Chaos s faktúrami za energie sa chýli ku koncu

Už niekoľko dní rozosielajú slovenskí dodávatelia elektrickej energie a zemného plynu pre dotknutých spotrebiteľov nové cenové predpisy na rok 2017 a opravné faktúry vyúčtovacích faktúr za rok 2017. Nové zálohové faktúry sú vypočítané na základe posledných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z marca 2017, v ktorých sa vrátili na úroveň roku 2016. To platí aj pre klientov Energie2, o čom informoval prevádzkový riaditeľ Mgr. Peter Poláček.

energie2-fakturacie

Cenové rozhodnutia sú účinné spätne od 1. januára 2017 a ceny elektriny pre slovenské domácnosti budú približne na úrovni minulého roka. Odberatelia by mali  nové predpísané zálohové platby a opravné faktúry, ktoré dostávajú v týchto dňoch, uhrádzať  včas a v plnej predpísanej výške. Nový rozpis zálohových faktúr zároveň zohľadňuje preplatok alebo nedoplatok z rozdielnych výšok predchádzajúcich zálohových faktúr za mesiace január, február a marec 2017. Obchodná spoločnosť Energie2 je dodávateľom elektrickej energie, nie je distribútorom elektrickej energie a poplatky za distribúciu elektriny iba refakturuje smerom k odberateľom (čo platí rovnako aj pre ostatných slovenských dodávateľov) a všetky vystavené fakturačné doklady za energie sú vystavené v súlade s platnou legislatívou a novým cenovým rozhodnutím ÚRSO z marca 2017.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu