad cez susedov v okolí. Škridly podobnej veľkosti a dizajnu môžu mať rôzne staré stavby, môžete ich nájsť v rezerve na vlastnej povale, alebo u susedov na stavenisku po búraní inej stavby. Ak nie, skúste internet a bazárové predaje, prípadne sa skúste s fotografiou a rozmermi pýtať. Až keď budete mať dostatok škridiel, púšťajte sa do búrania komína.

Krok 3: Postupne uvoľňujte tehly

Tehly na starých komínoch sú často pôsobením vlhkosti a vetra volnejšie. Ak aj nie, dobré kladivo s ostrou špičkou pomôže opakovane a veľa krát. Berlínsky typ kladiva pomôže pri odbíjaní tehál, ale aj pri ich čistení. Jeho tenká časť poslúži pri odbíjaní omietky a čistení tehál najlepšie. Treba ale myslieť na fakt, že omietka tvorí veľký objem odpadu. Odpad je prašný a padá aj do vnútra komína.

Krok 4: riešenie pre sypký odpad

Sypké odpady ako pôvodná omietka a spojivová malta, tvoria sypký až prašný odpad. Môže tvoriť nečakane veľký objem. Padať môže aj do vnútra komína. Je nevyhnutné zabezpečiť všetky otvory v komíne, aby pád sypkého odpadu nespôsobil problémy na zariadení, v interiéri a podobne. Ak vám aj vyrazí z komína krytie a nevšimnete si ho, v interiéri si vás počká hotová spúšť, ktorá sa bude ťažko čistiť. Ideálne je ak podávate tehly niekomu, kto ich odoberá a rovno čistí nad vedrom slúžiacim na odnos odpadu.

Rekonštrukcia a búranie, starý komín

Krok 5: ukladanie tehál

Zrušený komín sa na to nezdá, no môže ukrývať aj niekoľko ton tehál. Na seba ich ukladajte očistené. Neočistené sa budú kývať a nevytvoríte z nich stabilnú stenu. To, kde ich ukladáte, je tiež veľmi dôležité zvážiť. Je to preto, že váš strop nemusí byť spevnený a odolný voči pár tonám náhlej váhy navyše. Tehly, pokiaľ možno neskladujte na povale. Staršie domy sú oveľa citlivejšie na zmeny váhy.

Rekonštrukcia a búranie, starý komín

Krok 6: postupné znižovanie komína

Ak komín rušíte celkom, pokračovanie záleží od okolností. Ak končíte len na mieste, kde viac nebude mať komín funkciu komína, ale len odvetrávania, budete musieť vyriešiť odvetranie napríklad flexibilnými rúrami, alebo plastovým odvedením výparov niekam mimo strechu. V každom prípade ale zakončenie ústia pôvodného komína zabezpečte pred prienikom hlodavcov, ôs, sršňov, pavúkov ale aj proti prúdeniu vzduchu, ktorý by mohol vnášať prach z komína do interiéru – pokiaľ plní funkciu odvádzania výparov cez ventiláciu a pod.

Rekonštrukcia a búranie, starý komín

Krok 7: zacelenie strechy

Po komíne môže v streche zostať väčší otvor, ako sa pôvodne mohlo zdať. Strešné laty, drevá, ktoré budete musieť doplniť ako chýbajúce, si najskôr odmerajte a zakúpte náhradné, skôr ako sa pustíte do rozoberania strechy a komína. Laty sa vyrábajú v rozmeroch 40x50mm s rôznou dĺžkou ale môžu byť aj väčšie. Ich napojenie namiesto pôvodnej môže byť komplikované.

Riešením je napojenie novej vyrezanej laty do otvoru a spevnenie železnými spojmi s prednavŕtanými dierkami. Riešením môže byť aj celá výmena celej laty, čo si žiada väčší kus rozobratej strechy. Iné riešenie je doplniť chýbajúcu latou novou a priskrutkovať ďalšou latou po celej dĺžke medzi krokvami. Strešná lata tak bude dvojitá, no pri dobrom spojení bude plniť svoj účel ešte mnoho rokov. Odporúčaním môže byť prednavŕtanie dierok, aby nedochádzalo k poškodeniu lát pri zavrtávaní skrutiek. Nikdy nevkladajte skrutku na koniec laty, najmä ak nepredvŕtavate, čo by mohlo viesť k jej rozštiepeniu.

Krok 8: škridly naspäť

Ako spoznáte, že strechu na vašom dome robil fušér, alebo niekto, kto počítal s každou možnosťou? To prvé spoznáte, keď vám pri doplnení škridiel nebude sedieť vzor a vzdialenosť. Jednoducho škridlu nevtesnáte do pripraveného otvoru. Škridla, bude veľmi vyčnievať a tvoriť problém. Pod strechu tak vletia osy, neželaní hostia, vtáci, či podľa možností dokonca hlodavce. Hlavne však môže strechu podfúknuť, alebo preliať voda pri daždi. Neriskujte. Prípady, kedy nesedí škridla sa dajú riešiť. Je to zdĺhavé, no získať pár centimetrov niekedy viete poposúvaním všetkých škridiel v rade. Opatrne, ideálne z oboch strán s pomocou niekoho zručného.

V prípadoch, kedy sa nevojde žiadna škridla a nie je možné získať ani polovičný, alebo osekaný tvar škridly, dokáže pomôcť sklenená tabuľa s uchytením pomocou drôtu, či iné provizórne riešenie, ktoré vás ochráni pred dažďom a problémami, kým sa na strechu nepozrie odborník.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu