Apartmán a nahlásenie trvalého pobytu, je to možné?

Pojem apartmán nájdeme vo výkladových slovníkoch definovaný ako väčší súkromný alebo hotelový byt s príslušenstvom. Údajne sa k nám dostal vďaka dovolenkovým pobytom a dovolenkovému bývaniu v zahraničí. Tu však nastáva problém a diskusia, či je v ňom nie je možné nahlásiť trvalý pobyt. Prečo?

apartmán

Stavebník zákonník apartmán nepozná

Bývanie sa zabezpečuje v bytových budovách, konkrétne v bytových domoch, rodinných domoch, bytoch či obytných miestnostiach. V našich pomeroch sa označením „apartmán“ zväčša pomenúva časť budovy, ku ktorej má podľa stavebného zákona najbližšie pojem byt alebo obytná miestnosť. Obe však musia byť účelovo určené na trvalé bývanie. A práve táto zákonná požiadavka apartmánu chýba (či už pre vyššie zmienené stavebno-technické parametre alebo limity územného plánu).

Prečo nie je apartmán bytom?

  1. Z územného plánu mesta, ktorý limituje stavebníka i stavebný úrad. Ak totiž územný plán vyžaduje na konkrétnom území určitý pomer bytových a nebytových budov či priestorov (polyfunkciu). Potrebné je stanovený pomer dodržať.
  2. Zo stavebno-technických predpisov. Podľa vyjadrení investorov alebo developerov je v súčasnosti takmer pravidlom, že v tzv. rezidenčných projektoch sa nájdu aj také priestory či miestnosti, ktoré nespĺňajú potrebné stavebno-technické požiadavky. Preto nemôžu byť skolaudované ako byty a najčastejšie sa evidujú ako apartmány, či nebytové priestory. Spravidla sú umiestnené v rohoch budov, na severných stranách budov či na prvých poschodiach. Pre hustú zástavbu sú väčšiu časť dňa bez prirodzeného slnečného svetla.

Je možný trvalý pobyt v apartmáne?

Vo verejnosti rezonuje názor, že k apartmánu nie je možné evidovať trvalý pobyt. Tento názor však nie je správny. Podmienky, podľa ktorých sa hlási trvalý pobyt, upravuje zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (zák. č. 253/1998 Z. z. v platnom znení). Tento zákon stanovuje, že trvalý pobyt môže mať občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu, ak dotknutý zákon nestanovuje inak.

Splnenie ustanovení

Z hľadiska možností evidovať v apartmáne trvalý pobyt nám z vyššie citovaného ustanovenia vyplývajú viaceré závery:

  • pre ohlásenie trvalého pobytu v apartmáne je rozhodujúce, či je budova, v ktorej sa apartmán nachádza, označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom
  • zákon výslovne stanovuje, že pre účely hlásenia trvalého pobytu sa za časť budovy považuje „aj“ byt, z čoho vyplýva, že zákon pripúšťa rozšírený výklad a niet dôvod, prečo by apartmány nemali byť súčasťou takéhoto výkladu
  • budova alebo jej časť (byt, apartmán a pod.), v ktorej má byť hlásený trvalý pobyt, musí byť určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. To by malo byť pri apartmáne splnené, keďže sa pri ňom počíta aspoň s dočasným bývaním prípadne s ubytovaním.

Rozhoduje presné pomenovanie

  • ak chce občan ohlásiť trvalý pobyt k časti budovy, ktorá nie je bytom, rozhoduje spôsob, ako je takáto časť budovy (priestor) zapísaná v katastri nehnuteľností,
  • ak je časť budovy evidovaná ako „nebytový priestor“ a z ďalších zápisov (napr. o stavbe, v ktorej sa priestor  nachádza nie je zrejmé, že v takomto „nebytovom priestore“ je možné bývať alebo sa ubytovať, trvalý pobyt k nemu nezaevidujú
  • ak bude zapísaný údaj, že časť budovy (napríklad apartmán) je súčasťou „bytového domu“, prípadne stavby, v ktorej je možné zabezpečiť bývanie či ubytovanie, trvalý pobyt k nemu sa zapíše.
    Na doplnenie údajov si však môžu pracovníci príslušného orgánu vyžiadať vyjadrenie správcu, predsedu spoločenstva alebo developera.

Ak máte záujemcom o kúpu „časti budovy“, ktorá nie je bytom, avšak tam chcete nahlásiť trvalý pobyt, najlepšie bude ak sa poradíte s investorom. Ten veľakrát dopomôže, vhodnou formuláciou označenia takejto časti budovy pri kontakte s katastrom.

INZERCIA:

Zanechať reakciu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pokračovaním návštevy webstránky súhlasíte s používaním Cookies podrobnosti

Ako používa spoločnosť Google súbory cookie Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov. Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii. Naše pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako chránime pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie. Zdroj a kompletné vysvetlenie na: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Zatvor