Izolácia plochej strechy: ako ju najlepšie ukotviť?

V súvislosti so stále sa sprísňujúcimi normami pre zaťaženie a dimenzovanie stavebných prvkov vzniká mnohým stavebným firmám pri zatepľovaní plochých striech problém – ako ukotviť nový plášť strechy, aby spĺňal všetky technické normy, uspel u poisťovní a zároveň bol proces pre stavebnú firmu ekonomicky prínosný? Poďme si predstaviť najčastejšie riešenie.

izolácia striech takzvanou chytrou penou

Mechanické ukotvenie izolácie
Jedná sa o pripevnenie izolačnej vrstvy k nosnému podkladu strechy pomocou skrutiek alebo špeciálnych kotiev. Mechanické kotvenie predstavuje pomerne jednoduchý, rýchly a finančne dostupný spôsob zaistenia strešné izolácie, avšak na druhú stranu naráža aj na mnohé problémy. Strešné kotvenie je totiž extrémne namáhané (napr. vetrom) alebo ovplyvňované výkyvom teplôt, čo podporuje vznik korózie na kovových častiach. Niektoré nosné podklady striech navyše nie sú pre kotvenie úplne vhodné – v takýchto prípadoch je nutné počas stavby vykonať vzťažnú skúšku.

Lepenie izolácie
Pre relatívne veľkú finančnú náročnosť a vysoké požiadavky na kvalitu podkladu je lepenie izolačnej vrstvy skôr okrajovým spôsobom kotvenia. Vykonáva sa buď pomocou asfaltových pásov so samolepiacimi pruhmi alebo špeciálnych fixačných lepidiel. V každom prípade je nutné lepiť na vysoko stabilný, rovný a neporušený podklad, čo u mnohých najmä starších striech býva problematické.

izolácia striech takzvanou chytrou penou

Priťaženie izolácie
Veľmi vhodné riešenie pre pochodne strechy. Izolačná vrstva sa v takomto prípade nijako nekotví, ale dôjde k jej mechanickému zaťaženiu – najčastejšie štrkom, zeminou alebo napríklad dlažbou. Často sa využíva tzv. zelených striech, kedy sa povrch osádza vegetáciou. Aj tento na prvý pohľad harmonický spôsob ukotvenie však naráža na jeden veľký problém – totiž statickú únosnosť strechy. Priťaženie naloží na vašu strechu niekoľko stoviek kilogramov materiálu, čo mnohé strechy nemusí zvládnuť.

„Samolepiace“ izolácia
Posledným príkladom, ktorý uvádzame, sú izolačné materiály penového pôvodu. Tieto netreba nijako zvlášť kotviť, pretože samy o sebe dokonale priľnú k povrchu strechy. Za všetky menujme napr. preverenú penu nemeckej firmy PUR-Systems GmbH, o ktorej distribúcii sa na Slovensku stará Chytrá pena. Táto izolačná pena sa aplikuje nástrekom a po dopade okamžite priľne k povrchu. Jedinou podmienkou je, aby bol povrch dokonale čistý a suchý. Potom už ale máte istotu, že vám pena nikdy nepodfúkne ani sa neodlepí. Pena je navyše veľmi ľahká, takže ani nezaťažuje strešnú konštrukciu.

Pred začatím zateplenia plochej strechy sa v každom prípade poraďte s odborníkom. Je totiž nutné vykonať inšpekciu strechy, termografiu, zaviesť sondy a zistiť prípadnú vlhkosť. Ak by ste čokoľvek podcenili, mohla by izolácia plochej strechy dopadnúť katastrofálne – bez ohľadu na to, aký typ izolácie a spôsob kotvenia nakoniec zvolíte.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu