Staviate? Neprešvihnite správny čas na poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti sa rozhodne neoplatí brať na ľahkú váhu, a to najmä vtedy, keď ju staviate od základov, čo vás zvyčajne stojí celoživotné úspory a vysokú hypotéku k tomu. Ak už teda platíte hypotéku na nehnuteľnosť, bolo by si ju vhodné poriadne zabezpečiť. Existuje totiž mnoho potencionálnych hrozieb, ktoré môžu náš majetok v zlomku sekundy poškodiť. V článku si povieme, ako na to.

mince a dom

Prečo poistiť nehnuteľnosť?

História poisťovania nehnuteľností siaha až do temného stredoveku, kedy bol požiar najčastejšou pohromou miest. Aj v súčasnosti vďačí častým požiarom za svoj vznik mnoho dnešných svetovo preslávených poisťovní.

V dnešnej modernej dobe sú však ešte väčšou hrozbou povodne, ktoré naše územie neobídu ani jeden rok. V roku 2021 sme sa tiež presvedčili, že ani nebezpečenstvo tornáda nie je na Slovensku nereálne. Odborníci do budúcna predpovedajú zvýšené riziko aj tohto charakteru. Samozrejme, svoju nehnuteľnosť si jej poistením môžete ochrániť aj proti ďalším hrozbám a rizikám.

Nebezpečenstvo prírodných katastrof však nie je jedinou oblasťou, kedy si treba poistením chrániť nehnuteľnosť. V súčasnosti sa totiž jedným z najpopulárnejších investičných nástrojov na Slovensku stávajú práve nehnuteľnosti. Poistenie by vám preto rozhodne nemalo chýbať, keď ste sa rozhodli investovať do nehnuteľnosti.

Pokiaľ plánujete začať stavať nehnuteľnosť, mali by ste pri výbere lokality zohľadniť aj riziko povodní. V tomto smere sú užitočným nástrojom povodňové mapy vyhotovené pod hlavičkou Ministerstva životného prostredia SR.

Vedeli ste, že…

… niektoré poisťovne v rámci poistenia domu a domácnosti poskytujú aj asistenčné služby, ktoré vám pomôžu pri množstve nepríjemností spojených s vaším bývaním? V rámci rozšírených balíkov je tu dokonca možnosť zabezpečenia aj administratívnej alebo právnej asistencie. Z tohto dôvodu je dôležité si jednotlivé ponuky poistenia nehnuteľnosti porovnať.

Kedy je ten správny čas?

Hneď na úvod treba zmieniť, že podobne ako pri poistnej ochrane domu, aj pre rozostavanú bytovú novostavbu platí, že poistenie nie je povinné (ak ju nefinancujete z hypotekárneho úveru). Avšak vzhľadom na veľmi časté krádeže stavebného materiálu je zbytočným rizikom, ak si nové bývanie nepoistíte. Riziko je totiž v tomto prípade vyššie, ako pri už „zabývanej stavbe“. Pamätajte tiež, že ak v novom dome ešte nebývate a nemáte ani susedov, riziko vlámania a krádeže sa tým výrazne zvyšuje. Našťastie chrániť sa môžete už od vyliatia základovej dosky.

Technicky sa pritom za rozostavanú považuje taká stavba, ktorej stavebný úrad udelil stavebné povolenie. Tento stav platí následne až po okamih kolaudačného rozhodnutia. Novostavbu rodinného domu si preto môžete prakticky poistiť už od chvíle, kedy dokončíte základovú dosku. Pri poistení rozostavaného domu sa pritom vždy vychádza iba z budúcej hodnoty stavby – východiskovej hodnoty po jej dokončení. Kľúčovým faktorom pre určenie poistnej sumy je následne projekt a predpokladaný rozpočet. To, či máte dokončenú iba základovú dosku alebo už aj múry a strechu, nehrá pri poistení žiadnu úlohu.

Poistenie rozostavanej stavby sa samozrejme nevzťahuje iba na stavbu samotnú, ale aj na jej súčasti. Môžu to byť napríklad múry, strecha, okná či dvere. Je tu tiež možnosť poistiť si proti krádeži stavebný materiál, prípadne aj drobnú stavebnú techniku. Drahšie poistenie dokonca chráni aj vedľajšie stavby vo výstavbe, vrátane ich stavebných súčastí, ako napríklad chodníky, ploty, oporné múry.

Pochopiteľne, keď dostaviate danú stavbu, nemusíte už uzatvárať novú zmluvu. Toto poistenie môže plynule prejsť do poistenia rodinného domu a domácnosti. Do poisťovne stačí iba doručiť kolaudačné rozhodnutie. Dňom nasledujúcim po jeho právoplatnosti sa poistenie počas stavby zmení na poistenie hotového domu. Jediný rozdiel bude iba v limitoch poistného plnenia.

Stavba domu

Od čoho závisí cena poistenia?

Výška poistného plnenia nehnuteľnosti, ktoré sa platí zvyčajne jedenkrát ročne, závisí na niekoľkých faktoroch.

Medzi najdôležitejšie patria najmä:

  • čiastka, na ktorú je nehnuteľnosť poistená, a ktorá bude v prípade škody poisťovňou vyplatená,
  • typ poistenej nehnuteľnosti, kde sa zohľadňuje aj veľkosť obce, v ktorej sa stavba nachádza,
  • spôsob uzavretia poistky, kde sa zohľadňuje či je poistenie uzatvorené na novú, alebo časovú hodnotu,
  • rozsah dohodnutého poistného krytia – paleta a šírka rizík, na ktoré sa poistka vzťahuje,
  • poskytnuté zľavy pri poistení.

Čo je to podpoistenie?

K podpoisteniu dochádza vtedy, keď máte svoju nehnuteľnosť poistenú na nižšiu sumu, ako je jej skutočná hodnota. Takáto situácia nastane zvyčajne v prípade, keď sa dom či byt zrekonštruuje a jeho hodnota stúpne, avšak následne nedôjde k aktualizácii poistnej zmluvy, ktorá zostáva na pôvodných limitoch poistného plnenia.

Napríklad, ak má nehnuteľnosť po rekonštrukcii hodnotu 100-tisíc eur a je poistená iba na 80-tisíc eur, pri jej totálnom zničení vám poisťovňa vyplatí iba 80-tisíc eur. Dostanete teda sumu, ktorá už nepokryje skutočnú hodnotu poistenej nehnuteľnosti.

Z tohto dôvodu je dôležité po každej rekonštrukcii, dokončení prístavby alebo akejkoľvek inej stavebnej úprave, vďaka ktorej hodnota nehnuteľnosti stúpne, aktualizovať aj poistnú zmluvu.

Vedeli ste, že…

… poistenie stavieb na bývanie nie je možné poistiť na trhovú cenu? Poisťovne to však obchádzajú tým, že ponúkajú sprostredkovanie poistenia stavieb na cenu stanovenú odhadcom, kde sa už podľa predpisov Ministerstva financií SR trhová cena musí zohľadňovať.

Ako výhodne poistiť nehnuteľnosť?

Vzhľadom na veľkú hodnotu nehnuteľností sa poistenie nevypláca brať na ľahkú váhu. Ešte predtým, ako podpíšete poistnú zmluvu, mali by ste sa dôkladne oboznámiť s podmienkami ponúkanej poistky a dávať dôraz najmä na jej obsah a nie na cenu.

Stručný zoznam užitočných tipov:

  • Preštudujte si návrh poistnej zmluvy – a to veľmi dôkladne. Poistenie totiž môže obsahovať niekoľko dôležitých výnimiek, ktoré sa dajú ľahko prehliadnuť. Zamerajte sa predovšetkým na odsek „Výluky z poistenia“ a „Predmet poistenia“.
  • Zohľadnite lokalitu – ak sa vaša nehnuteľnosť nachádza v pásme blízko elektrárni alebo nejakej továrni, vyberte si poisťovňu, ktorá počíta poistné podľa veľkosti miest a pre vaše miesto má lacnejšiu sadzbu. Opýtajte sa tiež svojho poistného poradcu na to, ako sa toto rizikové pásmo premietne do výslednej sumy poistky.
  • Zohľadnite často sa opakujúce škody menšieho rozsahu – v tomto prípade uzavrite poistenie s malou spoluúčasťou. Cena poistky bude síce vyššia, ale oplatí sa to. Naopak, ak je vyššia pravdepodobnosť, že dôjde k ojedinelej škode väčšieho rozsahu, uzavrite poistenie s väčšou spoluúčasťou.
  • Poistenie nehnuteľnosti pravidelne aktualizujte – a to vždy na jej novú skutočnú hodnotu, napríklad po nejakej stavebnej úprave. V priebehu času tiež zohľadňujte stúpajúci trend vývoja cien nehnuteľností na trhu, napríklad kvôli inflácii. V prípade nešťastia vám potom bude vyplatená skutočná cena nehnuteľnosti. Ak to neurobíte, môže vám pri zaobstarávaní novej podobnej nehnuteľnosti istá finančná čiastka chýbať.

Záver

Hoci je poistenie nehnuteľnosti povinné iba v prípade hypotekárneho či stavebného úveru, rozhodne to nie je niečo, čo by sme mali ignorovať. Najlepšie je poistiť nehnuteľnosť už počas jej stavby, a to najmä v súvislosti s rizikom krádeže stavebného materiálu a drobnej stavebnej techniky.

Dôležité je tiež vopred si ujasniť, pred akými škodami chcete byť chránení a hľadať takú ponuku, ktorá bude najviac zodpovedať vašim požiadavkám. V tomto smere je základom dôkladné preštudovanie návrhu poistnej zmluvy.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu