Kúrenie peletami má svoje výhody a nevýhody

Počuli ste už o peletách? Tieto „malé zastrčené, stlačené častice“ majú rôzne využitie. Používajú sa na kŕmenie, či vykurovanie. Z ekologického hľadiska sú pelety dobrým zdrojom tepelnej energie. Neustále vzrastajúce ceny zemného plynu zapríčiňujú nahrádzanie ho rôznym iným palivom. Pri spaľovaní peliet sa dosahuje vysoká výhrevnosť a efektívnosť.

pelety

Čo je vlastne peleta?

Peleta je granulovaná častica kruhového prierezu (6 – 8) mm, s dĺžkou (30 – 40) mm. Surovinou pre výrobu sa stáva odpadový drevný materiál (piliny, hobliny). Pelety sa vyrábajú lisovaním pod tlakom. Pri výrobe peliet zaniká potreba skládkovania drevného odpadu.

Ekologickejšia voľba

Keďže sa pelety  vyrábajú takmer z celého odpadu, ktorý vzniká pri spracovaní drevného materiálu (kôra, piliny, odrezky, prach), drevo určené pre spracovanie sa nepoužíva. Produkcia slovenských lesov je 1 m3 dreva za sekundu. Z 1 m3 dreva sa dá vyrobiť 250 kg peliet. Popol vznikajúci vykurovaním drevnými peletami je vysokohodnotným hnojivom. Kúrenie peletami je pohodlné, moderné, primerane nákladné a nezaťažuje životné prostredie. Drevné pelety sú vysoko komfortným palivom, ktoré je možné skladovať počas celého roka.

Pelety pochádzajú z dvoch odvetví

 • drevospracujúci priemysel – pelety z lesného sektoru (drevné pelety) sú vyrábané z odpadov, ktoré vznikajú pri spracovaní dreva (piliny, hobliny, kôra, prach). Najkvalitnejšie pelety sú svetlo sfarbené. Mechanicky lisované pelety neobsahujú žiadne škodlivé prímesy, ktoré by sa uvoľňovali počas spaľovania do ovzdušia
 • poľnohospodárstvo – nazývané aj agropelety (rastlinné pelety) sú vyrábané z prebytkov poľnohospodárskej výroby (slama, seno, odpad pri čistení obilia). Na rozdiel od drevných peliet majú vyšší obsah popola (5%), nedosahujú výhrevnosť drevených peliet

Vykurovanie peletami má množstvo výhod

 • cena peliet nie je závislá na cene fosílnych zdrojov energie
 • nemusia byť dovážané z ostatných krajín – veľké množstvo polí a lesov dodáva Slovensku dostatok vstupných surovín
 • v porovnaní s vykurovaním plynom, je cena vykurovania peletami nižšia ako pri plyne
 • doprava k užívateľom je bezproblémová, nepovažujú sa za nebezpečný náklad
 • vysoká energetická účinnosť peliet je zabezpečená optimálnou hustotou a nízkym obsahom vody
 • v lesoch sa ročne produkuje viac drevného odpadu ako je možné využiť v priemysle, preto vstupné suroviny na výrobu peliet sú a vždy budú dostupné
 • zmena tuhého paliva na pelety si nevyžaduje z hľadiska experimentu zmenu kotla, pre dosiahnutie vyššej účinnosti je vhodné použiť kotol určený na pelety
 • dajú sa ľahko uskladniť bez špeciálnych nárokov v miestnostiach
 • výrobou peliet sa vytvárajú nové pracovné miesta a zamedzuje sa tvorba odpadu, ktorý by vznikol skladovaním odpadového dreva
 • energetické náklady na výrobu peliet sú nižšie ako náklady na výrobu vykurovacieho oleja, elektriny alebo zemného plynu
 • homogénne časti, ktoré môžu produkovať pri dokonalom spaľovaní malé emisie a minimálne množstvo popola, navyše popol môže byť využité ako kvalitné hnojivo

Všetko má aj nevýhody

 • nároky na skladovacie priestory z dôvodu sezónnosti produkcie
 • manipulácia s palivom a popolom
 • náklady spojené s prepravou paliva
 • nebezpečenstvo úniku škodlivých látok pri niektorých technológiách
 • vysoké vstupné náklady technologických zariadení

Zavřít reklamu
Zavřít reklamu