Myslite na susedov pod vami s účinnou kročajovou izoláciou

Rozdiely medzi bývaním v rodinnom dome a v byte sú mnohé. Jedným z najvýraznejších sú susedia. Zatiaľ čo pri bývaní v rodinnom dome máte susedov zväčša dvoch, či troch (ak by bol váš pozemok obkolesený z troch strán) a delí vás od nich váš aj ich pozemok, v bytovom dome máte tých susedov podstatne viac a tí najbližší sú pri vás prakticky hneď „cez stenu“.

Hluk zvuková izolácia

Na čo slúži dobrá kročajová izolácia?

Mať veľa susedov má množstvo pozitív, ale aj negatív. Obzvlášť ak sú to susedia hluční. Dobré zvukové odizolovanie vášho bytu je tak nutnosťou ak sa chcete „poistiť“ pre prípad, že sa vedľa vás nasťahujú ľudia, ktorým tolerancia nič nehovorí.

Tolerancia by však mala byť vzájomná a preto by ste pri rekonštrukcii (ak zahŕňa aj rekonštrukciu podlahy) mali aj vy myslieť na svojich susedov pod vami. A teda nezabudnúť na kvalitnú kročajovú izoláciu.

Kročajová izolácia zabraňuje prílišnému prenášaniu hluku medzi poschodiami. Podľa jej názvu sa v prvom rade myslí hluk, ktorý vzniká pri kráčaní, ale susedia pod vami môžu počuť aj posúvanie stoličiek, či hranie sa vašich detí na zemi.

Kedy je najlepšie začať riešiť kročajovú izoláciu?

Logika hovorí, že zamýšľať sa nad kročajovou izoláciou až pri skladaní nového nábytku z Bratislavy je neskoro. Najúčinnejšia je kročajová izolácia ak sa umiestni ešte pod cementový, či anhydritový poter. Avšak väčšinou sa ocitnete v situácii, že takéto riešenie už nie je možné.

Našťastie sú druhy kročajovej izolácie, ktoré sa dajú umiestniť aj pod rôzne druhy nášľapných vrstiev, čiže pod parkety, koberce a mnohé typy podláh. V takýchto prípadoch je účinnosť menšia, ale stále dostatočne vysoká na to, aby kročajová izolácia vo veľkej miere plnila svoj účel a zachovávala tak dobré vzťahy medzi vami a susedmi o poschodie nižšie.

Zdroj obrázka: Autor: fizkes / Shutterstock.com


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu