Vykurovacia sezóna: Pozor na otravy oxidom uhoľnatým

Riziko otravy oxidom uhoľnatým a inými toxínmi, a prípadne požiaru, zvyšuje aj zle priechodný komín. Dôvodom zlej priechodnosti komína bývajú usadené sadze a iné predmety, ako napríklad stavebný odpad. Ďalším problémom sú zmeny v dispozíciách stavby s ohľadom na dostatočný prísun spaľovacieho vzduchu – ako je napríklad zámena starých okien za nové špičkovo tesniace, digestory, výmena dverí s pôvodnými vetracími mriežkami za nové dizajnové, novo pristavaný dom v bezprostrednej blízkosti s vyššou strechou a podobne. Nie je preto dobré podceňovať pravidelné kontroly komína.

Príčiny oxidu uhoľnatého

„V prípade, že profesionálny kominár objaví problém, je pripravený taktiež navrhnúť riešenie a pomôcť predchádzať nebezpečenstvu požiaru v dome a teda aj vzniku poistnej udalosti. Výsledkom prehliadky je potom správa o kontrole, ktorú bude vyžadovať poisťovňa v prípade akejkoľvek škodovej udalosti. Táto správa by mala obsahovať všetky náležitosti dané normou i vyhláškou,“ hovorí Pavel Ulrich z firmy Almeva, ktorá dodáva komínové systémy. Odbornosť kominára je dobré si overiť na webe Úradu komory kominárov Slovenska.

Ďalšou príčinou úniku oxidu uhoľnatého môže byť aj stav kotla. V tejto oblasti je momentálne trendom vymieňať staré kachle a staršie plynové kotly za moderné kondenzačné. Jedným z dôvodov tejto výmeny je práve obava z úniku nebezpečných plynov. Kondenzačné kotly svojou prevádzkou ušetria až 25 % ročnej spotreby plynu a predovšetkým majú vzducho-spalinové cesty, ktoré sú na stavebných úpravách nezávislé a tým aj výrazne bezpečnejšie.

Prevencia a pravidelné kontroly sú tak na prvom mieste. Pokiaľ chce mať človek ale úplnú istotu, je dobré zvážiť aj kúpu detektorov oxidu uhoľnatého. Tieto hlásiče sa spustia pri okamžitej detekcii oxidu uhoľnatého, upozornenie je spravidla optické a akustické. Detektor sa odporúča umiestniť do každej miestnosti, kde sa nachádzajú spotrebiče spaľujúce palivo, teda kachle, kotly, krby atď. Nie je však vhodné umiestňovať detektor do vlhkého prostredia. Z hľadiska údržby je potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu podľa daných inštrukcií. Životnosť detektora sa odhaduje približne na desať rokov.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu