Robotníka či majstra na stavbe platiť od práce či od hodiny?

Riešite na vašej stavbe alebo pri malej prerábke, či platiť prácu od vykonaného diela alebo od hodiny? Všade tam, kde si nedokážeme pomôcť sami, potrebujete skúsenosti a odbornosť. Je celkom pochopiteľné, že pri výmene kotla, alebo výmene krytiny sa dohodnete na celkovej cene za hotové dielo.

Robotníka platiť od hodiny či od práce

Veľa krát sa ale stane, že nie je jasné celkové časové zdržanie a dĺžka práce. Vtedy sa môže pristúpiť na plácu stanovenú od každej odpracovanej hodiny. Koľko eur za hodinu zaplatíte robotníkovi za jeho prácu je na vás. Predpokladajte však vopred s matematickými výpočtom, koľko to bude v prípade desiatich hodín a viac. Je dobré si stanoviť strop, pri ktorom zhodnotíte „ako ďalej“ a tiež strop, pri ktorom to presahuje naozaj obojstranne odhadovaný čas.

Triky robotníkov sú žiaľ časté

Ako píšeme v článku venovanom trikom robotníkov pri klamaní a šetrení na stavbe, existuje viacero spôsobov, ako nakoniec túto prácu preplatiť. Rôzni robotníci a murárske skupiny sa samozrejme správajú rôzne. Po brigádach na stavbe aj zo skúseností trikov murárov a majstrov som sa naučil niečo, čo sa mi nepáči už v pozícii objednávateľa. Spôsobov je naozaj dosť. Preto ak platíte od hodiny, je dobré mať dohľad nad dochádzkou, vykonanou prácou aj použitými materiálmi. Pri ponechávaní robotníka bez dozoru sa ani neodporúča pláca od hodiny. Skúste preto stanoviť predsa len cenu za dielo a dohodnúť materiál ešte pred prácou.

Lepšie ako platba od hodiny je za celú prácu

Dohodnite sa na spôsobe objednávky a dovozu materiálu, ako aj postupnosti práce. Spôsobe zabezpečenia stravovania, ale tiež napríklad na načasovaní prestávok. Do práce na hodinu totiž môžu byť zarátané prestávky, postávanie s cigaretou, nedefinovaný počet odpočinkov, alebo len čakanie na „schnutie“. V takýchto prípadoch je na mieste úprava odmeny za odpracované hodiny, čo je pri svedomitých pracovníkov samozrejmosťou. Cenový rozdiel však môže byť minimálny, kedy nie je nutné vynakladať úsilie nad sledovaním úplného plnenia dohodnutého plánu. Niečo iné je pláca od hodiny viacerým pracovníkom, ktorí vykazujú činnosť od 06:00 do 18:00 ale reálne na stavbu prichádzajú pred obedom a už o 17:20 začínajú umývať nástroje. Práca od hodiny sa teda neodporúča na miestach, kde je ťažké ustriehnuť reálnu pracovnú náplň pracovníkov na stavbe či prerábke. Dohodnite sa, čo je považované za odpracovaný čas. Ak vnímate prestávky a čas strávený čistením nástrojov za zneužívanie, je dôležité si o tom pohovoriť. Tieto činnosti a časové úseky sú totiž vnímané rôzne a ich jasná definícia by mala byť známa už na začiatku.

Povinnosťou robotníka nemusí byť alebo nie je:

  • zabezpečenie a dovoz materiálu
  • zabezpečenie stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby
  • preukazovať sa zdravotnou spôsobilosťou
  • požadovať celú úhradu pred vykonaním práce, s výnimkou nákupu materiálu

Povinnosťou robotníka je:

  • preukázať sa spôsobilosťou pre daný úkon, certifikáciou, živnostenský oprávnením,
  • možnosť vystavenia dokladu pri dokončení, ale aj pri poskytnutí zálohy a to bezodkladne
  • dokladovať cenu nakupovaní materiálu (pozor: nákup vŕtačky, ktorá robotníkovi zostane, nie je nákup materiálu, ale krádež)
  • informovať o nedostatkoch, rizikách a hrozbách na stavbe, ktoré ho ohrozujú
  • informovať o množstve potrebného materiálu potrebného pre výkon jeho práce, ktorý je nutné objednať, ak chýba, alebo sa míňa, prípadne zabezpečiť po spoločnej dohode jeho dovoz.

Na Slovensku je veľmi veľa stavieb a rekonštrukcií, taktiež skupín, jednotlivcov, férových aj neférových ľudí. Rovnako tak je mnoho trestných oznámení pre poškodenie stavby, prevzatie zálohy a nevykonanie práce, okrádanie a ďalšie problémy. Stavebníci majú neraz prístup do súkromia rekonštruovaných stavieb, takže slovenská polícia už neraz riešila aj následky voľného pohybu stavebníkov v stavbách. Pomerne bežný jav je zbalenie cudzieho náradia so svojim „omylom“. S príbehmi a ťažkosťami tohto druhu sa však veľa krát ľudia musia len zmieriť, prípadne pri veľkých škodách sa obrátiť na políciu. Občas stačí len vyberať na vhodnom mieste s dobrými referenciami a skúsenosťami ľudí okolo vás. Vždy je však dobré pre začiatok začať s dialógom a jasnou dohodou a predstavou o vykonanej práci.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu