Zabezpečenie strechy proti pohybu snehu: háky, zábrany a sneholamy

Pokiaľ na streche s rozlohou 100 m2 leží vrstva snehu vysoká približne 30 cm, môže sa tu vytvoriť ľadová masa vážiaca až niekoľko ton. Aj pomalý posun takejto masy môže na strešnej konštrukcií napáchať značné škody. Najohrozenejšia býva krytina v úžľabí a ríny. Akonáhle sa ale spustí jej väčšia časť, už ju spravidla nič nezastaví. Všetky vyčnievajúce prvky zničí aj s okolitou krytinou. Pre osoby pohybujúce sa pod okrajom strechy môže byť životu nebezpečná. Dôležitá poznámka – za škody spôsobené na zdraví a majetku zodpovedá vždy majiteľ nehnuteľnosti.

Strecha a zábrana proti snehu, sneholamy

Úloha: Zabránenie pohybu snehu po streche

Účel protisnehových opatrení je teda jediný – zabrániť snehu v pohybe po streche, alebo dokonca životu nebezpečnému pádu z nej.

Obvyklým (cca 80% všetkých nových striech), ale nesprávnym riešením, je montáž protisnehových hákov len do dolnej časti strechy. V jednom alebo dvoch radoch. Na takto riešených strechách protisnehové prvky zosúvajúci sa sneh vo väčšom objeme bez problémov vytrhne. Takže paradoxne napácha na streche väčšiu škodu než tam, kde protisnehové opatrenia chýbajú úplne.

Protisnehová ochrana musí byť zohľadnená už v projekte riešenia strechy v závislosti na jej sklone a príslušnej snehovej oblasti. Pokiaľ nie je k dispozícií projektová dokumentácia a autorom nesprávneho návrhu je pokrývač, preberá za toto riešenie zodpovednosť.

Strecha a zábrana proti snehu, sneholamy

Ochrana proti snehu zahŕňa opatrenia v ploche strechy – protisnehové háky, ktoré zabraňujú snehu v pohybe po povrchu strešnej krytiny a doplňujúce alebo tzv. líniové opatrenia – protisnehové zábrany alebo sneholamy. Pre správnu funkčnosť protisnehového opatrenia je nutné použitie uceleného systému – kombinácie prvkov od hrebeňa po odkvap.

Strecha a zábrana proti snehu, sneholamy

Protisnehové háky majú za úlohu držať snehovú vrstvu na streche a zabrániť jej sklzu. Masa snehu sa vďaka tomu rozpúšťa postupne odhora vplyvom poveternostných podmienok a rastúcej teploty. Výhodou hákov je možnosť montáže aj dodatočne na staršiu strechu. Konkrétny variant hákov sa volí podľa typu krytiny. Správna hustota rozmiestnenia hákov sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1,3 – 2,5 ks/m2.

Doplnkovým opatrením, predovšetkým v oblastiach s väčším množstvom snehových zrážok, sú protisnehové zábrany. O týchto zábranách je potrebné uvažovať hlavne nad komunikáciami, balkónmi a nad vchodom, kde chráni pred snehom a ľadom padajúcim z odkvapovej hrany a odkvapy chráni pred nánosmi snehu. Tieto zábrany navyše zamedzujú aj padaniu kusov ľadu, ktoré sa občas tvoria na prestupových konštrukciách (pri odvetraní kanalizácie alebo oddymení kotla). Aj preto sú protisnehové zábrany oproti hákom podstatne vyššie.

Strecha a zábrana proti snehu, sneholamy

Medzi protisnehovými zábranami alebo sneholamami je možné si vybrať: klasikou sú protisnehové mreže, ďalším typom protisnehových zábran sú rúrkové sneholamy s dvoma alebo troma rúrkami. Vyššie trojrúrkové sneholamy sú určené pre oblasti s väčším zaťažením snehovými zrážkami. Tretia z možností je snehová zábrana s guľatinou, ktorá sa teší obľube v horských oblastiach, kde tvorí navyše zaujímavý estetický doplnok celej strechy.

Strecha a zábrana proti snehu, sneholamy

Sneholam sa upevňuje do strešnej plochy v oblasti nad pomúrnicou a nad krokvami, kde je konštrukcia najpevnejšia. V oblastiach s častým a výdatným snežením a u striech s veľkým sklonom je vhodné umiestniť ďalšiu radu sneholamov približne po 2,5m nad touto prvou radou.

Viac informácií ku konkrétnym produktom v oblasti strešného príslušenstva nájdete na našich webstránkach: www.hpi.czwww.hpishop.sk


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu