Chémia na ošetrenie drevenej strešnej konštrukcie a zobytnenie podkrovia

Použitie chémie na záchranu, alebo preventívnu ochranu pred škodcami a hubami v prostredí drevenej strechy, je dôležitým krokom, ak chcete zaistiť dlhoročnú odolnosť dreva, alebo len potrebujete zamedziť katastrofe. Tá sa pritom môže dostaviť na miestach s prenikajúcou vlhkosťou a nežiaducim životom v dreve v podobe drevokazného hmyzu. Chémia, ktorú volíme v prostredí striech, nám slúži na ochranu dreva pred vlhkosťou, hmyzom, ale aj hubami, ktoré sú spôsobené práve pôsobením vlhkosti. Nahnívanie a rozpadanie dreva, ktoré je základným prvkom pevnosti a súdržnosti strešnej konštrukcie má už na svedomí nejeden problém a kolaps konštrukcie. Ako sa vyhnúť problémom a čo vlastne obnáša starostlivosť o strechu v tomto smere si priblížime v dnešnom článku.

Chémia šetrenie starých trámov, Bochemit

Impregnácia a typ chémie

Chémia, ktorá sa používa na sanáciu ťažko poškodených krovov, alebo len preventívnu ochranu drevenej hmoty v strechách, trámoch a rôznych prvkoch stavby, je ľahko dostupná v predaji rôznych obchodov. Výber nie je tak bohatý ako pri lakoch, či farebných interiérových náteroch. Existuje pár výrobcov, ktorí sú osvedčené v oblasti slovenského stavebníctva už roky. Sú nimi bežne dostupné Bochemit, Krovsan a ďalšie.

Vyberajte ich podľa toho, či ide o starší už napadnutý krov a drevený materiál, alebo ide o zámer zasiahnuť preventívne a do budúcna. Impregnácia preniká do dreva, ideálne, ak je suché a vybrúsené do suchej drevenej hmoty. Nezabudnite na čistotu natieranej plochy, aj prostredia. Vysvetlíme si dôvody.

Nová strecha a jej drevená konštrukcia

Pri nových strechách a konštrukciách krovov si môžete na čerstvom sušenom rezive všimnúť zelený, alebo červený nádych dreva. Neraz kadejako nerovnomerne natreté farbou, ktorá nevyzerá príliš vhodne do interiéru. Avšak pre vás ako zákazníka a pre staviteľa strechy je to jasný znak toho, že drevo je ošetrené impregnáciou. Táto impregnácia by mala na niekoľko desaťročí poskytovať základnú ochranu drevu, ktoré bude súčasťou vnútornej konštrukcie strechy. Ak aj nemáte drevo ošetrené impregnácia/ moridlom či inak nazvanou chémiou, stále nejde o zásadný problém a netreba hádzať flintu do žita. V konečnom dôsledku, sami môžete vyraziť a natrieť všetky dosiahnuteľné miesta. sami.

Chémia šetrenie starých trámov, Bochemit

Staršia strecha a drevená konštrukcia

Staré strechy môžu byť ošetrené, no pokiaľ viete, že niekoľko desaťročí sa s ňou určite nič nerobilo, nezaškodí pre preventívne dôvody zasiahnuť a zamedziť možnému výskytu problémov, obzvlášť v podobe hmyzu. Najmä prípady striech bez poistnej fólie, kde je stará krytina, by mali pomýšľať nad prevenciou. Stará krytina môže prasknúť, prípadne chodenie po streche (silný vietor, pri čistení komínov, inštalácií káblov, satelitu, čistení odkvapu, pri výstrelkoch kohokoľvek z rodiny) môže uvoľniť alebo narušiť celistvosť krytiny. Na miestach, ktoré nemajú byť súčasťou upraveného interiéru pokojne aplikujte impregnáciu s farebným odtieňom. Miesta, kde chcete priznať pôvodné trámy a hrady šetrite transparentným – čiže bezfarebným náterom.

Chémia šetrenie starých trámov, Bochemit

Platí: staré a poškodené drevo je najvhodnejšie vymeniť za nové. Predlžujete tak životnosť strechy, či konštrukcie. Akákoľvek výmena je však možná len zo strany odborníkov. Svojpomocne neodporúčame meniť hranoly, trámy, hrady, ktoré sú zaťažené krytinou a inou časťou konštrukcie.

Zobytnenie podkrovia a nutné práce

Pokiaľ máte zámer zobytniť podkrovie na novom alebo starom dome, vždy je nutné pozerať na tento priestor ako na priestor rozdielny oproti bežným priestorom. Nebudeme teraz pozerať na fakty, že pre sklon strechy sa znižuje využiteľný priestor a v mnohých prípadoch sa mení potreba nábytku a jeho dizajnu na veľmi nízke konštrukcie riešené skôr na mieru. V prípade prípravy priestoru na zobytnenie je na priestor nutné pozerať ako na ten, ktorý sa do finálnej podoby zásadne zmení. Drevená konštrukcia strechy bude pokrytá, ale aj zaťažená konštrukciou konzol a sadrokartónu, prípadne tatranského profilu. Najmä však medzi ním a krovom bude izolácia a elektroinštalácia. Nasadením izolácie si znemožníme prístup k drevu. Je teda nevyhnutnosťou zaistiť čo najdlhšiu životnosť a čo najlepší stav dreva na celé desaťročia.

Impregnácii krovu preto venujte obzvlášť veľkú pozornosť. Nasadením izolácie medzi krokvy, jej zaistenie hliníkovou fóliou a páskou uzavrie a v podstate zakonzervuje drevo. V tomto priestore sa môže v niektorých prípadoch hromadiť vlhkosť, alebo pary, najmä pokiaľ zlyhá poistná fólia, alebo prenikne cez klinec v kontralate a late vlhkosť až ku krokve (ojedinelé prípady, kedy z vonka nevidno poškodenie škridly, je príliš vysoko, od susedov, alebo je prasknutá v spoji). Toto drevo musí byť ošetrené, aby v budúcnosti neznamenalo prekvapenie a zrútenie, deformáciu konštrukcie. To by mohlo v interiéri znamenať praskanie stien a aj vo vážnejších zanedbaných prípadoch aj iné hrozby.

Príprava zobytnenia a viditeľné nosné prvky v interiéri

Všetko drevo, ktoré bude v plánoch zakryté a nemá byť súčasťou interiéru, je vhodné pokryť farebnou impregnáciou. Vhodné je to preto, pokiaľ práce nie sú súvislé a hneď za sebou a chcete mať záruku, že dané miesto je naozaj ošetrené. V prípade dreva a konštrukcií, ktoré budú priznané v interiéri a majú byť jeho súčasťou aj po úprave, je vhodné takéto drevo ošetriť bezfarebnou impregnáciou.

Je nutné dodať, že každý výrobca predávajúci farebné odtiene, predáva aj bezfarebné. Môžu byť mierne drahšie ako tie farebné. Majú rovnakú funkciu, no farbenie je indikátorom a poistkou, ktorú každý majster uvíta.

Opravy a práce:

  • Nosné prvky a trámy, ktoré majú praskliny, je možné vytmeliť a následne vybrúsiť.
  • Sivé drevo po vybrúsení elektrickou brúskou, opäť získa svoj drevený vzhľad. Môžete však tak odhaliť napadnutie drevokazným hmyzom. Niektoré brúsenie si tak môže žiadať hlbšie brúsenie, čím sa oslabuje drevo.
  • Brúsením môžete odstrániť rozpadajúcu sa časť dreva. Odhalíte tak potrebu nahradiť ho novým, alebo zistíte stav pre zachovanie pôvodného. Prílišné poškodenie nechajte posúdiť odborníka.
  • Pribrúsení si zaistite dobré vetranie priestoru, ochranné rukavice a nepriepustné ochranné okuliare s respirátorom na prach (nie je nevyhnutný drahší s filtrom na chemické látky a výpary)
  • Natieranie je možné pomocou bežného štetca na natieranie farieb. Dobre savý štetec je výhodou.
  • Natierajte len drevo odprášené, bez mastnôt a bez nečistôt. Veľmi zlá voľba je natieranie krovov plných osích hniezd, pavučín, suchého hmyzu, rôznych náletov cez škáry a podobne. Znehodnocujete štetec, aj nádoby, kvalitu náteru.
  • Impregnácia pení. Nie je to znak nekvalitného materiálu. Penenie je v poriadku a je bežnou vlastnosťou týchto látok, rôznych značiek.

Až ošetrené drevo je vhodné zakonzervovať a získať tak aspoň nejakú istotu, že drobný problém nebude väčším problémom, ak sa vyskytne. Aj nepoškodená krytina a následne drevená konštrukcia môže byť napadnutá drevokazným hmyzom. Stačí dostatočne vlhké prostredie a prístup hmyzu.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu