Kanalizačný systém a jeho údržba – krtkovanie

Problémy s kanalizáciou môžu nastať za rôznych podmienok a nemusia byť priamo výsledkom nedostatočnej starostlivosti. Niekedy prichádzajú nečakane, ako dôsledok havárie či pôsobenia počasia. Na koho sa obrátiť, ak ste v Dunajskej strede?

kanalizácia a údržbárske práce

Službu čistenia a diagnostiky vád na kanalizačnom potrubí či rozvodoch v domácnosti obvykle poskytujú špecializované firmy s komplexnou ponukou činností zaisťujúcich správne fungujúcu kanalizáciu. Či už máte problém s neodtekajúcim odpadom, alebo sa vám v byte šíri zápach, ktorý z niektorého z nich vychádza, je dobré vedieť na koho sa obrátiť.

Ako funguje kanalizácia

Odpadná (čiže splašková) voda je generovaná v rámci niekoľkých domácich systémov, štandardne z kuchynského drezu, kúpeľňových odtokov a toalety. Všetky tieto zdroje sú riešené obdobným princípom, teda odvodom odpadnej vody pomocou vyspádovania potrubia (gravitáciou). Z jednotlivých rozvodov je potom splašková voda obvykle zvádzaná do jedného potrubia a ním ďalej do verejnej kanalizácie. I v tomto prípade je pohyb vody v potrubí riešený vlastným tlakom a samospádom, pričom zároveň môže byť doplnený napríklad technológiou spätnej klapky, ktorá bráni pretlačeniu splaškov z verejnej kanalizácie.

Aké služby sú spojené s čistením kanalizácie

Spoločnosti zameriavajúce sa na čistenie kanalizácie štandardne poskytujú služby kompletného čistenia kanalizácie i rozvodov a to v rámci prevencie alebo havárie. Náhla porucha kanalizácie býva obvykle spôsobená upchatím alebo poškodením potrubia (prasknutím, prerazením) a vyžaduje diagnostiku problému. K tomuto účelu sa najčastejšie používajú zobrazovacie metódy (TV monitoring), ktoré dokážu odhaliť problematické úseky. Tento systém sa využíva i pri preventívnych kontrolách, kedy sa postupne prečistí a overí funkčnosť celej kanalizácie. Čistenie sa realizuje najčastejšie formou krtkovania. Tento zvláštny výraz popisuje účinné metódy odstraňovania nečistôt  usadenín s potrubia efektívnymi technológiami elektromechanického alebo vysokotlakového čistenia vodným prúdom.

Ako nájsť vhodnú firmu v prípade havárie

Spoločnosti, ktoré ponúkajú služby diagnostiky kanalizačného potrubia a krtkovanie, pôsobia praktiky v každom regióne. Rozdiely medzi nimi sú nielen v cene či rozsahu služieb, ale tiež v dostupnosti. V súčasnej dobe je možné v Dunajskej strede využiť i služby non-stop krtkovania, ktoré sú výhodné najmä v prípade havárie.

V spolupráci AB Krtkovanie Dunajská Streda


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu