Zabezpečenie múrov proti zlodejom na tuniský spôsob? Črepiny

Kultúrnou zvláštnosťou, s ktorou sme sa stretli už nespočetne veľa krát najmä v africkej krajine Tunisko, je využitie skla na zabezpečenie pozemku. Presnejšie črepín, ktoré svojou ostrosťou vytvárajú odpudivú prekážku pri preliezaní cez múr. Murované múry na tuniských dvoroch, domoch, či napríklad aj výmenníkoch a skladových priestoroch majú namiesto ostnatého drôtu, či hrotov zaliate sklenené fľaše črepinami do hora.

Sklenené črepy Tunisko

V jednoduchosti je… riziko

V prípade tuniského riešenia ide o  ekonomicky nenáročný spôsob, ako odradiť ľudí preliezať plot. Črepiny sú zradné, nie je záruka, že sa im zdola hmatom vyhnete a aj veľmi jemná črepina dokáže rezať kožu bez prvotného pocitu, že je zle. Mali sme možnosť sledovať robotníkov pri výstavbe takéhoto múru. Nežiada si veľa.

Múr môže byť už dlhšie vybudovaný a horná bezpečnostná vrstva príde naraz s odstupom času. Žiada si tekutú maltu, prípadne stavebné lepidlo, do ktorého si napichajú zasekané sklenené fľaše tak, aby ostrá hrana trčala nahor. Miestni nie vždy používajú rukavice a tiež ochranné okuliare.

Sklenené črepy Tunisko

V našich podmienkach by za určitých okolností takýto nápad mal využitie. Sklo však predstavuje riziko, napríklad v prípade pádu konárov, odlomenia, hry detí a pokusov lezenia. Ohroziť by sklo mohlo aj zvieratá, ako vtáky a mačky. Kým v Tunisku sa neprihliada na spoločenské zvieratá, ich úteky a chov, v našich podmienkach sú našimi spoločníkmi a črepiny môžu ohroziť aj zvieratá susedov. Stav skla sa môže meniť v závislosti od pevnosti malty, betónu, či lepidla, ako aj vzhľadom na stav po krupobití, snehu, či iným mechanickým poškodeniam.

Faktom však stále zostáva, že sklo môže byť takýmto spôsobom veľmi nepríjemným prekvapením pre páchateľov trestnej činnosti, ktorí prekonávajú múr ako prepážku pri vlamačkách.  O úspešnosti zabezpečenia následne zrejme svedčia viditeľné stopy na pôvodne krásne bielych múroch…


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu