Poštová schránka: obyčajná schránka a predsa dôležitejšia, než sa zdá

Poštári by vedeli hovoriť, hoci mnoho vlastníkov nehnuteľností už na dôležitosť poštovej schránky pozerá inak. Sú to najmä dedinky, kde je príležitosť na osobné stretnutie s poštárom bežná súčasť dňa, alebo týždňa a potreba poštovej schránky nie je vnímaná tak ako v iných končinách Slovenska.

Poštová schránka a praktický článok im venovaný

Mimo praktický účel uchovávania prijatých zásielok je často pre ľudí aj estetickou záležitosťou. Napriek mnohým prejavom kopírovania kultúry sa napríklad na Slovensku stále ešte výraznejšie neudomácnil zvyk schránok v americkom štýle v podobe domčekov a plechovíc na stĺpiku s vlajočkou. Dôvodom je slovenská, respektíve československá nátura, ktorá nám nedovoľuje nechávať poštu len tak voľne prístupnú hocikomu. Nedôverujeme si, a treba priznať, oprávnene. Napriek rôznym trendom a ojedinelým javom, sú stále na Slovensku zaužívané poštové schránky, v ktorých je list nenávratne (pre doručovateľa a kolportéra) doručený. Doručovateľ tak nemá viac dosah. To je aj cieľom mnohých schránok, uchovať a zabezpečiť listy, ktoré by si mohli nežiaduce osoby, či susedia pozrieť, alebo odcudziť.

Poštové schránky na dome by mali plniť niekoľko funkcií

Poštová schránka na rodinnom dome by mala mať niekoľko podstatných funkcií. Estetická je len na vlastníkovi. Dnes existuje niekoľko riešení, ktoré navrhli sochári a umelci aj renomovaných mien. Pre bežného človeka postačí plechová škatuľa ideálne so štrbinou alebo klapkou zpredu a prístupom z vnútra. Kreatívni majstri si vedia schránku vyhotoviť z dreva. Mnoho krát na domoch s pevným silným múrom existuje otvor určený práve pre poštu, pričom na opačnej strane je vytvorený priestor na uschovanie listov. Úlohou takéhoto priestoru a schránok nie je len uchovať listy v bezpečí, ale tiež v suchu, bez prístupu nečistôt, snehu, hmyzu, hlodavcovvtáctva. Vhodné je riešenie, ktoré počíta s mriežkou na odtekanie prípadnej vody, z dažďa, námrazy či vlhkosti.

Na niektorých domoch sa objavuje aj úložisko pre balíky, čo stále nie je zaužívané v našich končinách do takej miery, aby s tým mali doručovatelia skúsenosti. Telefonicky síce môžu inštruovať kuriéra, aby niečo ponechal v otvore bránky, no kľúčový je podpis prevzatia.

Ak si zvolíte poštovú schránku, myslite aj na nasledovné:

  • Každá schránka by mala obsahovať priezviská ľudí, ktorí môžu dostávať poštu na vašej adrese. Mnoho schránok nemá napríklad v bytovkách menovku a ľuďom tak nemôžu byť doručené zásielky. Je zázrak, že niekedy ide doručovateľ z pamäti a dokáže aj v takomto prípade zásielky doručiť.
  • Otvor by mal byť dostatočne veľký, aby umožnil vstup a zapadnutie aj hrubšej obálky. Ak si objednávate predplatné tlače, alebo viete, že tomu tak bude v rámci väčších zásielok, nevyberte si schránku malých rozmerov. Z nich zásielky trčia.
  • Ak sa na dome nezdržiavate pravidelne, nie je vhodné, aby bola schránka viditeľne plná už z diaľky. Je to pre páchateľov trestnej činnosti signál, že domov naozaj nechodíte a oni majú voľný priestor na sebarealizáciu… Voľte preto typ schránky, ktorá skrýva, čo do nej dávate a prepadlisko je na druhej strane plota.

Poštové schránky, preplnené letákmi

  • Pozor na letáky. Napriek ceduľkám o neželaní si reklamy kolportér môže postupovať podľa svojich zadaní. Letáky môžu zaplniť schránku a tým sa stráca funkcia schránky, pre ktorú ste si ju obstarali. Najlepšie riešenie je vytvoriť priestor pre letáky osobitne. Na mieste, ktoré bude viditeľné aj najpohodlnejšiemu roznášačovi letákov v obci.

Vyhnite sa extrému

Ideálne je, ak sa vyhnete extrémom v podobe umeleckých diel, ktoré plnia úlohu poštovej schránky. Nie každý doručovateľ, poštár, roznášač obecných zásielok, pracovník konkurenčných služieb, či brigádnik pracujúci na pošte sa môže vyznať v tom, čo je schránka a čo len inštalácia. Žiaľ, aj na Slovensku sú prípady schránok, ktoré si vyžadujú zbytočné školenia. Napríklad drevená sova, ktorej je nutné zdvihnúť krídlo, inak ako poštár nevložíte zásielku a preto aj nemenovaný ľudový rezbár zo stredného Slovenska zodpovedný za tento výmysel toľko krát dostal zásielku do škáry v plote, zmoknutú, aj roznesenú vetrom po dvore.

Poštová schránka a kuriozity

Aby ste naozaj poštu dostávali do schránky, ktorá nevyzerá ako schránka, je dobré výrazne takúto „dekoráciu“ označiť logom pošty, alebo aspoň ceduľkou s menom a účelom „schránky“.

Poštová schránka a kuriozity

Pri niektorých schránkach je dobré poistiť sa, že ako samostatné sochárske dielo schránka na danom mieste aj zostane. Takúto kabelku dokážu zlodeji veľmi rýchlo speňažiť nie len v zberni druhotných surovín, ale aj na internete. Záujem o ňu bude veľmi rýchly.


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu