Strom v predaji kontajnerový, alebo voľnokorenný. Čo to znamená?

Pri nákupe ovocných, alebo okrasných stromov, no rovnako tak aj kríkov, sa stretávame s niekoľkými pomenovaniami a výrazmi, ktoré sa javia ako jednoduché. No akonáhle sa tieto pojmy stávajú jediným rozlišovacím prvkom medzi dvoma navlas rovnakými stromami, koniec koncov znamenajú zásadný rozdiel. Stretnúť sa tak môžete s jabloňou a rovnakými vlastnosťami konkrétnej odrody. Avšak zásadným rozdielom bude, ak pôjde o kontajnerový, alebo voľnokorenný strom. Čo vôbec môžete počítať od stromov, ktoré nesú niektoré z týchto veľmi dôležitých vlastností?

Voľnokorenný strom: spôsob prepravy a starostlivosť

S čím počítať, ako postupovať, ako sadiť, kedy kupovať a čo očakávať?

Ako je možno ľahké vydedukovať, ide o strom, ktorý má voľný koreň. Pestovaný je od sadenice či od semienka v škôlke, alebo v podmienkach, v ktorých je ho možné vyťahovať zo sypkej vzdušnej zeminy. Prepravuje sa bez črepníka alebo kontajnera. Koreň je voľný, vzdušný a vyžaduje si opatrné zaobchádzanie. Najmä pri stromoch, ktoré majú jemné korene, prípadne mnoho drobných korienkov, ktoré sú pre uchytenie rastliny veľmi dôležité.

Voľnokorenný strom je predávaný a dostupný len v určité obdobie roka. Buď na jeseň po opadnutí listov, alebo na jar, pred vypučaním prvých lístkov a kvetov. Toto načasovanie je veľmi dôležité, pretože olistený strom vyparuje viac vody, je náročnejší na živiny a potrebuje pôdu a závlahu. Voľnokorenné stromy však majú viacero nesporných výhod pre predajcov, ako aj zákazníkov.

Voľnokorenné bobuľoviny záhradníctvo

Foto: bežne sa ako voľnokorenné objavujú aj malé ovocné kriky. Bobuľoviny ako ríbezle, maliny, egreše. Fotografia zachytáva ponuku na zahradnici.sk

Niekoľko faktov a pravidiel:

 • Dokážete si ich objednať oveľa viac, čo znižuje náklady na prepravu, priestorovú náročnosť, ako aj manipuláciu.
 • Predajná cena takéhoto stromu je nižšia ako pri kontajnerovom strome.
 • Voľnokorenné stromy je možné baliť k sebe viaceré do jedného vreca. Držia si vlhkosť a napríklad pri preprave kuriérom cez celé Slovensko dokážu stromy stále vydržať aj prípadné zdržanie v sklade cez víkend. Stromy internetoví predajcovia balia tak, aby riziko uschnutia minimalizovali.
 • Voľnokorenný si však vyžaduje zasadenie. Už pri prijatí zásielky predajcovia odporúčajú voľnokorenné stromy posadiť na niekoľko hodín do čistej vody na prebudenie celého rastlinného organizmu a akúsi predprípravu pred zasadením do pôdy. Musíte mať už jasnú predstavu o mieste, kde bude strom stáť. Nemožno ho ponechávať v takomto stave dlhšie.
 • Ak nemáte ešte jasnú predstavu, strom dočasne môžete posadiť do zeminy. Do vykopanej jamy vložte korene šikmo, následne prikryte len sypkou čistou zeminou. Pritlačte zľahka rukou, nie nohou. Takto môže strom čakať, v niektorých prípadoch prezimovať aj do februára.
 • Ak vám dorazila zásielka stromov, je podstatne ľahšia a ľahšie sa prenáša.
 • Za štart výsadby sa považuje 15 – 17 október. Vtedy začína sezóna záhradníctiev a zahajujú s predajom, či zásielkami. Je dobré vyberať takého predajcu, ktorý je osvedčený, známy a žiaden nováčik. Stretli sme sa s mechanickým odstraňovaním lístkov, ktoré ešte nestihli v októbri opadnúť, aby bol strom „expedovateľný“. Niekedy sa oplatí počkať, aj keď to už nemusí byť v ponuke to, čo ste si vyhliadli. Istotou je telefonické spojenie na predajcu.

Voľnokorenný strom, čo to znamená

Foto: jablone sú bežne dodávané ako voľnokorenné. Na snímke je viacero ríbezlí, slivky, ale aj jablone – voľnokorenný variant stromu dvojitej jablone, červenej odrody Sander a rozšírenej žltej odrody Golden Delicious Reinders. Tento stromček ako stĺpovitý nebude prekvapovať bujným rastom a je ideálny do malých záhrad. Taktiež rozrastanie koreňov nepredstavuje problém (prerastanie dlhými koreňmi na susedné pozemky a pod.) Hoci sa uvádza ako nenáročný na pôdu a starostlivosť, pri vysádzaní sa určite odporúča odležaný kompost a najmä v úvode zvýšená starostlivosť. Ide o stromček z ponuky zahradnici.sk.

Zvýšená náročnosť na starostlivosť

Voľnokorennému stromu je nutné venovať viac pozornosti. Už pri výsadbe je nutné prihliadať na kvalitnú pôdou, substrát, ktorým zasypeme korene. Prípadne volíme zmes, ktorú si vytvoríme zo substrátu bohatého na živiny a vlastnej pôdy, ak jej plne dôverujeme a máme ju osvedčenú. Taktiež kompost pod vrstvou zeminy, kde korene sadíme, má svoju dôležitosť. Stromy s koreňmi sa potrebujú zregenerovať, mať dostatok živín a vlahy. Jemné korene mohla koreňová sústava stratiť, alebo sa mohli poškodiť. Je odporúčané hrubšie korene a ich konce zastrihnúť len jemne pri okraji, čo napomáha tvoreniu ďalších. Aj to má však svoje pravidlá a tento úkon sa nepreháňa.

Kontajnerový strom: spôsob prepravy a starostlivosť

S čím počítať, ako postupovať, ako sadiť, kedy kupovať a čo očakávať?

Pri kontajnerových stromoch, inak povedané tiež stromoch v črepníku / v kvetináči, je doba vysádzania dlhšia. Prakticky môžete stromy z kvetináča v záhradách vysádzať od jari do jesene. Prípadne z menšieho črepníka do väčšieho to môže byť doslova 12 mesiacov v roku. Stromy v kvetináči by sa mali u predajcov uvádzať s výškou bez kvetináča „od zeme“. Ich tvary môžu byť rôzne.

kontajnerové stromy

Foto: stromy v kontajneroch sú pripravené na výsadbu okamžite, ale pokojne aj o týždeň. Pri pravidelnej zálievke neprichádzajú o svoje kvality.

Niektoré stromy a kríky potrebujú hlbší kvetináč pre hlbšie korene, ktoré tak chránia. Dôležité však je, že korene sú aj od tých najjemnejších, chránené v jednom obale s pôdou. Tú nie je nutné vymieňať, respektíve pri mnohých stromoch je to dokonca nežiadúce. Jemné korene nie sú narušené, čo znamená, že aj rastlina nebude potrebovať dlhý čas na regeneráciu a obnovu koreňovej sústavy. Niektoré stromy, napríklad katalpa bignóniovitá, si môžu v mladosti vyžadovať čas a spomalí rast, ak sa manipulovalo s koreňmi. Kontajnerové stromy tak adaptáciu na novú pôdu zvládajú tak povediac rýchlejšie.

Vysádzanie kontajnerových stromov je jednoduchšie. Zároveň sa s nimi spája niekoľko vlastností a pravidiel:

 • Viacero stromov v kontajneroch môže znamenať vyššie náklady na prepravu. Zásielka tiež môže byť ťažšia. Umožňuje však prepravovať aj krehkejšie druhy rastlín, mäkkých rastlín, kvetov, okrasných kríkov a podobne.
 • Stromy je možné nakupovať a prevážať počas celého roka. Ako prebieha dovoz stromov z online obchodov sme si otestovali opakovane niekoľkokrát.
 • Kontajnerový strom si počas prepravy drží svoju vlahu lepšie, čo má výhody najmä pre olistené, či rodiace stromy.
 • Po prijatí zásielky zo záhradníctva nie je nevyhnutné rýchle zasadenie na cieľové miesto. Mnoho kontajnerových rastlín zvláda zotrvanie v rovnakom kontajneri, hoci stále platí, že len dočasne. Každá rastlina ocení voľnosť v klasickej zemi. Teplomilné rastliny, ktoré nemajú mrazuvzdorné vlastnosti je odporúčané presadiť do väčšieho kontajnera s možnosťou mobility a zazimovania v skleníku, či na inom chránenom mieste.
 • Aktívnejší záhradkári ocenia variácie črepníkov, ktoré opätovne nachádzajú uplatnenie vo vlastnej záhrade.

Sú rastliny, ktoré je možné prepravovať len v kotajneroch

Mimo mäkké rastliny a kríky je mnoho stromov, ktoré nie je možné prepravovať inak, jedine vo vlastných kontajneroch. Príkladom sú viaceré druhy exotických drevín, okrasných paliem, veľkých tvarovaných olivovníkov, ktoré nakupujú dizajnéri, architekti, ľudia so záujmom o veľké a zaujímavé rastliny, ale aj firmy do areálov firiem, do záhrad a terás. V takýchto prípadoch by voľnokorenný strom predstavoval viacero rizík, až nemožnosti prepravy a prežitia.

Olivovníky, špeciálne tvarované a bonsai typ

Spomínané príklady sú olivovníky špeciálneho tvarovania, ktoré je možné prepravovať len v kontajneroch. Niektoré stromy môžu byť pestované vo vlastných veľko-objemových črepníkoch aj priamo na mieste určenia. Na snímke Olivovníky zo zahradnici.sk


Zavřít reklamu
Zavřít reklamu