Azbest, kde všade ho máme, prečo je nebezpečný a ako sa ho zbaviť?

Azbest je ľudský omyl, ktorý pripravila o život množstvo ľudí, ale stále nie je považovaný za problém. Počet ľudí, ktorým spôsobil rakovinu je ťažko odhadnuteľný, no výrazný podiel na rakovine a zdravotných komplikáciách nepochybne má. V minulosti bol pokladaný za tvárny a univerzálny materiál, no bola to len horlivosť socializmu, ktorá neanalyzovala podrobnejšie účinky jednotlivých materiálov. Dnes azbestová strecha, eternit ako strešná krytina, či azbestové rúry znamenajú problém. Nejden z nás, si nájde pri rekonštrukcii azbestové rúry. Horšie je, ak nerozpozná azbest a nakladá s ním ako s bežným materiálom.

azbest

To, že je azbest veľmi škodlivý vie každý, ale len málokto vie, čím je vlastne azbest taký nebezpečný. Azbest svojimi voľne poletujúcimi respiračnými čiastočkami môže spôsobovať pri vdychovaní rakovinu pľúc, pľúcnu fibrózu a zmenu pohrudnice. Taktiež môže spôsobiť vznik nádorov.

Azbest mal v minulosti široké využitie

Azbest mal v minulosti uplatnenie v rôznych priemyselných odvetviach. Medzi najznámejšie výrobky z azbestu sú izolačné dosky, šnúry, brzdové doštičky a akumulačné kachle. Najviac azbestu sa však používalo v stavebníctve na výrobu stavebných materiálov.

Vnútri budov sa azbest využíval ako sadrokartón na rozličné vonkajšie alebo vnútorné obklady montovaných domov,  ako protipožiarny nástrek na železobetónových konštrukciách, no najmä ako strešná krytina.

Dodnes sa nachádza vo veľkom množstve v panelových domoch. Neexistuje štatistika a ani prehľad o tom, koľko azbestu máme v bytovkách. Najmä v oblasti stúpačiek a ventilácie. Nachádza sa v kúpeľniach, na toaletách, v okolí rúr, vytvárali sa z neho stropy v technických miestnostiach. Každým zapnutím ventilácie na toalete a v kúpeľni môžeme aktivovať rozprašovač nebezpečného azbestu, ale k prevencii, ochrane zdravia v tomto smere, alebo k nejakým zmenám nedochádza. Aj preto, že neexistuje inštitúcia, ktorá by to pokladala za problém a ani nejaká nezávislá snaha o upozornenie na výskyt azbestu. Akoby sme mali dosť problémov na inom fronte.

Ako spoznám, že ide o azbest

rozoznať azbest nemusí byť celkom ľahké. Najmä preto, že môže ísť o súčasť iných materiálov. Bežne však ide o tvrdý materiál sivej, alebo svetlej, až bielej farby, ktorý sa nerobí na sadru, ale skôr na malé úlomky. Azbest môže byť aj veľmi mäkký a pôsobiť môže ako styrodur (tvrdený polystyrén), hlavne, ak ide o veľmi staré dosky. Tie sú obzvlášť nebezpečné pre uvoľňovanie čiastočiek do okolia. Zaručene zistiť, že ide o azbest, vedia merania a odborníci s certifikáciou.

Únik azbestu a jeho riziká

Azbest môže unikať do ovzdušia z materiálov vplyvom poškodzovania povrchov, otrasov, či zvetrávania, čiže aj pôsobením zubu času. Avšak najväčším a najnebezpečnejším únikom azbestu do ovzdušia je akákoľvek manipulácia s materiálom, pri jeho narušení (rekonštrukcie, búranie,..) V takom prípade môže byť v ovzduší aj niekoľko desiatok tisíc karcinogénnych vlákien v m3 vzduchu.

Tieto výpary vdychujú pracovníci, ale aj ďalší užívatelia zamorených priestorov. Preto, ak sa nezamedzí úniku karcinogénnych vlákien včas, stav ovzdušia v objekte môže byť po dlhé roky oveľa horší, ako pred rekonštrukciou.

Odstránenie azbestu

Na zneškodňovaní a teda odstraňovaní, skladovaní a zneškodnení azbestu by sa mali podieľať špecializované firmy. Tie je nutné vyhľadávať cielene v spojitosti s azbestom. Azbest nie je súčasťou bežného komunálneho odpadu a nie je ani súčasťou stavebného odpadu. Ide o nebezpečný odpad, ktorý spadá do samostatnej kategórie.

POZOR: Akékoľvek iné, ako legálne zneškodnenie azbestu je enviromentálnym trestným činom, ktorý vážne môže ohroziť zdravie ľudí. Preto kontaktujte len spoločnosti oprávnené zneškodňovať azbest. Samozrejme, takéto spoločnosti stoja viac, ako nekvalifikovaní odborníci a firmy, ktoré vám len sľúbia, že sa „postarajú“.

POZNÁMKA: Povolenie nakladať a odstraňovať azbestový stavebný materiál môže len držiteľ oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva.

Je zvykom, že na Slovensku odstraňujú azbest firmy, ktoré nemajú žiadnu odbornú spôsobilosť a ani nie sú schopné vyčistiť priestory, aby boli zdravotne nezávadné. Nevydávajú ani doklad o kontrolnom meraní. Po meraní by nemali byť v ovzduší prítomné žiadne karcinogénne respiračné vlákna.

Od čoho závisí škodlivosť materiálu, ktorý obsahuje azbest?

  • Typ miestnosti a frekvencia výskytu ľudí v nej.
  • Množstvo nameraných karcinogénov v ovzduší
  • Druh azbestu, ktorý je použitý v danom druhu materiálu

Našli ste u seba azbest?

O azbeste ste nemuseli ani tušiť. Eternitovú strechu videl kdekto. Keď zletí jedna škridla z eternitu, bežne sa rozpadne a nevenujeme jej pozornosť. Na to však neexistuje príručka. Eternit, ak zhodíme zo strechy, nahádžeme ho na kopu, niektorí dokonca zakopú na dome, ak im to nemá kto odviezť preč. Žiaľ, aj takéto prípady na Slovensku máme.

Azbest sa dostane do ovzdušia veľmi ľahko. Pri jeho rozbíjaní, prenášaní, narábaní, ale aj ľahkej manipulácii. Na zhadzovanie eternitu, alebo pri odmontovaní azbestu je nevyhnutný ochranný oblek, dýchacie zariadenie (respirátor), ochranné rukavice a ideálne odsávanie vzduchu. Vylamovanie azbestu a jeho prasknutie môže do priestoru uvoľniť obrovské množstvo karcinogénov.

Azbest bude unikať, aj keď na neho pôsobí vietor, alebo ventilácia a s tým máme problém práve v spomínaných bytoch. A neupozorní naň nikto. Bežne sa stávajú prípady, kedy do stúpačiek a azbestu nevedomky o jeho zložení, vŕtame úchytky nových rúr, alebo háčiky na metly. Aj samotné vŕtanie, či iné narúšanie je vážnym problémom.

Pripravila Katarína, doplnil Tomáš


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu