Záchrana starých trámov a hranolov na starej stavbe: návod a tipy

Trámy a vôbec všetky nosné stavebné prvky tvorené drevom na starých stavbách, majú svoj účel. Dajú sa využiť v interiéri, môžu byť jeho súčasťou a nie vždy je vhodné ich odstraňovať. Ak zasahujete do pôvodnej staršej stavby, rekonštruujete a chcete sa zbaviť niektorých trámov, chce to posúdenie statika a zváženie, či aj vaše rozhodnutie je správne. Myslite na to, že pri starých stavbách je niekedy dobré priznať, že majú svoj vek, od toho odvíjajúcu architektúru a oveľa viac je zaujímavejšie zakomponovať staré prvky, ako ich zrušiť, či zakryť. Samozrejme, je dôležité vedieť, či plnia trámy svoj účel. Inde sa jednoducho ich priznanie nehodí, pretože sa stráca príležitosť na izoláciu, napríklad ak nad trámami nie je iná možnosť zaizolovania stropu, ak nie je možná izolácia priamo strechy.

Trámy v interiéri

Čo zistiť a sledovať skôr, ako začnete reštaurovať trámy?

Posúdenie stavu

Na posúdenie toho, či sa staré trámy budú dať použiť aj na ďalších 100 rokov je potrebný odborník, ale ani nemusí. Pokiaľ trámy stále plnia svoj účel, sú pevne ukotvené, neprášia, nerozpadajú sa, je pravdepodobné, že stačí trámy ošetriť a zvoliť správny spôsob ďalšej práce s nimi. Tie najhoršie sú tie, ktoré sa rozpadajú, nepomôže tmelenie prasklín, ani olejovanie s impregnačným náterom. Pri horších stavoch je jednoducho potrebná firma, ktorá vám posúdi rozsah nutnej výmeny a spôsob, akým by sa to dalo spraviť. V našom prípade však budeme hovoriť o tých stavoch, ktoré sa môžu drobiť, no ich stav je možné považovať za uspokojujúci a najmä ešte zachovalý. Vy sami totiž môžete pomocou niekoľkých postupov získať aj zo starých trámov a nosných hranolov na pohľad krásny prvok a súčasť interiéru. Nič na tom nemení fakt ak sa drevo drobí a je napadnuté drevokazným hmyzom.

Je drevo napadnuté drevokazným hmyzom alebo plesňami?

Spoznať ako veľmi je drevo napadnuté a čím je možné pomocou moderných analyzačných prístrojov. Za bežných okolností si ale vystačíte s vlastnými zmyslami. Zrakom, sluchom, hmatom aj pachom. Ak cítite závan húb, hnijúceho dreva, či plesní, máte problém. Ak v tichu počujete nepatrný hryzavý zvuk, či drobné vŕzganie, rovnako tak. Drevokazný hmyz a jeho larvy sa predierajú drevenou hmotou. Zrakom rozoznávame drobné dierky, drevený prach na zemi, pod trámami a rozpadanie dreva. Problémom môžu byť aj drevené plochy, na ktorých poklopkaním či hmatom nachádzate veľmi mäkké práchnivé miesta.

V prípadoch, kedy si dôverujete v zámere svojpomocne vyriešiť zlepšenie stavu drevených prvkov, stavebných hranolov, trámov a krovov, dokážete si pomôcť aj sami. Článok zameraný práve na svojpomocné riešenie rekonštrukcie starého dreva si žiada len niekoľko dôležitých faktov, ktoré je nutné dodržať.

 • Nepokúšať sa zachraňovať to, čo sa zachrániť naozaj nedá. Posúdiť to ale musí odborník. Len nosné a statické prvky, ktoré sú veľmi napadnuté si vyžadujú statika.
 • Všetky drevené prvky, ktoré sú pevné a rozpadajúca časť nezasahuje do veľkej hĺbky, sa dajú zachrániť.
 • Správne zvolená chémia dokáže bojovať proti plesniam, hmyzu, ako aj dodať drevu ochranu do budúcna. Zároveň predĺži výrazne životnosť celého produktu. Je preto dobré sledovať odporúčania na obale. Nie každá chémia funguje, riedi sa, či aplikuje rovnako, ako konkurenčná značka.
 • Na praskliny, ideálne ak nepokračujú ďalej, je možné použiť tmel na drevo.

Záchrana starých trámov a stavebných hranolov

Hranoly, trámy pod strechou, krovy, hrady, či iné nosné prvky, ktoré máte počas rekonštrukcie odhalené, je dobré ošetriť impregnačným náterom. Impregnačný náter, respektíve inak tiež uvádzaná chémia ako napúšťadlo, má rôzne podoby. Skôr ako začneme, je dôležité všímať si, v akom stave drevo je. Je nutné rozlišovať, či drevo potrebuje sanáciu, obnovu, výmenu, alebo zaistenie fyzických vlastností a konzerváciu.

Trámy v interiéri

TYP CHÉMIE: impregnačný náter, respektíve tiež známy aj ako napúšťadlo, je v rámci starých krovov, trámov a stavebného dreva možné kúpiť aj vo vylepšenej verzii. Verzii takej, ktorá je určená priamo na záchranu a renováciu starého dreva tohto typu. Ide o výrobky, ktoré nachádzame pod značkami KROVSAN, BOCHEMIT

Sanácia dreva

O sanácii dreva hovoríme v prípadoch, kedy dochádza k prieniku vody a nahnívaniu trámov. Privysoká vlhkosť mohla spôsobiť poškodenie dreva. V prvom rade je nutné zaistiť všetky prieniky vlhkosti. Škridla v streche, nedostatočná izolácia, poistná fólia, alebo prienik vody z celkom iného nečakaného miesta. Dôležité je uvedomiť si, že drevo je napadnuté hubami a hmyzom najmä vtedy, ak má prístup k vlhkosti. Celkom suché priestory neponúkajú hubám, plesniam a hmyzu podmienky na prežitie. Skôr ako začnete drevo ošetrovať, je nevyhnutné zaistiť dobré vetranie a vysušovanie. Vlhkosť je dôležité rapídne znížiť a zamedziť jej v prístupe k drevu.

Drevo napadnuté hmyzom môže stále obsahovať živé larvy, čo si žiada zásah odborníkov. Suchá stavba je chránená prirodzene, respektíve nemá taký rozsah poškodení a možných poškodení v budúcnosti.  V rámci svojpomoci je vhodné použiť impregnačné látky, ktoré sú určené na záchranu už napadnutých hranolov a majú aj preventívny účinok do budúcna. Ideálne sú tie, ktoré kombinujú aj fungicídny účinok, čiže účinok proti hubám. Prípady, kedy silno poškodené drevené časti nenahradzujete novými, sú o šťastí. V každom prípade je nutný postup:

 1. Očistenie dreva od húb a nečistôt
 2. Prebrúsenie (nikdy nezasahujeme do vlhkého dreva, ale až do suchého – vysušeného). V prípadoch veľmi vlhkosťou napučaného dreva je prebrúsenie dôležité, aby odhalilo rozsah poškodenia. Až čisté vysušené drevo je možné ďalej impregnovať.
 3. Príliš poškodené miesta môžeme prebrúsiť a odhaliť viac zdravé drevo
 4. Impregnačný náter v závislosti od typu a výrobcu. Vo všeobecnosti platí, že neriedené sa používajú na záchranu a likvidáciu húb a hmyzu, kým riedené je možné použiť na prevenciu do budúcna.
 5. Zabudované drevo nie je vždy aj prístupné drevo. Miesta spojov je potrebné ošetriť veľmi pozorne bez vynechaných miest.
 6. Praskliny je možné vytmeliť, avšak až po impregnovaní a úplnom vysušení. Iní praskliny využijú cielene ako originálny vizuálny prvok.

Obnova menej poškodených trámov

Obnova menej poškodených trámov je menšou komplikáciou a trvá menej. Rozhodnime sa však v rámci postupu aj podľa toho, či trámy chceme vidieť, alebo nie. Tie, ktoré majú byť súčasťou interiéru, alebo viditeľného priestoru vnútra, ošetrujeme impregnačným náterom bezfarebným. Tie, ktoré ukrývame môžeme rovnako tak bezfarebným, alebo aj farbeným. Pri farbenom máme oveľa viac istotu, že sme miesto nevynechali. Ak drevený materiál skrývame za izoláciou, montujeme naň strop, konzoly na sadrokartón.

Postup by však mal byť nasledovný:

 1. Povrch prebrúsime a zbavíme možných poškodení, nerovností, mäkkých častí a plochy vyžratej červotočmi.
 2. Očistené plochy bez dreveného brúsneho prachu natrieme impregnačným náterom. Na to použijeme štetec, prípadne „plyšový“ maliarsky valček na širšie plochy.
 3. Niekto využíva moridlo, nie je však podmienkou. Používame ho v interiéri pre dosiahnutie farebných odtieňov. Použiť sa dá opakovane. Po vyschnutí sa prebrúsi a použije finálny transparentný lak. ALEBO:
 4. Po úplnom vyschnutí namiesto moridla môžeme aplikovať interiérovú lazúru (ak bola impregnácia bezfarebná). Ňou si vieme upraviť farebný odtieň trámov. Nie je nutné používať farbu. Vhodnejšia je lazúra. Platí, že nie je nutnosť aby obsahovala UV ochranu, keďže interiérové drevo nemáme vystavené priamemu slnku.

Lak na drevo

Pri nákupe, ak potrebujete vybrať lak na drevo, je v interiéri zbytočný tzv. „lodný“, ktorý je určený do priestoru s vysokou vlhkosťou, respektíve do exteriéru vôbec. Do vnútra postačí štandardný klasický lak pre drevo v interiéri, bez ďalších prídavných mien a superlatívov. Foto: Dobrykutil.sk

Pár odporúčaní:

Stáva sa, že niektoré trámy, či drevené diely nemajú dostatočnú silu po oslabení hmyzom či hubami. Takýto diel môžeme poistiť, hoci i to len v závislosti od konštrukcie, spevnením prídavnou konštrukciou, sprievodným trámom, či hranolom. Odporúčame nepoužívať klince a údery. Pri spevnení radšej vruty s predvŕtanými dierkami.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu