Zmiešavanie alebo oddeľovanie teplôt, ventil NovaMix Value

Termostatický zmiešavací ventil pre udržiavanie konštantnej teploty teplej pitnej vody a obmedzenie teploty v rozdeľovačoch vykurovacej sústavy.

Trojcestné zmiešavacie ventily NovaMix Value od firmy Taconova sa používajú najmä pre spoľahlivú ochranu proti obareniu u zariadení pre teplú pitnú vodu a k obmedzovaniu teploty médií pre okruhy podlahového vykurovania. V roku 2018 uviedla Taconova novú verziu osvedčeného termostatického zmiešavacieho ventilu s rozsahom regulácie od 20 °C do 50 °C. Toto prevedenie je k dispozícii v prípojných rozmeroch DN 15 až DN 25 a nahrádza doterajší zmiešavací ventil NovaMix Standard (s teplotným rozsahom od 20 °C do 40 °C).

V inštaláciách pitnej vody obmedzujú zmiešavacie ventily NovaMix vysoké teploty teplej vody na konštantnú teplotu odberu. Vďaka teplotnej odolnosti do 100 °C (so zabudovanou spätnou klapkou do 90 °C) sú zmiešavacie ventily vhodné predovšetkým pre solárny ohrev teplej vody, kde aj pri veľmi vysokých teplotách zásobníkov zaručujú spoľahlivé zmiešavanie teplôt. V plošných vykurovacích systémoch zmiešavací systém vďaka vysokej presnosti regulácie zabezpečuje dodržiavanie maximálnej teploty privádzaného média. Ďalším príkladom oblasti možného využitia je zvyšovanie prietoku v spätnom zberači v okruhoch kotlov na tuhé palivá, kde sa zmiešavač používa na oddeľovanie teplôt.

Presné nastavenie zmiešané teploty

Zmiešavacie ventily NovaMix pracujú s termostatickým expanzným prvkom, a nevyžadujú žiadnu ďalšiu pomocnú energiu. Veľký zdvih vretena umožňuje jemné nastavenie teplôt. Náter zabraňujúci tvorbu vodného kameňa a ľahko vymeniteľný tepelný regulačný prvok zaisťujú jednoduchú údržbu armatúry.

Modrý regulačný kryt možno aretovať, aby sa zabránilo nechcenej zmene nastavenej teploty. Pri výpadku prívodu studenej vody regulačný prvok automaticky preruší prívod teplej vody. Rovnako ako doteraz sú zmiešavacie ventily k dostaniu so zabudovanou klapkou, ktorá zabraňuje spätnému toku. Podľa prevedenia sú na výber plynulo nastaviteľné regulačné pásma od 20-50 °C, 20-70 °C, 30-70 °C a 45-65 °C (dimenzovaná podľa DIN EN 15092). Pre veľké prietoky do 102 l / min je sortiment doplnený variantom NovaMix High Capacity 70 (20-70 °C).

Obrázky & popis

Zmiešavací ventil Taconova

Foto: Taconova

Termostatické zmiešavacie ventily NovaMix Value spoločnosti Taconova zaisťujú v mnohých aplikáciách techniky budov presne regulované zmiešavanie či oddeľovanie teplôt.

O spoločnosti Taconova

Spoločnosť Taconova Group AG je tradičný švajčiarsky podnik s viac ako 55-ročnou skúsenosťou s inovatívnymi produktmi v oblasti riešenia inteligentnej techniky v budovách. Jedná sa predovšetkým o technológie pre hydraulické vyvažovanie, rozdeľovače, termoreguláciu, odvzdušňovanie, solárny ohrev a systémovú techniku vrátane armatúr. Výrobky firmy Taconova sú vyvíjané vo Švajčiarsku a úspešne sa používajú aj v zahraničí. K hlavným trhom patrí Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko a Poľsko.

O spoločnosti Taco

Združenie podnikov Taco je rodinným, mnohonárodnym podnikom tretej generácie so sídlom v Cranston, Rhode Island, USA. Okrem priemyselných segmentov – Taco Comfort Solutions, Taco Industrial Solutions a Taco International – podnik vyvíja a vyrába širokú paletu bytových, podnikateľských a priemyselných výrobkov pre vykurovacie a chladiace zariadenia, vrátane výrobkov využívaných v sanitárnej technike, poľnohospodárstve a baníctve.

Viac informácií

Taconova Group AG | cesko-slovensko@taconova.com


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu