Staviame schodisko, aká je správna výška a šírka schodov?

Schody. Tento banálny vynález nám sprístupňuje miesta položené vyššie, sprístupňuje poschodia, aj pivnice. Potrebujeme však priestor na ich inštaláciu. Prvé podoby schodov boli vytesávané do skál, vytvarované do hlinených svahov a istené drevom. Už v minulosti ľudia vedeli, že je nevyhnutné schodom dodávať rovnaký výšku. Vedeli to aj stavitelia amfiteátroch, kde je dodnes viditeľná presná výška schodov aj na miestach, kde sa mení výška okolitej stavby. Schody zostávajú rovnaké. V porovnaní s antickými stavbami sú naše schody o niekoľko centimetrov v priemere väčšie. Aj ľudské telo dnes dorastá do celkom iných veľkostí a hlavne veku. Ich stavba je malou vedou, chce to presnú matematiku a žiadne zlyhanie. Ľudské nohy majú totiž kĺby v určitých výškach, svaly dokážu dvíhať nohy bez ťažkostí len do určitej výšky, nuž a nakoniec nezabúdajme na vedomie a podvedomie človeka, ktoré pod nohami potrebuje schody presné.

Schody a interiér

Ideálne schody a ich mierky
Ideálna výška schodov je od minimálnej hodnoty 165 mm po 175 mm, normy povoľujú aj výšku 200 mm, ktoré sú určené na schody skôr na podkrovie a do priestorov, ktoré nie sú veľmi namáhané pre mladšie a detské nohy pravidelne. Čím vyššia výšky schodov, tým vyššia nutnosť blízkeho zábradlia a to isté platí aj pri točiacich, či mierne točiacich schodoch. Ideálna šírka schodiska od dola nahor je 90 centimetrov. Šírkou viac ako 120 metrov si už zbytočne ukrajujete z priestoru. Nášlapná plocha schodu sa počíta od minimálnych 210 mm po 260 až 320 mm. Príliš rozľahlou plochou našliapavania nútime nohy vytvárať širšie kroky a zvyšuje sa námaha nôh.

To najhoršie čo môže byť
V prípade stavby schodov je najhorším rozhodnutím vytvorenie kompromisu. Ak vám niečo nevychádza, nastáva problém zväčša pri prvom, alebo poslednom schode. Akákoľvek zmena výšky práve tu vás môže stáť nervy, nadávky, zdravie, narazené malíčky, palce, aj iné zranenia. Zakopínanie je celkom bežné, pretože ľudské telo vníma rytmus pri vychádzaní po schodoch a dvíha nohu do naučenej pravidelnej výšky. Zvýšte výšku, zakopnete. Znížte ju pod priemer a opakovane budete strácať pôdu pod nohami. Zraniť dokáže aj rozdiel troch centimetrov.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu