Zakúpili ste si nové náradie do dielne? Viete, ako ho používať?

Tlačové správy: Môžete byť zručným domácim aj profesionálnym majstrom, ktorí sa zvŕtajú aj so zatvorenými očami. Pri práci je za každých okolností dôležitá bezpečnosť. Tú by sme si mali ozrejmovať po dlhšej prestávke aj s kúpou nového náradia. V praxi to však vyzerá úplne inak a skôr ako na návody k obsluhe či bezpečnostné štítky upriamujeme pozornosť na efektivitu a kvalitu náradia.

Dielňa náradie

Poriadok pri práci s náradím je základný princíp

Na bezpečnosti nám záleží, čím viac pracujeme s miniatúrnym, ostrým alebo elektrickým náradím. Nepatrný postup dokáže zanechať škody ako na výbave, tak aj na našom zdraví. Preto nás za prácou nenáhli ani čas, ani požiadavky „nadriadených“, ale postupne si budujeme efektívne pracovné prostredie. V prvých krokoch udržiavame pracovný priestor čistý, osvetlený a je nám v ňom dobre známy každý jeden prvok.

Viete, že väčšina dielenského náradia podnecuje dynamické, nestále zaťažovanie? Skvelým príkladom sú obľúbené zveráky, pri ktorých je rozhodujúcim kritériom nosnosť. Veľmi často náhlym a prudkým pohybom nákladu spôsobujeme preťažovanie. To môže znížiť alebo úplne ohroziť funkčnosť zariadenia.

Vieme presne, aké náradie používame

Z hľadiska bezpečnosti a funkčných kritérií zverákových náradí dôsledne rozlišujeme aj ďalšie používané príslušenstvo. Niektoré sa navzájom úplne vylučujú, ako je to na príklade práce s nákovou za udierania tvrdeným nástrojom. Hrozí vylomenie nákovy alebo celého nástroja. Výmena týchto zásadných prvkov nie je vôbec porovnateľná so súčiastkami a nadstavcami v gola sade – jeden okamžite nahradí druhý alebo aspoň dočasne zachráni naše vynaložené úsilie. Tak medzi povinnú výbavu radíme aj tieto kufríky s náradím.

Z toho vyplýva, že kvalitné dielenské náradie pre majstrov využívame len tak, ako to dovoľuje výrobca s ohľadom na každé upozornenie pri práci.

Zdroj obrázku: Jan Faukner / Shutterstock


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu